Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den svenska bostadspolitiken. Statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift? Hyresregleringen Inför valet 2010: vad tycker partierna?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den svenska bostadspolitiken. Statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift? Hyresregleringen Inför valet 2010: vad tycker partierna?"— Presentationens avskrift:

1 Den svenska bostadspolitiken

2 Statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift? Hyresregleringen Inför valet 2010: vad tycker partierna?

3 Fastighetsskatt eller fastighetsavgift?

4 Fastighetsskatten Villor och fritidshus Tidigare 1,5 % av taxeringsvärdet Villa på 2,5 miljoner - över 2000 kr/mån

5 Motivering till fastighetsskatten Likformighetsprincipen Alla tillgångar som ger avkastning ska beskattas "Skatt på villaägarens inkomster i form av boendetjänster” Ingen samhällsekonomisk skada

6 Problem med fastighetsskatten Felräkning av taxeringsvärdet Likviditetsproblem Bofast befolkning i attraktiva fritidshusområden

7 Kommunal fastighetsavgift Ersatte fastighetsskatten 2008 0,75 % av taxeringsvärdet Max 6387 kr/år Nya hus: Ingen avgift första fem åren Finansiering: Höjd vinstskatt vid försäljning av bostad Röd-gröna mycket kritiska

8

9 Hyresregleringen

10 Reglering… Sedan andra världskriget Skulle hindra prisstegring temporärt – blev permanent Endast direkta kostnadshöjningar godtogs för att höja hyran

11 Syftet med regleringen… ”alla skulle beredas möjlighet att bo i sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenliga bostäder av god kvalité” (Bryntesson 2001: 44)

12 Vad innebär det? Prisreglering på hyran… P sätts under jämviktspriset  efterfrågeöverskott efterfrågeöverskott = bostadsbrist Bostadsbristen främst i storstäder Hyran i mellanstora och mindre städer ligger oftast relativt nära jämviktspriset!

13 MEN!! …I vissa förorter präglade av miljonprogrammet: Hyran kan ligga över jämviktspriset (som det hade varit på en fri marknad)

14 Konsekvenser för nybyggandet Då hyran är för låg lönar det sig inte att bygga nytt (speciellt om subventioner uteblir) … … Byggandet av nya hyreslägenheter är rekordlågt idag!!!

15 Om marknadshyror Avreglering (införande av marknadshyror)  Hyran av attraktiva lägenheter ↑ Hyran av mindre attraktiva lägenheter ↓ Införande av marknadshyror kan innebära en minskning av allmännyttan (kan innebära ”social housing”)

16 Argument FÖR hyresregleringen ❶ Införandet av marknadshyror kan innebära ”social housing” ❷ Skydd mot monopol

17 Argument MOT hyresregleringen ❶ Ökad bostadsbrist ❷ Hyresreglering behöver inte innebära minskad segregation ❸ Hyresregleringen är ineffektiv för samhället ❹ Fastighetsägarna får onaturligt mycket makt genom svarta marknaden

18 Argument MOT hyresregleringen forts. ❺ Kan kontrollera bostadsbolagens monopolmakt UTAN reglering ❻ Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter missgynnar fattiga – skapar segregation

19 Vad tycker partierna?

20 Så mycket på individnivå som möjligt Stat och Kommun Bestämmanderätt

21 Inga subventioner till bostads- och byggbolag Lägre skatter för folket och gynnsammare villkor för byggande som gör det billigare att bygga nytt Redan överhettad marknad ”Statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga och förhandlade hyror” Subventioner

22 Blanda bostadsformer i olika områden Segregation

23 Förbättra villkoren för hyreslägenheter vilket gör dom till ett attraktivare val att bygga och driva Statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter Hyresrättens vara eller icke vara?


Ladda ner ppt "Den svenska bostadspolitiken. Statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift? Hyresregleringen Inför valet 2010: vad tycker partierna?"

Liknande presentationer


Google-annonser