Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramavtalet i korthet Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramavtalet i korthet Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015"— Presentationens avskrift:

1 Ramavtalet i korthet Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015

2 Syfte och mål Ett nytt ramavtal som är klart att avropa från när befintligt löper ut. Täcka upphandlande myndigheters (UM) behov av petroleumbaserade och biobaserade drivmedel och uppvärmnings-/eldningsprodukter i bulk. Färdigupphandlade ramavtal som är enkla att avropa från och enkla att använda (upphandlade frakter, automatbeställning/ automatleverans, etc.). Fullt sortiment av produkter från ledande leverantörer. Produkterna ska uppfylla höga kvalitets- och miljökrav. Konkurrenskraftiga priser och villkor i övrigt.

3 Omfattning Ramavtalet är indelat i sju anbuds-(produkt-)områden:
Bensin och etanol Diesel Syntetisk diesel Eldningsolja Tjockolja Bioprodukter HVO Upphandlingen omfattar ovanstående områden inklusive leverans till UM:s mottagningscistern. Frakten utvärderades inte. I ramavtalet ingår också kostnadsfri utrustning och system för automatisk beställning/leverans.

4 Upphandlingen Öppet förfarande.
Upphandlingen var indelad i 290 geografiska områden En leverantör per anbudsområde och geografiskt område antagen. Totalt inkom fem anbud. Tre anbud uppfyllde inte upphandlingens krav.

5 Ramavtalsleverantörer
Preem AB. Swea Energi AB

6 Här hittar du information om ramavtalet
På ramavtalets hemsida finns Vägledning och Avropsstöd.

7 Innan första beställningen…..
Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste myndigheten ha bekräftat sitt intresse att beställa från ramavtalet. De som får beställa från ramavtalet finns i bilaga ”Avropsberättigade parter” till ramavtalet. Upphandlingschef, eller annan ansvarig, måste först göra en avropsanmälan på ramavtalet på vår hemsida. I samband med avropsanmälan godkänns också SKI:s allmänna villkor (för mer information läs SKI:s allmänna villkor på hemsidan). Beställare kan sedan kontakta respektive ramavtalsleverantörs kundtjänst för beställning av produkt (läs mer under ”Beställning” i avropsstödet).

8 Vad händer efter avropsanmälan?
Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan Om ni använder TendSign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan Vi meddelar varje fredag ramavtalsleverantörerna att avropsanmälan är gjord, så att leverantörer vet vilka som avser att avropa på avtalet Ramavtalsleverantören tar påföljande måndag kontakt med inloggningsansvarig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropsanmälan.

9 Pris och prisavisering
Priset för de flesta produkterna på ramavtalet baserar sig på världsmarknadspriset för respektive produkt. Dessa produkter har 7-dagarspriser som baserar sig på priset under föregående 7-dagarsperiod. Avisering av nytt pris sker via e-post från respektive ramavtals-leverantör till samtliga personer eller funktioner hos avropande myndighet som önskar motta sådan avisering. Avisering ska ske senast första vardagen i ny prisperiod. Produkter vars pris inte baseras sig på dagliga världsmarknadsnoteringar gäller i en (1) kalendermånad. Även här aviserar ramavtalsleverantören nytt pris. Avisering av priser ska ske även om produktpriset är oförändrat.

10 Ramavtalsnytta för beställare
Enkelt att avropa – en leverantör per produktgrupp Fullt sortiment av produkter från de största leverantörerna Krav på produktutveckling. Nya produkter inom upphandlingsområdet kan adderas och avropas av UM under ramavtalsperioden. Frakt upphandlad (men inte utvärderad). En ramavtalsleverantör lämnar rabatt på ordinarie frakttariff. Kostnadsfritt tillhandahållande av utrustning och system för automatisk beställning/leverans om UM så önskar. Konkurrenskraftiga priser och villkor i övrigt. 7-dagarspriser säkerställer ”riktigt” pris.

11 Kontakt Telefon: 08-525 029 96 E-post: ski-kundsupport@sklkommentus.se
Öppettider: måndag-torsdag , fredag


Ladda ner ppt "Ramavtalet i korthet Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser