Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsterapi i företagshälsovården ett hållbart arbetsliv med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsterapi i företagshälsovården ett hållbart arbetsliv med."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsterapi i företagshälsovården ett hållbart arbetsliv med

2 Förebygga ohälsa

3 Arbetsterapeuter är experter på sambandet Människa – Aktivitet – Miljö i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

4 arbetsförmågebedömning Aktivitets- och arbetsförmågebedömning

5 Arbetsterapeuten gör bedömningar av individens förmåga att klara sitt nuvarande arbete. Bedömningen görs med stöd av standardiserade bedömningsinstrument.

6 Stress

7 Arbetsterapeuten utreder och tar fram strategier för att hantera en stressad livssituation.

8 Ergonomisk kartläggning

9 Arbetsterapeuten kartlägger, ger råd och anpassar arbetsplatsen för att minska belastning på bland annat nacke, axlar och skuldror.

10 Psykisk ohälsa

11 Personer som lider av psykisk ohälsa kan ha svårt att klara av sitt arbete och sin vardag. Arbetsterapeuter utreder och ger arbetsplatsnära stöd.

12 * Det som arbetsplatsens fysiska, digitala och sociala miljö kräver av medarbetaren. Personens förmågor Miljöns krav där aktiviteten utförs* Uppgiftens krav Aktivitets- utförande Aktivitet och delaktiget förutsätter matchning av:

13 Smärta och begränsad rörelseförmåga

14 En arbetsterapeut identifierar hinder och hittar hållbara lösningar ur ett helhetsperspektiv – så att man kan fortsätta arbeta och utföra sina vardagliga aktiviteter.

15 Kognitiva svårigheter

16 Arbetsterapeuten utreder och ger stöd till personer som har kognitiva svårigheter. Efter en utredning ger vi förslag på olika insatser, till exempel hjälpmedel, för att bättre klara av arbete och vardagliga aktiviteter.

17 Arbetsrehabilitering

18 Arbetsterapeuter har ett processorienterat arbetssätt med utgångspunkt i individens egna resurser och den situation som personen befinner sig i.

19 Ett hållbart arbetsliv

20 Arbetsterapeuter stödjer människor i livsstilsfrågor med hjälp av kunskapsbaserade metoder för att utveckla ett hållbart arbetsliv och balans mellan arbete och fritid.


Ladda ner ppt "Arbetsterapi i företagshälsovården ett hållbart arbetsliv med."

Liknande presentationer


Google-annonser