Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånskt fiske det mesta av det bästa Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och ett rikt och varierat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånskt fiske det mesta av det bästa Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och ett rikt och varierat."— Presentationens avskrift:

1 Skånskt fiske det mesta av det bästa Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och ett rikt och varierat sport- och fritidfiske

2 Fiskevård = återskapande

3 Det började med fiskevård……… 1900 – 1970 Utsättningar, rotenon, laxtrappor 1970 – 1985 Fiskvägar, strömkoncentratorer, nyttjandeaspekt, utsättningar 1985 – 2007 Utrivning/omlöp, faunapassager, utsättningar fasas ut! 2007-Nedvandringsvägar, åtgärder på land, djärvare och bredare målsättningar, mer pengar – fler aktörer, vattensystemtänk,

4 Finansiering Bensinskattemedel – 1960 Prisregleringsmedel på fisk- 95 Fiskeavgiftsmedel 1950 - Fiskevårdsbidrag 1985 - BÅT 1990 - EU-EFF, LIFE 1995 - ÅGP medel 2007 - Restureringsmedel 2007 - Havsmiljöpengar 2008 - LOVA, LONA, LBU

5 Vad har vi åstadkommit i Skåne? Vi har skapat drygt 100 fiskvägar, varav hälften är faunapassager! Cirka 35 miljoner sedan 1996 i totalt 210 fiskevårdsprojekt! Öring och lax de stora vinnarna Insjööring, musslor, grönling, sandkrypare och ål är andra arter som gynnats. Forsmiljöer har återskapats, reglering har upphört, rensade vattendrag har återställts.

6 Ta vara på erfarenheterna! Gonarp ÅrAntal fiskar uppvandrande 200160 2002räknaren ur funktion 200322

7 Vunna erfarenheter Målsättning viktig - att återskapa vattenmiljöer Vad är ursprungligt? Vad är möjligt? Alla intressen vägs in vid planeringen Se på vattensystemnivå – Från kompromisser på åtgärdsnivå till kompromisser på vattensystemsnivå Varaktiga och underhållsfria åtgärder – tekniska lösningar blir aldríg annat än kompromisser! Lagstiftningen skapar möjligheter till höjda ambitioner Alla vinner på frivilliga lösningar Underskatta inte de små vattendragens betydelse! Beakta all påverkan på vattenområdet såsom utdikning, avlopp, försurning, kraftverk, lågvattenflöden, m.m.

8 Hur får vi mest för pengarna? 1.Ändamålsenliga och beprövade åtgärder 2.Lyft momsen annars + 25 % 3.Upphandling eller minst 3 anbud 4.Löpande räkning istället för totalentreprenad 5.Ställ krav på sökanden 6.Utbyt erfarenhet och samordna 7.Konsult eller egen regi?

9 Finansiering från fiskets område Europeiska fiskerifonden 2007-2013 47 miljoner varav 14 miljoner återstår. Ålnedvandringsåtgärder är prioriterade. Stödsats 50%. Fiskevårdsbidrag 0,5 - 1 miljon kr per år. Avser åtgärder som ger effekt i havet eller för hotade arter. Upp till 100% stöd. Fyra miljoner i fiskeavgiftsmedel för åtgärder i områden som skadats av olika ingrepp som utfyllnader, kraftverk, brobyggen, m.m. Upp till 100% stöd.

10 Utmaningar Äldre kraftverk utan vattendomar Dikningsföretagen Låga sommarflöde Kraftverksfria vattendrag Nedvandringsvägar för ål Hållbar förvaltning av havets fiskbestånd

11 EXEMPEL Åtgärder i Bäljane å Ebbarps kraftverk, korttidsreglering upphör 2009 Inlösen och utrivning av Hyllstofta kraftverk 2008 Omlöp vid Söndraby sågverk 2006 Inlösen utrivning av Vedby kraftverk 2005 Fiskvägar i Perstorp 2008 Ett kraftverk är kvar!

12 Uppströms bron vid Hyllstofta, vid nolltappning från Ebbarp, 2007-10-28, kl 13.41 Uppströms bron vid Hyllstofta, vid full tappning från Ebbarp, 2007-10-28, kl 14.05. Regleringseffekter 1,2 km nedströms

13 FÖRE

14 EFTER

15 Segesholmsån Före Efter

16 FÖRE EFTER


Ladda ner ppt "Skånskt fiske det mesta av det bästa Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, ett långsiktigt hållbart yrkesfiske och ett rikt och varierat."

Liknande presentationer


Google-annonser