Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ -C Uppdaterad 2013-04-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ -C Uppdaterad 2013-04-03."— Presentationens avskrift:

1 Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ -C
Uppdaterad

2 Innehåll Ramavtalets omfattning Villkor ”Nyttor”… med SKL Kommentus
Våra referenser UM och leverantörer Avropsstöd Uppföljning

3 Ramavtalet omfattar Ramavtalen omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ-C. Cerezyme ATC- kod A16AB02 substansnamn - Imiglukeras V-priv ATC-kod A16AB10 substansnamn – Velagluceras alfa Zavesca ATC-kod A16AX06 substansnamn - Miglustat

4 Villkor för ramavtalet
Avtalsperiod Totalt tre (3) avtalade leverantörer Ramavtal har tecknats med två leverantörer avseende leverans av läkemedel mot Gauchers sjukdom. Ramavtal har tecknats med en leverantör avseende leverans av läkemedel mot Niemann Pick Typ-C. Revisionsmöjlighet (uppföljningskontroll) är avtalad Avtalet har en förlängningsklausul med möjlighet till ett(1) + ett(1) års förlängning. Anbudsområden A - Annonsförfarande för statliga myndigheter i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, B - Annonsförfarande för kommuner och kommunala bolag i Stockholms län, C - Annonsförfarande för kommuner Södermanlands och Östergötlands län, D - Annonsförfarande för kommuner, kommunala bolag och statliga myndigheter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköpings och Hallands län, E - Annonsförfarande för kommuner och staliga myndigheter i Västra Götalands län, F - Annonsförfarande för kommuner och landsting i Örebro, Västmanlands- och Dalarnas G - Headhuntingförfarande för kommuner, kommunala bolag, statliga myndigheter och landsting i södra Sverige, H- Headhuntingförfarande för kommuner och staliga myndigheter i mellersta Sverige, I - Annons- och headhuntingförfarande för kommuner och statliga myndigheter i norra Sverige

5 Nyttor… med ramavtalet
De läkemedel som omfattas av ramavtalet är så kallade bromsmediciner, då det ännu inte finns något botemedel mot dessa sjukdomar. Landstingets köper dessa läkemedel för cirka miljoner kronor per år. Genom att avropa på vårt ramavtal sänks denna kostnad med 15%. Minskning av administrativ belastning för landstinget/regionen.

6 Referenser Samtliga landsting/regioner är avropsberättigade på ramavtalet 9 avropar på detta avtal idag (maj.-13) Landstinget Jönköpings Län, Landstinget Kalmar Län, Landstinget Västernorrland, Norrbottens Läns landsting, Region Skåne, Stockholm Läns Landsting, Västerbottens Läns landsting, Västra Götalandsregionen, Landstinget Östergötlands Län

7 Leverantörer Ramavtal har tecknats med två leverantörer avseende leverans av läkemedel mot Gauchers sjukdom som är rangordnade enligt följande: Genzyme AB Cerezyme ATC- kod A16AB02 substansnamn - Imiglukeras 2. Shire Human Genetic Therapies AB V-priv ATC-kod A16AB10 substansnamn – Velagluceras alfa Ramavtal har tecknats med en leverantör avseende leverans av läkemedel mot Niemann Pick Typ-C: Actelion Pharmaceuticals Sverige Aktiebolag Zavesca ATC-kod A16AX06 substansnamn - Miglustat

8 Kontaktlista leverantörer
Actelion Pharmaceuticals Sverige Aktiebolag Hemsida: Kontaktperson hos leverantör Johan Viridén , Business Manager Telefon: , Mobil: E-post: Shire Human Genetic Therapies AB Hemsida: Mattias Bankel, Country Manager Telefon: Mobil: E-post: Genzyme AB Hemsida: Kontaktperson hos leverantör Tomas Glovéus, Country Manager Telefon:+46(0) Mobil:+46(0) E-post:

9 Vad ska göras innan avrop (kan vi ändra från UM/UE till landsting/region i presentationen…)
För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att du, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att du som har gällande ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s ramavtal under det egna gällande ramavtalets giltighetstid. Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet och har inloggningsuppgift kan anmäla avrop via SKI:s hemsida. I vår avtalsdatabas hittar du vårt ramavtal Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ -C som vi har upphandlat. Ramavtalen hittar du på Ramavtal Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ-C För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste du på förhand ha bekräftat din avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet.

10 Vad händer efter anmält avrop
Du får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan Om du använder Tendsign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in i er egen databas i anslutning till avropsanmälan Vi meddelar varje fredag leverantören att avropsanmälan är gjord så att leverantörer vet vilka som anmält sig för avrop Leverantör tar påföljande måndag kontakt med dig eller den som angivits som kontaktperson i samband med avropet. Får du problem med leverantör kontakta oss på kundtjänst

11 Avropsstöd Vägledning för avrop på ramavtalet Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ –C Mer utförlig information hittar du på vår hemsida, där det även finns mallar att fylla i Länk till avtalet Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ-C

12 Avropsstöd Efter avropsanmälan via SKIs webbplats rekvireras/beställer du läkemedlen på sedvanligt sätt via närmsta sjukhusapotek.

13 Avropsstöd (I) Anbudsområde 1 Rangordnad 1
Rangordnad 1 – Cerezyme (Imiglukeras) A16AB02: Cerezyme kommer att distribueras via TAMROS distribunal i Stockholm Landstingen/läkarna beställer från sjukhusapoteken som i sin tur beställer från Tamro AB. Tamro AB sköter det praktiska efter avrop och distribution. Sjukhusapoteken lägger in i beställningen information (ATC kod, substansnamn etc.) om det läkemedel som de önskar beställa Tamro skickar medicinen till sjukhusapoteket Sjukhusapoteket betalar leverantören. Tamro sköter även betalningsflödet om landstinget/regionen har ett nettoprisavtal , (se bild 15) vilket är det vanligaste. Partihandel, distributionsväg, pris och kontaktuppgifter till dessa, se bild 17 

14 Avropsstöd (II) Anbudsområde 1 Rangordnad 2
Rangordnad 2 -Vpriv (Velagluceras) A16AB10 Landstingen/läkarna beställer direkt av leverantören som sköter allt det praktiska både vid avrop och distribution. Partihandel, distributionsväg , pris och kontaktuppgifter till dessa, se bild 17 

15 Nettoprisavtal Nettoprisavtal innebär att landstingen betalar nettopriset efter rabatt, istället för som tidigare betala listpris i samband med leverans och sedan fakturera läkemedelsföretaget för rabatten. Både apoteken – som levererar till landstingen – och distributörerna (Tamro eller Oriola) håller listor med nettopriser per artikel och per landsting. Apoteken fakturerar nettopriset till landstingen och betalar nettopris till oss, minus apoteksmarginalen. Fördelen är förstås förenklad hantering, mindre administration och mindre fakturering för alla parter  - och för landstingen att de slipper ligga ute med pengar för rabatterna. Nästan alla landsting har nu gått över till nettoprishantering, och de sista kommer att göra det under 2013.

16 Avropsstöd (III) Anbudsområde 2
Sjukhusapotek skickar order via Apoteket Scheele till Tamro AB som levererar enligt sedvanlig rutin. Distribueras via Tamro AB. Partihandel, distributionsväg, pris och kontaktuppgifter till dessa, se bild 18 

17 Distributör för läkemedelsförsörjning
Anbudsområde 1 Rangordnad 1 – Cerezyme (Imiglukeras) A16AB02: Varunummer : NPL-pack-ID – Förpackningsstorlek – 1 vial AIP – 16 711,20 SEK Upphandlat pris ,52 SEK Partihandel, distributionsväg och kontaktuppgifter till dessa   Cerezyme kommer att distribueras via TAMROS distribunal i Stockholm Kundservice Stockholm (Kungens Kurva) Telefon: E-post: Öppettider: vardagar kl 8-18 Anbudsområde 1 Rangordnad 2 -Vpriv (Velagluceras) A16AB10 Varunummer: NPL-id för VPRIV 400U: Förpackningsstorlek: 1 st (injektionsflaska) Ordinarie pris är SEK per ampull om 400E Upphandlat pris SEK Ej förmånsberättigad, medicin Företaget använder sig av direktdistribution. Kontaktperson Marianne Norrgård, Shire HGT AB, , För beställning vänligen mejla

18 Distributör för läkemedelsförsörjning
Anbudsområde 2 Zavesca (Miglustat) A16XA06 Varunummer: NPL-pack-ID Förpackningsstorlek 84 kapslar i blister AIP ,00 SEK Upphandlat pris 59 602,20 Speciell beställningsrutin gäller, samma som råder fram till idag och enligt Apotek skickar order via Apoteket Scheele till Tamro AB som levererar enligt sedvanlig rutin. Distribueras via Tamro AB.

19 Avropsavtal Avtalsparter Avrop från ramavtal Kontraktets omfattning
Priser Beställningsrutin Avtalsparter – UM/UE och leverantör Kontraktets omfattning - Observera att det inte är möjligt att avtala bort eller ändra del eller delar av ramavtalet. Endast preciseringar för specifika avrop är möjligt att göra. Anledningen till detta är att villkoren ingår i upphandlingen och förutsättningarna för upphandlingen får inte ändras i efterhand. Det vore att åsidosätta reglerna om icke-diskriminering och om affärsmässighet.

20 Avropsavtal (I) Leveranstid Leveransadress Övriga villkor
Kontaktpersoner Undertecknande av avtal

21 Uppföljning Leverantör SKI
Månadsvis rapportering av avropad försäljning uppdelat på resp. avropande myndighet SKI Följsamhet lokalt mot centralt avtalade villkort och priser Omsättningsredovisning i regelbundenhet och rimlighet Krav gällande skatter och avgifter, ekonomisk ställning samt avtalad leveransförmåga Miljökriterier granskas i samarbete med bl.a. MSR Verktyg för kontroll, förutom direkta kontakter med leverantörer och UM/UE Redovisningar från leverantörer

22 Kontakt vid frågor Kundtjänst

23 Vi gör hållbara affärer för Sveriges kommuner, landsting, regioner och deras bolag


Ladda ner ppt "Hur du praktiskt tillämpar ramavtalet Läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ -C Uppdaterad 2013-04-03."

Liknande presentationer


Google-annonser