Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Resebyråtjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Resebyråtjänster"— Presentationens avskrift:

1 Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Resebyråtjänster 2011-2
Uppdaterad

2 Innehåll UK mål med upphandlingen Marknadsförutsättningar
Ramavtalet omfattning Avtalets villkor Nyttor med SKI:s Ramavtal Våra referenser Leverantörer Avropsstöd Uppföljning Frågor och Svar

3 Så tänkte jag när arbetade med FFUn
Målen vid upphandlingen av Resebyråtjänster Resultera i lättanvända ramavtal med bra villkor. Att möjliggöra för SME att lämna anbud. Förenkla anbudsförfarandet.    En heltäckande resebyråservice av det här slaget bidrar till ett effektivare resande. Tjänsterna i de båda ramavtalen har mycket konkurrensmässiga priser, säger Frida Haag, ansvarig upphandlingskonsult.

4 Marknadsförutsättningar
Resebyråer Antalet svenska företag som kan betraktas som resebyråer uppgick vid utgången av 2011 till mindre än 300. Resebyråer (inkl. Internet- eller s.k. online-byråer) förmedlar i första hand andras resor och turisttjänster men arrangerar även egna paketresor, företrädesvis grupp- och konferensresor för affärsresekunder. Av resebyråerna är cirka hälften huvudsakligen inriktade på privatreseförsäljning, ett sjuttiotal renodlade affärsresebyråer och resterande blandresebyråer, dvs. sådana som säljer både privat- och affärsresor. Det finns uppskattningsvis mellan 400 och 450 researrangörsföretag i Sverige. Ett fåtal av dessa är helt inriktade på arrangemang för andra företag, medan de flesta arrangerar och säljer paketresor för konsumenter. Härutöver finns ett antal företag i form av enskilda firmor och föreningar, som organiserar någon eller några enstaka resor om året.

5 Marknadsförutsättningar (I)
Den sammanlagda försäljningen av resetjänster via de svenska resebyråerna blev i stort sett oförändrad under årets första fyra månader (2013) jämfört med samma period under föregående år. Dock förändrades förhållandet mellan de olika tjänsterna. Medan försäljningen av flygresor minskade räknat i kronor, ökade charterreseförsäljningen. Räknat i antal ökade däremot försäljningen av flygbiljetter, vilket tyder på att genomsnittspriset på en flygbiljett gått ner något. Att försäljningen ökade med hela 9 % under april månad kan i första hand tillskrivas det faktum att påsken inföll i mars i år och i april under fjolåret. Under mars föll försäljningen med ungefär lika mycket, vilket bekräftar påskens inflytande. En närmare analys av fördelningen mellan privat- och affärsresor visar att privatreseförsäljningen ökar (+7 %), medan försäljningen av affärsresor fortsätter att backa (-5 %).

6 Marknadsförutsättningar (II)

7 Ramavtalet omfattar Avtalen omfattar heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Här kan du boka t.ex. flyg-, tåg-, buss- och båtresor, anslutningstransporter, hyra av fordon, hotellrum och konferensarrangemang. Ramavtalet omfattar även ett system för självbokning, klimatkompensering, miljöstatistik och resestatistik som kan avropas som tillägg. För varje geografiskt område kommun är 4 leverantörer rangordnade. Du vänder sig först till den leverantör som är rangordnad som nr 1 i det geografiska område som du har ditt säte.

8 Villkor Avtalsperiod mars 2013 – sep 2014.
Genomförd av SKI i eget namn Avrop sker med rangordning Revisionsmöjlighet (uppföljningskontroll) är avtalad. Anbudsområden A - Annonsförfarande för statliga myndigheter i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, B - Annonsförfarande för kommuner och kommunala bolag i Stockholms län, C - Annonsförfarande för kommuner Södermanlands och Östergötlands län, D - Annonsförfarande för kommuner, kommunala bolag och statliga myndigheter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköpings och Hallands län, E - Annonsförfarande för kommuner och staliga myndigheter i Västra Götalands län, F - Annonsförfarande för kommuner och landsting i Örebro, Västmanlands- och Dalarnas G - Headhuntingförfarande för kommuner, kommunala bolag, statliga myndigheter och landsting i södra Sverige, H- Headhuntingförfarande för kommuner och staliga myndigheter i mellersta Sverige, I - Annons- och headhuntingförfarande för kommuner och statliga myndigheter i norra Sverige

9 Nyttor… med SKI:s Ramavtal
Lägre arvodeskostnader dock viss höjning av arvode för tågresa. Inga avgifter utöver arvodet Bokning görs utifrån din resepolicy. Möjlighet till klimatkompensering, miljöstatistik, resestatistik som tillägg.

10 Våra Referenser 417 UM/UE är avropsberättigade på ramavtalet
7 avropar på detta avtal idag (juni-13) AB Bostäder i Borås, Lidköpings Kommun, Skövde Kommun, Svenljunga Kommun, Vellinge Kommun, Vänersborgs Kommun, Örnsköldsviks Kommun

11 Leverantörer Henrik Thorell Telefon: Mobil: Johan Nyren Telefon: Mobil: Fax: Jonas Berglund Telefon: Karin Sandstedt Telefon: Mobil: Maine Granström Telefon: Mobil:

12 Leverantörer Pierre Sandström Telefon:+46 (0) Mobil:+46 (0) Fax:+46(0) Sara Grün Telefon: Mobil: Sara Grün Telefon:+46(0) Mobil:+46(0) Åsa Boman Ekblom Telefon:+46(0) Mobil:+46(0) Mona Kågström Telefon: Mobil:

13 Vad händer innan anmält avrop
För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att du, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att du som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet, kan anmäla avrop via vår webbplats. I vår avtalsdatabas hittar du samtliga ramavtal som vi har upphandlat. Ramavtalet Resebyråtjänster hittar ni på Resebyråtjänster Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra ramavtal, som SKI gjort i eget namn. Som inloggad kan du även avanmäla dig från avtal. Vem kan avropa? För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste du på förhand ha bekräftat din avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet.

14 Vad händer efter anmält avrop
Du får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan Om du använder Tendsign som avtalsdatabas kan du få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan Vi meddelar varje fredag leverantören att avropsanmälan är gjord så att leverantörer vet vilka som anmält sig för Leverantör tar påföljande måndag kontakt med dig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropet för frågor. Efter leveransen, boka uppföljningsmöte med leverantören Får du problem med leverantören kontakta SKIs kundtjänst

15 Avropsstöd Vägledning för geografisk rangordning på ramavtalet Resebyråtjänster Mer utförlig information hittar du på vår hemsida, där det även finns mall att fylla i samt bilagor med information Ramavtal Resebyråtjänster

16 Avropsordning Du måste kontakta ettan i rangordningen inom ditt geografiska anbudsområde först Du får gå vidare i rangordning om: Leverantören inte besvarar avropsförfrågan inom 3 arbetsdagar Leverantören avböjer förfrågan från dig som ny kund Leverantören förblir sedan densamme under resten av avtalstiden.

17 Avrop Frågeställning Vilket geografiskt område tillhör min UM?
Se bilaga Avropsberättigade parter Vilka leverantörer är antagna för det geografiska område min verksamhet tillhör? Se bilaga Rangordning av leverantörer per geografiskt område Vilka är villkoren i ramavtalet? Se bilaga ”Ramavtal” samt bilaga ”Kravspecifikation och prissättningsinformation”

18 Avropsförfrågan LÄS MER I: ANVÄND:
Bilaga ”Avropsinstruktioner Resebyråtjänster ” ANVÄND: Bilaga ”Avropsavtalsmall Resebyråtjänster ”

19 Uppföljning Leverantör Månadsvis rapportering av avropad försäljning
Informera om ev. byten av kontaktpersoner till SKL Kommentus SKI Följsamhet lokalt mot centralt avtalade villkor och priser Omsättningsredovisning i regelbundenhet och rimlighet Krav gällande skatter och avgifter, ekonomisk ställning samt avtalad leveransförmåga Verktyg för kontroll, förutom direkta kontakter med leverantörer och UM/UE Redovisningar från leverantörer Fakturakopior mm. Inhämtas från UM/UE

20 Kontakt för frågor Kundtjänst

21 SKL Kommentus Inköpscentral Vi gör hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting och regioner


Ladda ner ppt "Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Resebyråtjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser