Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramavtalen Informationsförsörjning 2005 Verva Enheten för IT-upphandling Stockholm 4 april 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramavtalen Informationsförsörjning 2005 Verva Enheten för IT-upphandling Stockholm 4 april 2006."— Presentationens avskrift:

1 Ramavtalen Informationsförsörjning 2005 Verva Enheten för IT-upphandling Stockholm 4 april 2006

2 Informationsförsörjning Ramavtalet 2005 Förstudie hösten 2004 Upphandling 2005 Avrop 2006--2007/2009 Ramavtalet 2002 Avtalet utgick jan-06 Avrop 2003 - 2005

3 Förstudien - slutsatser Både myndigheter och leverantörer vill ha flexibilitet att kombinera produkter + konsulttjänster inom området Produkt- och konsultföretag har olika affärsfokus Helt produktoberoende konsulter är ovanliga inom området Integration och interoperabilitet är svårt och dyrt att bygga, integrerade produktsviter är oftast den enklaste lösningen för den ”typiska” myndigheten

4 Upphandlingsupplägg Infof. 2002 Selektiv upphandling ”Begränsat” antal produktalt. Specialistavtal Heltäckande avtal Generella konsulttjänster Drifttjänster (scanning) Infof. 2005 Öppen upphandling ”Obegränsat” antal produktalternativ Frist. produkter Integr. ”produkter” Generella konsulttjänster Drifttjänster

5 Utvärderingskriterier 2005 Produktegenskaper - vikt 65% därav –Produktkrav 75% –Priser, typkonfigurationer för stor och liten myndighet, 25% Tjänster- vikt 35%, därav –Tjänstekrav 25% –Timpriser för konsulter 75%

6 Resultat i sammandrag In 49 anbud, därav knappt hälften från produktägare Drygt 450 anbudsalternativ Drygt 200 produkter Ut Totalt 16 ramavtal, därav 3-6 ramavtal inom resp fristående produktområde 8 ramavtal inom området produktsviter Även små företag är representerade Bonus 0 överprövningar i länsrätten

7 Avtalets innehåll Drygt 50 olika produktkoncept i två ”grupper” –Grupp A - Topprankade produkter relativt ställda krav o kriterier –Grupp B - Tilläggsprodukter som ingick i ”vinnande” anbud och som uppfyllde kravet på lägsta godtagbara nivå (”golvnivån”) Ett brett produktutbud av smala och breda produkter Produkter med låg och hög tröskelkostnad (brett prisspann mellan ”lägsta” och ”högsta” startkostnad) Ett heltäckande tjänsteutbud i samtliga ramavtal med olika timpriser för konsulter på olika kompetensnivå.

8 Aktiv avtalsförvaltning Fokusområden under 2006; Avropsstöd Förstärkt vägledning och information Riktade insatser mot kommuner och landsting Sammanhållen avtalsförvaltning ”näraliggande” ramavtal

9 Utfall 2003-2005

10

11 Näraliggande ramavtal för E-byggare Exempel på näraliggande ramavtal; Infratjänsten TeDa Programvaror Generella IT-konsulttjänster

12 www.verva.se /it-upphandlingwww.verva.se www.avropa.nu /it-ramavtal Där hittar du mer information om Vervaswww.avropa.nu Förstudier Förfrågnings underlag Ramavtal Utvärderings- rapporter Vägledningar Besök våra ”två” webbplatser


Ladda ner ppt "Ramavtalen Informationsförsörjning 2005 Verva Enheten för IT-upphandling Stockholm 4 april 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser