Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Banktjänster Avropsstöd Version 1.5

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Banktjänster Avropsstöd Version 1.5"— Presentationens avskrift:

1 Banktjänster 2012-2 - Avropsstöd Version 1.5
Kontaktperson; Torunn Acking,

2 Innehållsförteckning
A) Avropsprocessens steg I materialet i denna presentation finns en beskrivning över avropsprocessens steg och vägledning i processen.

3 Avropsprocessens steg
1. Behovsanalys Analysera ert behov av tjänster Ta fram era nuvarande volymer och nuvarande kostnader 2. Avropsprocessen Skicka skriftlig avropsförfrågan Öppna och värdera avropssvaret Meddela beslut Iaktta avtalsspärr (rekommendation) 3. Avropsavtal Upprätta avropsavtal (Kontrakt) samt produkt- och tjänsteavtal

4 1. Behovsanalys Innan ni skickar den formella avropsförfrågan till bankerna rekommenderar SKI att ni gör en intern behovsanalys. Behovsanalysen syftar bl.a. till att besvara följande frågor; Vilket är vårt behov idag och framöver? Vilka är våra nuvarande volymer idag och framöver? Vad betalar vi idag för tjänsterna? Hur stor är vår budget för tjänsterna? Finns det behov att träffa bankerna och diskutera tjänsterna? Det kan vara bra att i ett tidigt skede träffa bankerna i syfte att få en presentation av tjänster och/eller diskutera specifika behov/lösningar för er. Vill ni komma i kontakt börja hos de som är övergripande ansvariga för ramavtalet, se kontaktinformationen:

5 2. Avropsprocessen Nedan beskrivs processen för att genomföra ett avrop mot ramavtalet för Banktjänster För att ha rätt att tillämpa SKIs ramavtal måste ni anmäla att ni vill tillämpa SKIs ramavtal samt acceptera SKIs allmänna villkor. Detta görs via SKIs hemsida på ett enkelt sätt. Er upphandlingschef eller motsvarande har inloggningsuppgifter och ska göra denna anmälan till SKI. Vill ni ha mer information om anmälningsprocessen så hittar ni den här: Precisera er avropsförfrågan. Ta fram en skriftlig avropsförfrågan och skicka den till Ramavtalsbankerna. Avropsförfrågan ska sändas skriftligen eller per e-post. I avropsförfrågan ska Avropare hänvisa till Ramavtalet. Ange skälig tid för när avropssvaret ska vara er tillhanda. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. SKI rekommenderar en tidsfrist som omfattar minst 4 veckor. Här finns en förlaga för hur en sådan avropsförfrågan med bilagor kan vara utformad (dubbelklicka på ikonerna): Avropssvaren ska vara skriftliga. Avropssvar från Ramavtalsbank öppnas först efter tidsfristen för inlämnandet har gått ut. Avropare värderar det inkomna svaret. Avropare ska meddela svarande Ramavtalsbanker om det beslut som fattats om tilldelning i den förnyade konkurrensutsättningen. Meddela ert tilldelningsbesked alternativt ert beslut att avbryta den förnyade konkurrensutsättningen. För att avbryta den förnyade konkurrensutsättningen ska giltigt skäl finnas. Att tjänsterna blir för dyra utifrån er budget kan vara sådant giltigt skäl. SKI rekommenderar avropare att tillämpa en frivillig avtalsspärr om 10 dagar. Tillämpas en frivillig avtalsspärr i enlighet med 16 kap 15§ LOU kan inte kontraktet (avropsavtalet) ogilitigförklaras enligt LOU 16 kap 13§.

6 3. Avropsavtal Efter den förnyade konkurrensutsättningen tecknas ett Kontrakt (ett avropsavtal) med vinnande Ramavtalsbank. Förlaga för avropsavtalet finns här: I tillägg till kontraktet ska de aktuella produkt/tjänsteavtal som behövs för att tjänsterna ska kunna nyttjas tecknas. Handlingarnas inbördes ordning regleras i Ramavtalet och i avropsavtalet. Söker ni information om Ramavtalets villkor så finns det på SKIs hemsida:

7 Kontakt Torunn Acking, projektledare torunn.acking@sklkommentus.se
Hör gärna av er med eventuella frågor eller funderingar kring ramavtalet och dess tillämpning! Har ni praktiska problem att t.ex. öppna inbäddade dokument så går det bra att maila så kan jag skicka dokumenten per mail. Hittar ni något som ni anser behöver justeras i avropsstödet så hör gärna av er om det. Eventuella nya versioner publiceras med justerad versionsbeteckning. Lycka till! Torunn Acking, projektledare Tfn:


Ladda ner ppt "Banktjänster Avropsstöd Version 1.5"

Liknande presentationer


Google-annonser