Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 2009 Vart är vi på väg?. Årsmöte 2009 Vart är vi på väg? Medlemsdiskussion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 2009 Vart är vi på väg?. Årsmöte 2009 Vart är vi på väg? Medlemsdiskussion."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 2009 Vart är vi på väg?

2 Årsmöte 2009 Vart är vi på väg? Medlemsdiskussion

3 Meningen med GMV Vännerna är ett nätverk eller en samling av människor (och företag), som i föreningsform på olika sätt stöder verksamheten på Länsmuseet Gävleborg.

4 Meningen med GMV Vännerna är ett nätverk eller en samling av människor (och företag), som i föreningsform på olika sätt stöder verksamheten på Länsmuseet Gävleborg. Föreningen består av människor (och företag) med ett brett kulturintresse sammanbundna av en vilja att Läns- museet skall vara en mötesplats för kulturutryck från alla tider och människor i vår nutid.

5 Meningen med GMV Verksamheten koncentreras till det som Länsmuseet prioriterar, perioden Framöver handlar om att komplettera museets samling av samtidskonst, både Nationell och Regional.

6 Medlemsavgifter

7 Vad har GMV gjort? Förutom medlemsavgifter under 31 år på sammanlagt nära 1 miljon kronor i 2007 års penningvärde (c:a per år), har betydande insatser gjorts i form av bidrag och donationer.

8 Vad har GMV gjort? Under åren har Gåvorna blivit Många och Du kan Se dem på plats i Museet utmärkta Med en särskild Plakett.

9 Ekonomiska möjligheter? •Under 2007 användes kronor till stöd för Museet och till Stipendium till Lars Mattons minne. Behållningen vid 2008 års början kronor.

10 Ekonomiska möjligheter? •Under 2007 användes kronor till stöd för Museet och till Stipendium till Lars Mattons minne. Behållningen vid 2008 års början kronor. •Under 2008 användes kronor till stöd för Museet och till Stipendium. Behållningen vid 2009 års början kronor.

11 Vilken ekonomi behövs?..”komplettera museets samling av samtids- konst, både Nationell och Regional.”

12 Vilken ekonomi behövs?..”komplettera museets samling av samtids- konst, både Nationell och Regional.” Museet har inventerat behovet av komplet- teringar för att fylla luckor i konst- samlingen. Identifierat 12 viktiga konstnärer. Uppskattat värde minst kronor. Samtidigt finns ett behov av att upprätthålla samlingens nivå med komplement av Samtida konstnärer.

13 Vilken ekonomi behövs?..”komplettera museets samling av samtids- konst, både Nationell och Regional.” Museet har inventerat behovet av komplet- teringar för att fylla luckor i konst- samlingen. Identifierat 12 viktiga konstnärer. Uppskattat värde minst kronor. Samtidigt finns ett behov av att upprätthålla samlingens nivå med komplement av Samtida konstnärer. Museet har en normalbudget på kronor per år för inköp. GMV mål skall vara att bidra med en 50% nivå.

14 GMV mål skall vara att bidra med per År. Detta kräver att vi skapar merintäkter /år? •50 nya medlemmar ger merintäkt –Yngre? –Utanför Gävle?

15 Medlemsintäkter Sjunkande medlemsantal: ÅrAntal Medlemmar Varav Familjemedl Hur ökar vi medlemsantalet? Yngre medlemmar; Rekrytering utanför Gävle? Står Föreningens namn i vägen för rekrytering från nya grupper? Namnbyte??

16 Föreningens namn Föreningens namn är Gävle Musei Vänner och syftet är att främja Länsmuseet Gävleborg. När vi vill vidga medlemsbasen till Yngre åldrar och till en bredare Geografisk bas finns det en begränsning i Föreningens namn. Länsmuseet är känt – vad är Gävle Museum?

17 GMV mål skall vara att bidra med per År. Detta kräver att vi skapar merintäkter /år? •50 nya medlemmar ger merintäkt –Yngre? –Utanför Gävle? •Särskild insats av engångskaraktär till (Hur?)

18 insats av engångskaraktär En särskild ”25- grupp” bildades 2004 för att skaffa medel till inköp av verk av Bertil Vallien. Målet var kronor. Resultatet blev kronor. Skall vi försöka igen?

19 GMV mål skall vara att bidra med per År. Detta kräver att vi skapar merintäkter /år? •50 nya medlemmar ger merintäkt –Yngre? –Utanför Gävle? •Särskild insats av engångskaraktär till (Hur?) •Sponsorklubb?

20 GMV mål skall vara att bidra med per År. Detta kräver att vi skapar merintäkter /år? •50 nya medlemmar ger merintäkt –Yngre? –Utanför Gävle? •Särskild insats av engångskaraktär till (Hur?) •Sponsorklubb? •Särskilda Medlemsaktiviteter

21 Önskekonst 28/3 – 6/9 Utmärkt rekryterings- Tillfälle?

22 GMV Årsmöte 2009 Diskussionspunkter under Middagen: 1.Jag är med i GMV därför att… 2.Det jag tycker om med GMV är.. 3.Det jag saknar hos GMV är … 4.Så här tycker jag vi skall göra …


Ladda ner ppt "Årsmöte 2009 Vart är vi på väg?. Årsmöte 2009 Vart är vi på väg? Medlemsdiskussion."

Liknande presentationer


Google-annonser