Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT-UPPHANDLING Föredrag vid SFMI:s konferens den 4 november 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT-UPPHANDLING Föredrag vid SFMI:s konferens den 4 november 2014"— Presentationens avskrift:

1

2 IT-UPPHANDLING Föredrag vid SFMI:s konferens den 4 november 2014
Roland Adrell Gärde Wesslau Advokatbyrå

3 Samtliga IT-kostnader inkl
Samtliga IT-kostnader inkl. personalkostnader för landstingen 2014 beräknas uppgå till 8,5 miljarder kronor.

4 Internationell marknad Samverkan mellan landsting (och privata utförare!) Komplext regelverk Offentlighetsprincip/arkivlag PUL

5 IT-avtalets komplexa natur
En överenskommelse mellan en leverantör av ett paket av varor och tjänster (IT-system) och en beställare av ifrågavarande paket eller system. IT-avtalet (eller separata tilläggsavtal) behandlar frågor om möjlighet för beställaren att från leverantören erhålla underhåll och service samt uppgraderingar och nya versioner av mjukvaran. En sammansatt avtalsform med inslag av köp och varor, tillhandahållande av tjänster och nyttjanderätt till immaterialrättsligt skyddande objekt, såsom datorprogram skyddade av upphovsrätt.

6 IT-avtalets komplexa natur
Kan upphandling av IT-stöd delas upp i kategorierna hård- respektive mjukvara? Trend – alltmer av IT-stödet tillhandahålls av utomstående leverantörer medan kunden kan köpa olika typer av tjänster som i varierande grad innebär att hårdvara och mjukvara ägs av kunden. Många kunder är idag osäkra på vad de egentligen ska upphandla och vad det innebär ur säkerhetssynpunkt. Molntjänster Serverutrymme

7 Inlåsningseffekter? ”Lock-in’ – a long term dependence on a particular vendor or supplier beyond the boundaries of individual procurement actions.” - Ett varaktigt beroende av en viss leverantör bortom gränserna för en enskild upphandling, det vill säga att beställaren inte inom ramen för en viss upphandling har möjlighet att förutse och planera framtida behov som kanske enbart – av tekniska, ekonomiska och rättsliga skäl – kommer att kunna tillgodoses av en viss leverantör, normalt det företag sam har levererat ursprungssystemet.

8 Tre frågor som alltid bör ställas
Vilken form av IT-system behöver vi? - Framtungt! Hur ska urvalet mellan alternativa lösningar ske? Hur säkerställer vi i den efterföljande kontrollen att vi fått det vi köpt?

9 Utvärdera och välja rätt
Användarvänligt, flexibelt och lättintegrerat? Svårt att utvärdera och svårt att kontrollera. Passar ”skall-krav” vid explicita funktionskrav på ett system? - Systemet ska/bör innehålla x för att konstruera y. Innehåller systemet x för att konstruera y? Beskriv systemet x för att konstruera y? Som man frågar får man svar.

10 Avtal Hur långa avtal får man skriva?
Måste finnas med i förfrågningsunderlaget. Jämför med branschavtal m.m.

11 Tack för uppmärksamheten!
Kontakta mig gärna för mer info: Roland Adrell Gärde Wesslau Advokatbyrå Kungstorget 2 Göteborg Tel: Mobil: E-post:

12


Ladda ner ppt "IT-UPPHANDLING Föredrag vid SFMI:s konferens den 4 november 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser