Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Swedish Medtech Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige Anders Wennerberg vice vd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Swedish Medtech Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige Anders Wennerberg vice vd."— Presentationens avskrift:

1 Swedish Medtech Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige Anders Wennerberg vice vd

2 Personlig presentation  Anders Wennerberg  Jurist och ekonom  Arbetat med upphandlingsfrågor sedan 1998  Ordförande i Landstingsnätverket för Upphandling (LfU) i Sverige i 4 år  Stabschef Jämtlands läns landsting, bl.a. ansvarig för  Införande av valfrihetssystem i Primärvården  Omställningsarbetet med bl.a. prioriteirngar av hälso- och sjukvården.  Började på Swedish Medtech i april 2010

3 Swedish Medtech  Bildades 1970  Har ca 160 medlemsföretag  Representerar drygt 90 % av marknadsvärdet för medicinteknik i Sverige  Tillverkande-, försäljnings och distributionsbolag, små och stora

4 Medtech som marknad  Upphandlingsförsäljning absolut majoritet  Offentlig upphandling till ett värde av ca 500 miljarder kronor per år i Sverige.  Allt är offentligt.  Allt är reglerat.

5 Innovation i upphandling idag?  Svårt att sälja innovativa produkter via upphandling.  Stort fokus på skall-krav och lägsta-pris utvärderingar.  Allt svårare att i Sverige marknadsföra det produktsegment som professionen är van vid.  Hälsoekonomi – stort intresse i mindre grupper, inga praktiska effekter.  Högre kostnad utan att vara dyrt…  Silobudgetering (bild)

6 Exempel på silobudgetering Akutavdelningen (Akutens VO) Barnkliniken (Medicin VO) Hemvård utförd av föräldrar (Försäkringskassan) Barn med brännskada

7 Vad behövs?  Samverkan mellan intressenter i vårdkedjan krävs för att finna bättre lösningar på vårdens och patienternas utmaningar.  Innovationer kräver kommunikation. De idéer som föds av vårdens professionella måste kommuniceras med de tillverkande företagen för att kunna bli nya och bättre produkter.  För att Sverige ska kunna erbjuda ett attraktivt innovations- och affärsklimat krävs ett långsiktigt förhållningssätt till innovation - Samverkan mellan Vård, Akademi och Industri är nödvändigt.

8 Innovationsvänligare upphandlingar?  Fråga på alternativa anbud  Dela upp sortiment i standard- och innovativa produkter med skilda kravspecifikationer.  Kortare avtalsperioder på delar av sortimentet  Utmana leverantörerna!

9 Innovationsvänligare upphandlingar?  Ny lagstiftning mindre viktigt.  Lära av varandra.  Prata med leverantörerna;  Före en upphandling; hearings  Under; frågor & svar, anbudspresentationer  Efter; utvärderingsmöte  Våga!

10 Kontaktuppgifter Telefon: 08-586 246 00/-09 Epost: anders.wennerberg@swedishmedtech.se Twitter: A_Wennerberg www.swedishmedtech.se Box 3601 103 59 Stockholm, Sweden Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 33


Ladda ner ppt "Swedish Medtech Branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige Anders Wennerberg vice vd."

Liknande presentationer


Google-annonser