Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMAVTALEN Struktur och innehåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMAVTALEN Struktur och innehåll"— Presentationens avskrift:

1 RAMAVTALEN Struktur och innehåll
Dante – Skåne Inger Höglund

2 X Bemanning Terminaler och slutanvändarprodukter Lokala spridningsnät
Internet Mobiltelefon PC Bärbar/Stationär Abonnentväxelutrustning PSTN Mobil operatörsanslutning Fast operatörsanslutning WAN-anslutning (L3/L2/svartfiber) Internetanslutning Hänvisning Nätverkskomponenter Fast telefon Stamnät Nätgruppsanslutning Bemanning Terminaler och slutanvändarprodukter Lokala spridningsnät Operatörs- & gemensamma nät LAN/WLAN Centrala system Programvara Nätverksutrustning Mobilt inomhusnät Anslutningar/accesser System Infrastruktur Webb Server Telefonist Teleadministratör Teknisk support IT-administratör Säkerhetskomponenter DECT-system Telefonistbord Anv/Adm/Drift/Stöd Data Telefoni Videokommunikationsutrustning Softphone Konsulttjänster PDA Mobilnät Röstbrevlåda E-post Kalender Röststyrning Sökare Fastighetsnät X Ingår ej i upphandling, annat ramavtalsområde Ingår i upphandling, dock enbart som knuten till specifikt system men integration sker mot dessa

3 Ramavtal Dante 2009 TEDA + Nätverk 2005 TEDA – Område A
Kommunikation som tjänst Dante – Område A Kommunikation som tjänst TEDA – Område B Kommunikationsutrustning för tal ( abonnentväxlar m m) Dante – Område B Kommunikationsutrustning TEDA – Område C Fasta operatörstjänster och transmission Dante – Område C Fasta och mobila operatörs tjänster samt transmissions tjänster TEDA – Område D Mobilkommunikation TEDA – Område E 24-timmarstjänster Dante – Område D Telefoner kommunikations utrustning och tillbehör Nätverk – Område A Systemintegratörer Nätverk – Område B Webborder Ramavtal Dante 2009 TEDA + Nätverk 2005

4 Struktur – fyra ramavtalsupphandlingar
Kommunikation som tjänst A Kommunikationsutrustning – datakommunikation, nätverk och telefoni B1, – service, underhåll och uppgradering B2 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission C Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör D

5 Avropsordning Kommunikation som tjänst
Kommunikationsutrustning – datakommunikation, nätverk och telefoni B1 Fasta och mobila operatörstjänster och transmission Avropas genom förnyad konkurrensutsättning Förfrågan skickas till samtliga leverantörer som kan leverera.

6 Avropsordning Kommunikationsutrustning – service, underhåll och uppgradering B2 Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör D Avropas genom förnyad konkurrensutsättning eller enligt rangordning

7 Tillämpningen av ramavtalen
Hur går man tillväga? Ett nytt förfrågningsunderlag? Nya skall- och bör krav? Måste man vikta och tala om i förväg hur man väljer?

8 Hur går man tillväga? Nulägesbeskrivning
Beskriv organisation, antal anställda m m. Funktioner, tjänster, produkter – infrastrukturen Gällande avtal Kostnader Eventuella problem Behov Utvecklingsplaner under leveransavtalet Se över arbetssätt och rutiner Välj ramavtalsområde

9 Avrop Beskriv behoven (ingen ny kravställning)
Upprepa inte skall-kraven Välj vilka utvärderingskriterier som passar just er Beskriv vilken viktningsmodell – transparens Beroende på ramavtalsområde Den förnyade konkurrensutsättningen – till samtliga leverantörer Avrop enligt rangordning nr 1 Använd möjlighet till skriftligt samråd med leverantörerna innan avrop

10 Avropsförfrågan - exempel
Ramavtal nummer Beskrivning av organisationen Nuläge Behovet av funktioner, antal osv. Övriga gränssnitt, administrativ rutiner Leveransprov Mall för svar för priser Datum för svar – skälig tid Skriftliga avropssvar Checklista på

11 Val av leverantör Träffa leverantörerna – alla ska ges samma möjlighet
Dokumentera noggrant – transparens Välj leverantör baserat på organisationens ställda utvärderingskriterier

12 Leveransavtal Ramavtalsnummer Avtalstid Avtalad leveransdag
Specifikation Pris för leveransen Vitesgrundande belopp Leveransprov Tillgänglighet, underhåll, service Eventuella ändringar och tillägg

13 Var hittar jag stöd och information
It-upphandlingens kundstöd – under it-upphandling Snabbguide Vägledning, Checklistor, leveransavtal på

14 Ramavtal Kommunikationsutrustning
Service,underhåll,utökningar och uppgraderingar på befintliga abonnentväxlar Telefoner,kommunikationsutrustning och tillbehör

15 Ramavtal Kommunikationsutrustning
Kommunikationsutrustning för tal, bild och datakommunikation Produktrelaterade leverantörstjänster - Konsultjänster - Administrativa tjänster,övervakning,service&underhåll m m - Utbildning

16 Produktområden i ramavtalet
Aktiv nätverksutrustning Telefonisystem Säkerhet Stödsystem Nät Kontaktcenter Övervakning och trafikoptimering

17 Ramavtalsinformation
10 st ramavtalsleverantörer Underleverantörer finns men inga återförsäljare Avtalstid 24 månader( sep2009 – 19 sep 2011) Option på 24 månaders förlängning Avropsordning: - Förnyad konkurrensutsättning

18 Ramavtalsleverantörer
Atea Sverige AB Cygate AB Datametrix Outsourcing AB Fiberdata Integration AB Internet Protokollnett AB Network Services Norden AB Relacom AB Sourcecom Svenska AB TDC Sverige AB TeliaSonera AB

19 Produkter i ramavtalet
Aktiv nätverksutrustning - Aruba,Belkin,Cisco,3COM,HP,D-link, Extreme,Foundry, Huawei, Juniper, Linksys,Netgear,Planet m fl Telefonisystem -Alcatel, Astraa, Auerswald, Avaya, Cisco, Innovaphone,Mitel, Nortel,Telepo m fl - Unified Communication: Astraa,Alcatel IBM, Cisco,Microsoft,Polycom,Tandberg,Netwise,Trio m fl Säkerhet -Alcatel,Cisco,Clavister,Checkpoint,D-link,Fortinet,F-F-secure,Juniper,Symantec m fl

20 Produkter i ramavtalet
Stödsystem - Astraa, Cisco, Mitel,Nice, Nortel, Teleopti, Trio, Visionsutveckling, Sourcetech m fl Nät - Alcatel,Allied Telesin, AMP,Belkin,Compex m fl Kontaktcenter - Astraa, Alcatel, Avaya, Callguide, Cisco, Genesys, Mitel, Nortel, Teleopti,Visionsutveckling m fl Övervakning och trafikoptimering - Castle Rock,D-link,Expand,IPswitch,Packeteer ,HP,CA,IBM m fl

21 Produktrelaterade leverantörstjänster
Förstudier Design&konfiguration Projektledning Installation Säkerhet&riskanalyser Systemspecialister Övervakning Service och underhåll med olika servicenivåer Utbildning

22 Ramavtal Service,underhåll,utökningar och uppgraderingar på befintliga abonnentväxlar
Ramavtal för att försörja myndigheternas befintliga utrustning/system med produkter och tjänster. Befintliga system i huvudsak Alcatel,Cisco,Astraa(Ericsson), Nortel Ingen nyförsäljning av produkter

23 Ramavtalsinformation
Fem ramavtalsleverantörer Underleverantörer finns men inga återförsäljare Avtalstid 24 månader( Juli2009 – 6 juli 2011) Option på 24 månaders förlängning Två avropsordningar: - Tillämpning av villkoren i ramavtalet(rangordning) - Förnyad konkurrensutsättning

24 Ramavtalsleverantörer
Cygate AB TDC Svenska AB TeliaSonera AB Datametrix Outsourcing AB Relacom AB

25 Produktrelaterade leverantörstjänster
- Förstudie,installation,konfiguration, projektledning, systemspecialist Utbildningstjänster Användaradministration Trafikmätning Service och underhåll

26 Ramavtal Telefoner,kommunikationsutrustning och tillbehör
Telefoner - fasta och mobila, ej abonnemang. Kommunikationsutrustning( bryggor,switchar,routers,brandväggar, kablage m m) Tillbehör till ovanstående produkter För inköp av produkter via webbshop eller postorder, - väl fungerande logistik och inköpsverktyg - snabba leveranser Inga leverantörstjänster - Service och underhåll på produkterna

27 Ramavtalsinformation
Nio ramavtalsleverantörer Underleverantörer finns men inga återförsäljare Avtalstid 24 månader Option på 24 månaders förlängning Två avropsordningar: - Tillämpning av villkoren i ramavtalet(rangordning) - Förnyad konkurrensutsättning

28 Ramavtalsleverantörer
Leverantör Telefoner Kommunikationsutrustning 1. TDC      x       2. Stjärna Fyrkant      x     3. Dustin       x             x 4. Addicom       x            5. TeliaSonera      x             x 6. Electra/Ringup       x 7. Atea      x              x 8. Portal ab      x             x 9. Direktronik      x              x

29 Produkter i ramavtalet
Telefoner - Fasta och mobila telefoner - De vanligast förekommande på marknaden Kommunikationsutrustning - De vanligaste förekommande märkena på marknaden Tillbehör - Väskor,hörlurar/headset, minnen m m

30 Produktrelaterade leverantörstjänster
Service och underhåll Tjänst i form av hantering av abonnemang och register över t ex mobiltelefoner

31 Ramavtal Kommunikation som tjänst
Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission

32 Kommunikation som tjänst
Telefoni och datakommunikation (ljud bild data(nätverk)) Köper funktion/tjänst (köper/äger ej produkter) Service och tillgänglighet (SLA) sex olika klasser Administration och kontroll Leverantörstjänster Leverantören ansvara för helheten Allt ingår – teknik, tjänster, m m ”två hål i väggen”

33 För vem passar kommunikation som tjänst?
Man efterfrågar ett helhetsansvar och en helhetslösning från en leverantör. Kontinuerliga förändringar inom organisationen skapar behov av flexibilitet. Organisationen saknar egen driftsorganisation för telefoni. Då budgeterbara kostnader önskas i stället för investeringar

34 Leverantörer kommunikation som tjänst
TDC Telenor Tele2 TeliaSonera Avropas genom förnyad konkurrensutsättning

35 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission
Etablerade operatörstjänster WAN tjänster, transmission Ej telefoner Avropas genom förnyad konkurrensutsättning

36 Leverantörer Leverantörer Fasta op. Mobila op. Transmission
Atea Sverige - X Banverket ICT Borderlight DGC Hi3G IP-only TDC Tele2 Telenor TeliaSonera Ventelo

37 Information om Ramavtalen
Vägledning och checklistor på IT-upphandlingens webb IT-upphandlingens Kundstöd : Telefon: e-post:

38 Ramavtal och avropsordningar
Dante – Skåne – Hans Sundström

39 Intressenter i IT-upphandlingen
- Regeringen, Finansdepartementet Cirka 800 – 900 myndigheter, kommuner o landsting, (Från några anställda till tusentals anställda) Konkurrensverket, SKL, Sveriges kommuner och landsting, IT-branschen, Almega Cirka 140 ramavtal – omsättning ca 7,5 miljarder De största IT-företagen - men även de små SME och de sk. Micro företagen, Tidningar: ComputerSweden, Anbudsjournalen Upphandling24

40 Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Tillåtet Ramavtals upphandlingar tydligt tillåtet (klassiska sektorn), Modernisering Anpassa till ny teknik – elektroniska medel Implementera rättspraxis, Effektivisering Färre regler – samordning varor, tjänster och bygg Mer lättlästa bestämmelser, Nya lagarna följer upphandlingsprocessen kronologiskt. Direktivanpassad struktur Sverige skulle ha infört de EU-gemensamma reglerna om offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster redan innan den 31 januari år 2006. Enligt Finansdepartementet har arbetet försenats av praktiska skäl. Den förklaringen bet inte på EU-kommissionen som tröttnade på Sveriges långsamma hantering och tog ärendet till EU-domstolen. Sverige har fällts för att inte i tid ha införlivat EU:s regler i lagstiftningen. Syftet med EU-direktivet, som antogs redan år 2004, är att göra reglerna för offentlig upphandling enhetligare och därmed mer lättöverskådliga. Mycket kommer dock första januari 2010

41 Vilka är svårigheterna?
Överprövningar, överprövningar och återigen överprövningar Tolkningar av nya LOU Samtliga villkor fastställda, Förnyad konkurrensutsättning, Tillåtet i samma ramavtal? Avgjort av Kammarrätten i Göteborg – ej prövat av regeringsrätten, Oprövad lagstiftning, Kräver högre kompetens hos avropande myndigheter.

42 Förnyad konkurrensutsättning
5 kap. Ramavtal 5 kap 6 § LOU - samtliga villkor fastställda 5 kap 7 § LOU – förnyad konkurrensutsättning

43 Definitioner Upphandlingen avslutad ramavtalen används genom avrop
Skriftligt samråda Avropsförfrågan/tidsfrist Avropssvar/samtidig öppning Avrop/tilldelning Ett avrop är ingen formell upphandling och regleras inte enligt LOU. Det är dock viktigt att avropet går till på rätt sätt och inte förväxlas med en upphandling. Ett sätt att undvika missförstånd är att använda rätt begrepp i avropsskedet. -avropsförfrågan (ej anbud) -avropssvar (ej offert) redovisar ramavtalsleverantören eller dennes återförsäljare sitt svar på avropsförfrågan -avrop

44 5 kap 7 § LOU – förnyad konkurrensutsättning
” Dess villkor får om det är nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.” ”1. Den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som skall tilldelas skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,”

45 Avropsförfrågan För att uppnå bästa lösning för kunden!
Fråga samtliga leverantörer Precisera behovet i funktionella termer Ange beställarspecifika uppgifter Begäran om prisuppgift och leveransdatum För att uppnå bästa lösning för kunden För att den enskilda myndigheten ska få sina specifika behov tillgodosedda Fråga samtliga ramavtalsleverantörer eller ett antal återförsäljare så att samtliga ramavtalsleverantörer blir representerade för att få konkurrens och den bästa lösningen för kunden. Det sker en ständig produktutveckling och olika leverantörer kan ha den bästa lösningen vid olika tidpunkter. Obs Tilläggsavtal kan komma att tecknas av Stk för nya produkter under avtalstiden. Förfrågan ska innehålla en beskrivning av myndighetens behov dvs vad man avser att köpa. Precisera behovet i funktionella termer ange om och i så fall vilka tjänster som ska ingå. Ange beställarspecifika uppgifter. Önskas viss garantinivå. Begäran om prisuppgift och leveransdatum. När det gäller priser ger ramavtalen möjlighet för leverantörerna att sänka sina priser om avropet är stort eller på annat sätt möjliggör förbättrade villkor. Ange att det gäller en avropsförfrågan från aktuellt ramavtalsområde och gärna nummer.

46 Avropsförfrågan Återupprepa inte ställda skall-krav, Formulera inte nya skall-krav, Återupprepa inte referenstagningen, Möjligt att vikta om krav utifrån egna behov, Krav måste kunna återfinnas i ramavtalsupphandlingen.

47 Principerna för offentlig upphandling
Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerade sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingarna skall vidare principerna om ömsesidig erkännande och proportionalitet iakttas.

48 Avtalsdokument Viktigt att sätta sig in i vilka rättigheter och skyldigheter man har enligt ramavtalet Huvudtext Allmänna villkor telefoni Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster Funktioner, produkt tjänster och priser Säkerhet Service och tillägg Administration och kontroll Underleverantörer Avropsberättigade Speciellt Statskontorets tillägg med funktionsgarantier , välj mellan A – På plats B – Inskicksgaranti om inget väljs gäller Statskontorets tillägg till A 90 eller leverantörens standardgaranti om denna är bättre

49 Nya lagstiftningen leder till: Nya krav på IT-upphandlingen
Ökat behov av informationsinsatser/avropsstöd till avropande myndigheter Vägledningar Beställarstöd på webben Avtalsstöd Stöd vid överprövningar av avrop Stora investeringar i e-stöd behöver genomföras Upphandlingsprocessen Avropsprocessen Viktning av kriterier i avropet

50 Framtid och nya krav på IT-upphandlingen
Verktyg för att genomföra förnyad konkurrensutsättning, IT-upphandlingen saknar verktyg, HANSEL i Finland testar verktyg, IT-upphandlingen kommer att följa utvecklingen, Prioriterad fråga som bör kunna genomföras under DANTE:s livsperiod

51 Frivilliga delar i det klassiska direktivet som införs och bör införas snarast
Inköpscentraler (art 1.10) införs den 1 juni finns i 2 kap. 9 a § LOU (endast en upphandlade myndighet kan vara IC) S A K N A S och E F T E R L Ä N G T A S Dynamisk inköpssystem (art 33)) Elektronisk auktion (art 54)) Konkurrenspräglad dialog (art 29) Ramavtalsdefinitionen motsvarar i stort det som idag finns i försörjningsdirektivet art 1.

52 Rättsmedel och ramavtal
Rättsmedelsdirektivet införs den 1 juni 2010 Regler om ramavtal som har särskild betydelse i ändringsförslaget i LOU Underrättelseskyldighet enligt 9 kap. 9 § gäller även vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal, Med hänsyn till vikten av ett effektivt förfarande gäller inte reglerna om avtalsspärr, Möjlighet att iaktta en avtalsspärr – 10 dar elektroniskt eller 15 dar) som möjliggör att ingångna avtal inte kan ogiltigförklaras.


Ladda ner ppt "RAMAVTALEN Struktur och innehåll"

Liknande presentationer


Google-annonser