Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lanseringsmöte för Agresso-tjänster 2015-01-11. Sid 2 Agenda Resultatet av upphandlingen 9.30 - 10.10 Hur avropar man 10.10 - 10.40 Paus 10.40 - 10.50.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lanseringsmöte för Agresso-tjänster 2015-01-11. Sid 2 Agenda Resultatet av upphandlingen 9.30 - 10.10 Hur avropar man 10.10 - 10.40 Paus 10.40 - 10.50."— Presentationens avskrift:

1 Lanseringsmöte för Agresso-tjänster 2015-01-11

2 Sid 2 Agenda Resultatet av upphandlingen 9.30 - 10.10 Hur avropar man 10.10 - 10.40 Paus 10.40 - 10.50 Presentation av ramavtalsleverantörerna 10.50 - 12.10 Avslutning och frågor 12.10 - 12.30

3 Sid 3 Projektidé Statliga ramavtal för Agresso kan säkerställa goda villkor för myndigheter samt att ett kompetent och professionellt stöd erbjuds som svarar mot myndigheternas behov även framöver. Genom upphandling ges också fler aktörer chans att erbjuda dessa tjänster.

4 Sid 4 Vad vi upphandlat Konsulttjänster avseende Agresso, inte generella IT- eller verksamhetskonsulter 3 kompetensområden: Projektledare Applikations- och teknikkonsulter exkl lön/PA Applikations- och teknikkonsulter lön/PA Kraven på leverantören utifrån behov och som ej utestänger mindre företag Tre rangordnade ramavtal per kategori Ramavtal giltiga 2 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 2 år

5 Sid 5 Utgångspunkt för kravställande Projektledning ett särskilt område Alla konsulter behöver inte statlig expertis – men varje anbudsgivare ska ha någon med den kompetensen Skallkrav har ställts avseende: Projektmodell Kvalitetssäkring Överlämning till support Konsulternas kompetens klassas i nivå 1-5 Vervas modell något anpassad

6 Sid 6 Kort om anbuden och utvärderingen Ungefär förväntat antal anbud, totalt sett 12 företag Ett anbud faller bort i utvärderingen i ett kompetensområde – i övrigt pris avgör Lön/PA enbart ett anbud, dock samma prisnivå som övriga

7 Sid 7 Sammanställning av ramavtal och rangordning Projektledning Applikationskonsult exkl lön/PA Applikationskonsult lön/PA 1Cap Gemini Sverige ABE-marketing Consult AB (Probea Consulting AB) (Contubus AB) (Ansero AB) Agresso AB (Logica Sverige AB) 2E-marketing Consult AB (Probea Consulting AB) (Contubus AB) (Ansero AB) Cinteros AB (Green Light AB) (JS Marginal nytta) 3Konsultnet Scandinavia AB (Cibol Konsult AB) Agresso AB (Logica Sverige AB)

8 Sid 8 Kompetensklassning NivåProjektledareApplikations & teknik- konsult 1Efterfrågas ej 2 Ingår 3 4 5

9 Sid 9 Gränsdragning mellan kompetensområden Projekt- ledare Applikations- & teknikkonsulter

10 Att avropa på ramavtalen

11 Sid 11 Ramavtalen finns via avropa.se Ramavtal projektledare: http://www.avropa.se/templates/ram avtalsomrade____2861.aspx Ramavtal Applikations & teknikkonsult exkl lön/PA: http://www.avropa.se/templates/ram avtalsomrade____2857.aspx Ramavtal Applikations & teknikkonsult lön/PA: http://www.avropa.se/templates/ram avtalsomrade____2862.aspx

12 Sid 12 Ramavtal & bilagor Ramavtal Ramavtalsbilaga 1 Konsulttjänster Ramavtalsbilaga 2 Avropsberättigade mynd. Ramavtalsbilaga 3 Mall för avropsavtal Ramavtalsbilaga 4 Priser Ramavtalsbilaga 5 Instruktion för avrop

13 Sid 13 Hur avropar man? Inventera och dokumentera behov Omfattning Krav på tid Krav på kompetensnivå Övriga krav på utförandet Lämna förfrågan enligt rangordning och kompetensområde Offert inklusive förslag på genomförande och CV för aktuella konsulter Teckna avropsavtal Mall för avropsavtal Avropsspecifikation Genomgång av mallen för avropsavtal

14 Sid 14 Priser och fakturering Priser anges per timme Vid avrop ska takpris kunna anges Priser inkluderar resor inom 10 mil från konsultens placering Övriga resor enligt separat överenskommelse Restid ersätts med max 50 % av timpris Fakturering görs efter fullgjort uppdrag Uppdrag längre än 3 månader faktureras månadsvis i efterskott

15 Sid 15 Ramavtalen i relation till kundavtalen Agresso- tjänster Applikations- & teknikkonsulter exkl lön/PA Applikations- & teknikkonsulter lön/PA FörvaltningSupport Katalog- utbildning Projektledning

16 Sid 16 Fortsatt användning av kundavtal… Anmäl avsteg från ramavtal till statlig inköpssamordning: http://www.avropa.se/templates/form____1051.aspx http://www.avropa.se/templates/form____1051.aspx Kundavtal behöver tidsbegränsas för att överensstämma med LOU Ny upphandling av ekonomisystem planeras av ESV

17 Leverantörs- presentationer

18 Sid 18 Ordningsföljd Cap Gemini Sverige AB E-marketing Consult AB Konsultnet Scandinavia AB Cinteros AB Agresso AB

19 Avslutning

20 Sid 20 ESV:s stöd till myndigheterna – ett aktivt ramavtalsägarskap Vad ESV kan göra: Svara på frågor om ramavtalen Ge klargöranden i principiella frågor Ge förslag på hur problem kring avrop kan hanteras Ta upp allvarliga problem med ramavtalsansvariga Uppföljning av leveransen och stickprov

21 Sid 21 Frågor ?

22 Sid 22 Kontakta oss Susanne Neretnieks, ramavtalsansvarig susanne.neretnieks@esv.se 08-690 44 78


Ladda ner ppt "Lanseringsmöte för Agresso-tjänster 2015-01-11. Sid 2 Agenda Resultatet av upphandlingen 9.30 - 10.10 Hur avropar man 10.10 - 10.40 Paus 10.40 - 10.50."

Liknande presentationer


Google-annonser