Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avropsprocessen, del 1 Maria Gil, Enheten för IT-upphandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avropsprocessen, del 1 Maria Gil, Enheten för IT-upphandling."— Presentationens avskrift:

1 Avropsprocessen, del 1 Maria Gil, Enheten för IT-upphandling

2 Avropsprocessen Hur går avrop till? (Maria)
Samband med andra avtal på Verva (Jan) Hur väljer man mellan produkt- och tjänstealternativ under olika ramavtal (Jan och Maria)

3 Hur avropar man under informationsförsörjningsavtalet?
LOU reglerar ännu inte avropet, men ramavtalet gör det! Genom tillämpning av villkoren i Ramavtalet (utifrån ramavtalets villkor väljs den som bäst tillgodoser myndighetens behov) Genom en förnyad konkurrensutsättning (för att se vilken ramavtalsleverantör som kan erbjuda den för kunden bäst anpassade lösningen)

4 Förnyad konkurrensutsättning
Avropsförfrågan steg för steg: Ställs till samtliga som är i stånd att genomföra avtalet Ange de kriterier som ligger till grund för tilldelning av avtal Ange skälig tidsfrist för avropssvar Avropen ska vara skriftliga Sekretess tills beslut om tilldelning av avtal Avtal tilldelas den som lämnat det för kunden bästa svaret På begäran meddelas om tilldelning av avtal

5 Färdigt avrop → Avtal I Avtalet skall följande preciseras:
Ramavtalets benämning och nummer kontaktpersoner produkter och tjänster som omfattas av avropet (avtalad specifikation) avtalad leveransdag / när konsulttjänsten ska vara slutförd leveransadress tidpunkt för leveransprov och omfattning av leveransprov (i förekommande fall).

6 Ramavtalet - huvudtext
Statskontorets tillägg till avtal 90 samt Avtal 90 Allmänna villkor konsulttjänster – uppdrag och resurs Underhållsspecifikation, Statskontorets tillägg till IT-underhåll samt Allmänna bestämmelser IT-underhåll Checklista inför avrop! Priser Specifikation av produkter och tjänster Återförsäljare och underleverantörer Avropsberättigade Licensvillkor

7 Nya upphandlingsdirektivet!

8 TACK! Ytterligare frågor? Kontakta oss!
Maria Gil tel Jan Lundh tel


Ladda ner ppt "Avropsprocessen, del 1 Maria Gil, Enheten för IT-upphandling."

Liknande presentationer


Google-annonser