Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramavtalen Informationsförsörjning 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramavtalen Informationsförsörjning 2005"— Presentationens avskrift:

1 Ramavtalen Informationsförsörjning 2005
Verva Enheten för IT-upphandling Stockholm 4 april 2006

2 Informationsförsörjning
Ramavtalet 2002 Ramavtalet 2005 Förstudie hösten 2004 Upphandling 2005 Avrop /2009 Avrop Avtalet utgick jan-06

3 Förstudien - slutsatser
Både myndigheter och leverantörer vill ha flexibilitet att kombinera produkter + konsulttjänster inom området Produkt- och konsultföretag har olika affärsfokus Helt produktoberoende konsulter är ovanliga inom området Integration och interoperabilitet är svårt och dyrt att bygga, integrerade produktsviter är oftast den enklaste lösningen för den ”typiska” myndigheten

4 Upphandlingsupplägg Infof. 2002 Infof. 2005 Selektiv upphandling
”Begränsat” antal produktalt. Specialistavtal Heltäckande avtal Generella konsulttjänster Drifttjänster (scanning) Infof. 2005 Öppen upphandling ”Obegränsat” antal produktalternativ Frist. produkter Integr. ”produkter” Generella konsulttjänster Drifttjänster

5 Utvärderingskriterier 2005
Produktegenskaper - vikt 65% därav Produktkrav 75% Priser, typkonfigurationer för stor och liten myndighet, 25% Tjänster- vikt 35%, därav Tjänstekrav 25% Timpriser för konsulter 75%

6 Resultat i sammandrag In Ut
49 anbud, därav knappt hälften från produktägare Drygt 450 anbudsalternativ Drygt 200 produkter Ut Totalt 16 ramavtal, därav 3-6 ramavtal inom resp fristående produktområde 8 ramavtal inom området produktsviter Även små företag är representerade Bonus 0 överprövningar i länsrätten

7 Avtalets innehåll Drygt 50 olika produktkoncept i två ”grupper”
Grupp A - Topprankade produkter relativt ställda krav o kriterier Grupp B - Tilläggsprodukter som ingick i ”vinnande” anbud och som uppfyllde kravet på lägsta godtagbara nivå (”golvnivån”) Ett brett produktutbud av smala och breda produkter Produkter med låg och hög tröskelkostnad (brett prisspann mellan ”lägsta” och ”högsta” startkostnad) Ett heltäckande tjänsteutbud i samtliga ramavtal med olika timpriser för konsulter på olika kompetensnivå.

8 Aktiv avtalsförvaltning
Fokusområden under 2006; Avropsstöd Förstärkt vägledning och information Riktade insatser mot kommuner och landsting Sammanhållen avtalsförvaltning ”näraliggande” ramavtal

9 Utfall

10 Utfall

11 Näraliggande ramavtal för E-byggare
Exempel på näraliggande ramavtal; Infratjänsten TeDa Programvaror Generella IT-konsulttjänster

12 Förfrågningsunderlag Utvärderings-rapporter
Besök våra ”två” webbplatser /it-upphandling /it-ramavtal Där hittar du mer information om Vervas Förstudier Förfrågningsunderlag Utvärderings-rapporter Ramavtal Vägledningar


Ladda ner ppt "Ramavtalen Informationsförsörjning 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser