Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkring av tjänstepension 2012-2 - Avropsstöd- Version 1.0 Kontaktperson; Stellan Kolbäck 070-570 00 41 Säkra Södra Berget AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkring av tjänstepension 2012-2 - Avropsstöd- Version 1.0 Kontaktperson; Stellan Kolbäck 070-570 00 41 Säkra Södra Berget AB."— Presentationens avskrift:

1 Försäkring av tjänstepension 2012-2 - Avropsstöd- Version 1.0 Kontaktperson; Stellan Kolbäck 070-570 00 41 Säkra Södra Berget AB

2 2015-03-212 Innehållsförteckning A) Generell information om ramavtalet: Söker du allmän information om upphandlingen och ramavtalet så finns detta på SKI:s webbsida.webbsida B) Avropsprocessens steg I materialet i denna presentation finns en beskrivning över avropsprocessens steg och vägledning i processen.

3 Avropsprocessens steg 1. Behovsanalys Analysera ert behov av tjänster Ta fram era nuvarande volymer och nuvarande kostnader 2. Avropsprocessen Skicka skriftlig avropsförfrågan Öppna och värdera avropssvaret Meddela beslut Iaktta avtalsspärr (vår rekommen- dation) 3. Avropsavtal Upprätta avropsavtal (kontrakt) 2015-03-213

4 1. Behovsanalys Innan ni skickar den formella avropsförfrågan till leverantörerna rekommenderar SKI att ni gör en intern behovsanalys. Behovsanalysen syftar bl.a. till att besvara följande frågor; a)Vilket är vårt behov idag och framöver? b)Vilka är våra volymer idag och framöver? c)Vad betalar vi idag för tjänsterna? Hur stor är vår budget för tjänsterna? 2015-03-214

5 2. Avropsprocessen Nedan beskrivs processen för att genomföra ett avrop mot ramavtalet för Pensionsadministration 2012-2 a)För att ha rätt att tillämpa SKIs ramavtal måste ni dels vara avropsberättigade dels anmäla att ni vill avropa mot SKIs ramavtal samt acceptera SKIs allmänna villkor. Detta görs via SKIs hemsida på ett enkelt sätt. Er upphandlingschef eller motsvarande har inloggningsuppgifter och ska göra denna anmälan till SKI. Vill ni ha mer information om anmälningsprocessen så hittar ni den här: (http://www.sklkommentus.se/att avropa)(http://www.sklkommentus.se/att avropa) b)Precisera er avropsförfrågan. Ta fram en skriftlig avropsförfrågan och skicka den till Ramavtalsleverantörerna. Avropsförfrågan ska sändas skriftligen eller per e-post. I avropsförfrågan ska Avropare hänvisa till Ramavtalet. Ange skälig tid för när avropssvaret ska vara er tillhanda. Denna tidsfrist ska fastställas med hänsyn till avropsförfrågans komplexitet samt den tid som behövs för att lämna avropssvar. SKI rekommenderar en tidsfrist som omfattar minst cirka 15 arbetsdagar. c)Avropssvaren ska vara skriftliga. Avropssvar från Ramavtalsleverantör öppnas först efter tidsfristen för inlämnandet har gått ut. Avroparen värderar det inkomna svaret. d)Avropare ska meddela Ramavtalsleverantören om det beslut som fattats om tilldelning i den förnyade konkurrensutsättningen. Meddela ert tilldelningsbesked alternativt ert beslut att avbryta den förnyade konkurrensutsättningen. För att avbryta den förnyade konkurrensutsättningen ska giltigt skäl finnas. Att tjänsterna blir för dyra utifrån er budget kan vara sådant giltigt skäl. SKI rekommenderar avropare att tillämpa en frivillig avtalsspärr om 10 dagar. Tillämpas en frivillig avtalsspärr i enlighet med 16 kap 15§ LOU kan inte kontraktet (avropsavtalet) ogilitigförklaras enligt LOU 16 kap 13§. 2015-03-215

6 3. Avropsavtal Efter den förnyade konkurrensutsättningen tecknas ett avropsavtal (ett kontrakt) med vinnande leverantör. Förlaga till avropsavtal finns på SKI:s webbsida.webbsida Handlingarnas inbördes ordning regleras i ramavtalet och i avropsavtalet. Söker ni information om Ramavtalets villkor så finner ni det på SKIs webbsida.webbsida 2015-03-216


Ladda ner ppt "Försäkring av tjänstepension 2012-2 - Avropsstöd- Version 1.0 Kontaktperson; Stellan Kolbäck 070-570 00 41 Säkra Södra Berget AB."

Liknande presentationer


Google-annonser