Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lanseringsmöte för Agresso-tjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lanseringsmöte för Agresso-tjänster"— Presentationens avskrift:

1 Lanseringsmöte för Agresso-tjänster

2 Agenda Resultatet av upphandlingen Hur avropar man Paus
Hur avropar man Paus Presentation av ramavtalsleverantörerna Avslutning och frågor

3 Projektidé Statliga ramavtal för Agresso kan säkerställa goda villkor för myndigheter samt att ett kompetent och professionellt stöd erbjuds som svarar mot myndigheternas behov även framöver. Genom upphandling ges också fler aktörer chans att erbjuda dessa tjänster.

4 Vad vi upphandlat Konsulttjänster avseende Agresso, inte generella IT- eller verksamhetskonsulter 3 kompetensområden: Projektledare Applikations- och teknikkonsulter exkl lön/PA Applikations- och teknikkonsulter lön/PA Kraven på leverantören utifrån behov och som ej utestänger mindre företag Tre rangordnade ramavtal per kategori Ramavtal giltiga 2 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år Anledningen till att man delade upp ramavtalet i tre områden är att om man slagit ihop de två grupperna av applikationstjänster hade bara en leverantör kunnat erbjuda detta. Syftet var att få in fler aktörer. Enligt LOU kan man välja mellan rangordnade ramavtal eller ramavtal där man använder förnyad konkurrensutsättning. I detta fall valdes rangordnade avtal så att myndigheterna skulle slippa lägga ner tid och arbete på förnyad konkurrensutsättning. Många uppdrag är ganska begränsade och då är förnyad konkurrensutsättning för kostnadskrävande.

5 Utgångspunkt för kravställande
Projektledning ett särskilt område Alla konsulter behöver inte statlig expertis – men varje anbudsgivare ska ha någon med den kompetensen Skallkrav har ställts avseende: Projektmodell Kvalitetssäkring Överlämning till support Konsulternas kompetens klassas i nivå 1-5 Vervas modell något anpassad Projektledning identifierades som ett särskilt område, eftersom det är en yrkesroll som inte kräver djupa applikationskunskaper.

6 Kort om anbuden och utvärderingen
Ungefär förväntat antal anbud, totalt sett 12 företag Ett anbud faller bort i utvärderingen i ett kompetensområde – i övrigt pris avgör Lön/PA enbart ett anbud, dock samma prisnivå som övriga

7 Sammanställning av ramavtal och rangordning
Projektledning Applikationskonsult exkl lön/PA Applikationskonsult lön/PA 1 Cap Gemini Sverige AB E-marketing Consult AB (Probea Consulting AB) (Contubus AB) (Ansero AB) Agresso AB (Logica Sverige AB) 2 Cinteros AB (Green Light AB) (JS Marginal nytta) 3 Konsultnet Scandinavia AB (Cibol Konsult AB) Företagen i fetstil är de avtalsparter ESV slutit ramavtal med. Företag inom parentes är underleverantörer. Man tecknar alltid avropsavtal med firman i fetstil. En efterfrågeprognos visade att tre leverantörer räcker för att täcka statens förväntade behov. De myndigheter som är Driftservice-kunder kommer troligen använda sina Kundavtal för detta, eftersom det kan vara svårt att ta in externa konsulter i Agressos driftmiljö.

8 Kompetensklassning Nivå Projektledare Applikations & teknik-konsult 1
Efterfrågas ej 2 Ingår 3 4 5 De olika kompetensklasserna beskrivs i anbudsförfrågan.

9 Gränsdragning mellan kompetensområden
Projekt- ledare Applikations- & teknikkonsulter

10 Att avropa på ramavtalen

11 Ramavtalen finns via avropa.se
Ramavtal projektledare: Ramavtal Applikations & teknikkonsult exkl lön/PA: Ramavtal Applikations & teknikkonsult lön/PA:

12 Ramavtal & bilagor Ramavtal Ramavtalsbilaga 1 Konsulttjänster
Ramavtalsbilaga 2 Avropsberättigade mynd. Ramavtalsbilaga 3 Mall för avropsavtal Ramavtalsbilaga 4 Priser Ramavtalsbilaga 5 Instruktion för avrop

13 Hur avropar man? Inventera och dokumentera behov
Omfattning Krav på tid Krav på kompetensnivå Övriga krav på utförandet Lämna förfrågan enligt rangordning och kompetensområde Offert inklusive förslag på genomförande och CV för aktuella konsulter Teckna avropsavtal Mall för avropsavtal Avropsspecifikation Alla avtal och fakturor skrivs med ramavtalsleverantörerna, inte underleverantörerna. OBS! Kom ihåg som avropare att granska CV för de konsulter ni anlitar. Genomgång av mallen för avropsavtal

14 Priser och fakturering
Priser anges per timme Vid avrop ska takpris kunna anges Priser inkluderar resor inom 10 mil från konsultens placering Övriga resor enligt separat överenskommelse Restid ersätts med max 50 % av timpris Fakturering görs efter fullgjort uppdrag Uppdrag längre än 3 månader faktureras månadsvis i efterskott

15 Ramavtalen i relation till kundavtalen
De existerande Kundavtalen innefattar både support, underhåll och konsulttjänster och överlappar därför de nya ramavtalen. De nya ramavtalen tar dock över istället för kundavtalen med avseende på konsulttjänster, eftersom Konkurrensverket inte tillåter tidsobegränsade avtal. Utnyttjar man ett tidsobegränsat avtal kan detta anses vara en otillåten direktupphandling. Om man dock väljer att utnyttja sitt Kundavtal för konsulttjänster måste man anmäla avsteg till SIS.

16 Fortsatt användning av kundavtal…
Anmäl avsteg från ramavtal till statlig inköpssamordning: Kundavtal behöver tidsbegränsas för att överensstämma med LOU Ny upphandling av ekonomisystem planeras av ESV Ny upphandling av EA-system beräknas genomföras under Q2/Q

17 Leverantörs-presentationer

18 Ordningsföljd Cap Gemini Sverige AB E-marketing Consult AB
Konsultnet Scandinavia AB Cinteros AB Agresso AB

19 Avslutning

20 ESV:s stöd till myndigheterna – ett aktivt ramavtalsägarskap
Vad ESV kan göra: Svara på frågor om ramavtalen Ge klargöranden i principiella frågor Ge förslag på hur problem kring avrop kan hanteras Ta upp allvarliga problem med ramavtalsansvariga Uppföljning av leveransen och stickprov

21 Frågor ?

22 Kontakta oss Susanne Neretnieks, ramavtalsansvarig


Ladda ner ppt "Lanseringsmöte för Agresso-tjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser