Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramavtalet ”Programvaror och Programvaror som molntjänst 2014” i korthet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramavtalet ”Programvaror och Programvaror som molntjänst 2014” i korthet"— Presentationens avskrift:

1

2 Ramavtalet ”Programvaror och Programvaror som molntjänst 2014” i korthet

3 Syfte och mål Syftet har varit att teckna ramavtal med leverantörer (återförsäljare) som under ramavtalstiden kan tillgodose UM/UEs behov av programvaror och molntjänster med tillhörande produktrelaterade tjänster. Målet har varit att underlätta för UM/UE vid tecknande av licenser med tillhörande tjänster (hjälp och förståelse mm).

4 Omfattning Ramavtalet omfattar programvaror från Citrix, IBM, Microsoft, Novell och från andra programvarutillverkare. Programvaror för installation och användning i UM/UEs miljö som ingår i programvaruområdena. Programvaror som molntjänst. De produktrelaterade tjänster som upphandlas är kopplade till de programvaror som köps genom Ramavtalet.

5 Programvaruområden Kontorsstöd Informationsförsörjning Operativsystem
Säkerhetsprogramvara Driftstödprogramvara Tillgångshantering (Asset Management) Mellanprogramvara (Middleware) Databas

6 Kontorsstöd Programvara som stödjer användaren inom generella kontorsgöromål, t ex ordbehandling, klienter för e-post, program för bild- och layouthantering, webbredigering, ritnings- och kartverktyg samt projektverktyg.

7 Informationsförsörjning
Programvaror som framför allt stödjer UM/UEs e- förvaltningsarbete, t ex ärendehantering, dokumenthantering, workflow och programvara för utdata.

8 Operativsystem Programvara som ovanpå en hårdvara ger möjlighet att hantera resurser och exekvera program, t ex grundläggande hantering av inloggning, roller och rättigheter inklusive kataloger över användare, utdelning och åtkomststyrning av filkataloger samt utdelning och åtkomststyrning av skrivare.

9 Säkerhetsprogramvara
Programvarulösningar som höjer IT-säkerheten på olika sätt, t ex antispam, antivirus, intrångsdetektion, webbfiltrering, säkerhetskopiering, programvarubaserade brandväggar, krypteringsprogramvara för t.ex skivminnen och filer samt behörighets- och åtkomstfunktioner.

10 Driftstödsprogramvara
Programvaror som hjälper till med IT-drift framför allt i klienthantering men även i servrar, t ex systemövervakning och loggning, installationsverktyg, batchhantering, programvaror för helpdesk, resurshantering, metakataloglösningar för kataloger över användare samt energimätning.

11 Tillgångshantering (Asset Management)
Lösningar för att exempelvis hålla ordning på programvaror, underlätta uppföljning och efterlevnad av användarrättigheter eller ge underlag för att välja rätt licens-form. Här ingår exempelvis programvaror för hantering av inventarier och hårdvara samt licenshantering (Software Asset Management).

12 Mellanprogramvara (Middleware)
Programvaror som kompletterar och effektiviserar exekveringen av program-varor och system, t ex. applikations-serverprogramvara, webbserver- programvara, programvara för meddelandeköer, stödplattformar för service oriented architecture SOA, transaktions-monitorer, terminalemulatorer och annan kommunikation mot äldre IT-system, plattformar för serverexekvering av klientprogram, fjärråtkomst samt tilläggslösningar för informationsreplikering.

13 Databas Programvaror för lagring och åtkomst av information, t ex relationsdatabaser, objektdatabaser, XML-databaser och fritextsökningsverktyg.

14 Produktrelaterade tjänster
Licenshantering (Software Asset Management) Installationstjänster Konfigurations- och anpassningstjänster Support Underhåll

15 Licenshantering (Software Asset Management)
Programvara med tillhörande konsulttjänster rörande kontroll, rådgivning, optimering av tillgångar och behov av programvarulicenser. Tjänsten innebär bla att Anbudsgivaren ska tillhandahålla en plan för hur UM/UE ska förvalta sina programvarutillgångar på ett bra sätt. Leverantör får även erbjuda utbildning till kundens licensansvariga i att använda tjänsten.

16 Installationstjänster
Konsulttjänster som ska hjälpa kunden med installation av den köpta programvaran.

17 Konfigurations- och anpassningstjänster
Konsulttjänster som ska hjälpa kunden med anpassning och konfiguration av den köpta programvaran.

18 Support Kvalificerat stöd till IT-ansvariga och allmän hjälp till slutanvändare för den köpta programvaran.

19 Underhåll Kontinuerliga uppdateringar och uppgraderingar för den köpta programvaran.

20 Avgränsning Upphandlingen omfattar inte
Programvaror som avser IT-system som tjänst, så kallad Hosting Hårdvara IT-konsulttjänster

21 Upphandlingen Öppet förfarande Ramavtal med sex (6) leverantörer
Sju (7) anbud inkom Samtliga anbudsgivare uppfyllde upphandlingens krav Avrop via förnyad konkurrensutsättning

22 Leverantörer Atea Sverige AB Crayon AB Dustin Sverige AB
 Fujitsu Sweden AB  Insight Technology Solutions AB  Office IT-Partner Sverige AB

23 Här hittar du avtalsinformation
På ramavtalets hemsida finns Vägledning och Avropsstöd.

24 Vad ska göras innan avrop
För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE inte har parallella ramavtal samt att man följer det villkor som står i ramavtalet. Den som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet och har inloggningsuppgift kan anmäla avrop via SKI:s hemsida. Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet, kan anmäla avrop via vår webbplats. För att kunna göra det måste du först logga in. I vår avtalsdatabas hittar vårt ramavtal Möbler 2013 som vi har upphandlat. Ramavtalen finns på Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra ramavtal, som SKI gjort i eget namn. Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste myndigheten/enheten på förhand ha bekräftat sin avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet.

25 Vad händer efter anmält avrop
Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan Om ni använder Tendsign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan SKI meddelar varje fredag leverantörerna att avropsanmälan är gjord så att leverantörer vet vilka som omfattas av avtalet Leverantör tar påföljande måndag kontakt med Inloggningsansvarig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropet för frågor om den förnyade konkurrensutsättnigen Var tydlig med när den förnyade konkurrensutsättningen ska ske och hur ni vill att leverantören fortsatt ska agera Efter leveransen, boka uppföljningsmöte med leverantören Får du problem med leverantören kontakta SKIs kundtjänst

26 Genomgång av avropsstöd
Avropsstödet ska hjälpa beställaren att göra rätt från början Allmänna villkor för tillämpning av ramavtal upphandlade av SKL Kommentus Inköpscentral – myndigheten accepterar dessa som stöd för att avrop fullföljs enligt de villkor som ramavtalet reglerar Avropsvägledning – praktisk genomgång av hur ramavtalet ska tillämpas och hur beställning ska göras Sammanfattande presentationsbilder för myndighetens interna införsäljning av ramavtalet Länk till avropsstödet.

27 Slut…


Ladda ner ppt "Ramavtalet ”Programvaror och Programvaror som molntjänst 2014” i korthet"

Liknande presentationer


Google-annonser