Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMAVTALEN  Struktur och innehåll Dante – Skåne 2010-01-25 Inger Höglund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMAVTALEN  Struktur och innehåll Dante – Skåne 2010-01-25 Inger Höglund."— Presentationens avskrift:

1 RAMAVTALEN  Struktur och innehåll Dante – Skåne 2010-01-25 Inger Höglund

2 Internet Mobiltelefon PC Bärbar/Stationär Abonnentväxelutrustning PSTN Mobil operatörsanslutning Fast operatörsanslutning WAN-anslutning (L3/L2/svartfiber) Internetanslutning Hänvisning Nätverkskomponenter Fast telefon Stamnät Nätgruppsanslutning Bemanning Terminaler och slutanvändarprodukter Lokala spridningsnät Operatörs- & gemensamma nät LAN/WLAN Centrala system Programvara Nätverksutrustning Mobilt inomhusnät Anslutningar/accesser System Infrastruktur Webb Server Telefonist TeleadministratörTeknisk supportIT-administratör Säkerhetskomponenter DECT-system Telefonistbord Anv/Adm/Drift/Stöd DataTelefoni Videokommunikationsutrustning Softphone Konsulttjänster PDA Mobilnät Röstbrevlåda E-post Kalender Röststyrning Sökare Fastighetsnät X X X XX XX X X X Ingår ej i upphandling, annat ramavtalsområde Ingår i upphandling, dock enbart som knuten till specifikt system X Ingår ej i upphandling, men integration sker mot dessa

3 TEDA – Område A Kommunikation som tjänst TEDA – Område B Kommunikationsutrustning för tal ( abonnentväxlar m m) TEDA – Område C Fasta operatörstjänster och transmission TEDA – Område D Mobilkommunikation TEDA – Område E 24-timmarstjänster Nätverk – Område A Systemintegratörer Nätverk – Område B Webborder Dante – Område A Kommunikation som tjänst Dante – Område B Kommunikationsutrustning Dante – Område C Fasta och mobila operatörs tjänster samt transmissions tjänster Dante – Område D Telefoner kommunikations utrustning och tillbehör Ramavtal Dante 2009 TEDA + Nätverk 2005

4 Struktur – fyra ramavtalsupphandlingar  Kommunikation som tjänst A  Kommunikationsutrustning – datakommunikation, nätverk och telefoni B1, – service, underhåll och uppgradering B2  Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission C  Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör D

5 Avropsordning  Kommunikation som tjänst  Kommunikationsutrustning – datakommunikation, nätverk och telefoni B1  Fasta och mobila operatörstjänster och transmission Avropas genom förnyad konkurrensutsättning Förfrågan skickas till samtliga leverantörer som kan leverera.

6 Avropsordning  Kommunikationsutrustning – service, underhåll och uppgradering B2  Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör D Avropas genom förnyad konkurrensutsättning eller enligt rangordning

7 Tillämpningen av ramavtalen  Hur går man tillväga?  Ett nytt förfrågningsunderlag?  Nya skall- och bör krav?  Måste man vikta och tala om i förväg hur man väljer?

8 Hur går man tillväga? Nulägesbeskrivning • Beskriv organisation, antal anställda m m. • Funktioner, tjänster, produkter – infrastrukturen • Gällande avtal • Kostnader • Eventuella problem Behov • Utvecklingsplaner under leveransavtalet • Se över arbetssätt och rutiner Välj ramavtalsområde

9 Avrop  Beskriv behoven (ingen ny kravställning)  Upprepa inte skall-kraven  Välj vilka utvärderingskriterier som passar just er  Beskriv vilken viktningsmodell – transparens  Beroende på ramavtalsområde Den förnyade konkurrensutsättningen – till samtliga leverantörer Avrop enligt rangordning nr 1  Använd möjlighet till skriftligt samråd med leverantörerna innan avrop

10 Avropsförfrågan - exempel  Ramavtal nummer  Beskrivning av organisationen  Nuläge  Behovet av funktioner, antal osv.  Övriga gränssnitt, administrativ rutiner  Leveransprov  Mall för svar för priser  Datum för svar – skälig tid  Skriftliga avropssvar  Checklista på www.avropa.sewww.avropa.se

11 Val av leverantör  Träffa leverantörerna – alla ska ges samma möjlighet  Dokumentera noggrant – transparens  Välj leverantör baserat på organisationens ställda utvärderingskriterier

12 Leveransavtal  Ramavtalsnummer  Avtalstid  Avtalad leveransdag  Specifikation  Pris för leveransen  Vitesgrundande belopp  Leveransprov  Tillgänglighet, underhåll, service  Eventuella ändringar och tillägg

13 Var hittar jag stöd och information  It-upphandlingens kundstöd – itukundstod@kammarkollegiet.se  www.kammarkollegiet.se under it-upphandling www.kammarkollegiet.se  Snabbguide  Vägledning, Checklistor, leveransavtal på www.avropa.se

14 Ramavtal  Kommunikationsutrustning  Service,underhåll,utökningar och uppgraderingar på befintliga abonnentväxlar  Telefoner,kommunikationsutrustning och tillbehör

15 Ramavtal Kommunikationsutrustning  Kommunikationsutrustning för tal, bild och datakommunikation  Produktrelaterade leverantörstjänster - Konsultjänster - Administrativa tjänster,övervakning,service&underhåll m m - Utbildning

16 Produktområden i ramavtalet  Aktiv nätverksutrustning  Telefonisystem  Säkerhet  Stödsystem  Nät  Kontaktcenter  Övervakning och trafikoptimering

17 Ramavtalsinformation  10 st ramavtalsleverantörer  Underleverantörer finns men inga återförsäljare  Avtalstid 24 månader( sep2009 – 19 sep 2011)  Option på 24 månaders förlängning  Avropsordning: - Förnyad konkurrensutsättning

18 Ramavtalsleverantörer  Atea Sverige AB  Cygate AB  Datametrix Outsourcing AB  Fiberdata Integration AB  Internet Protokollnett AB  Network Services Norden AB  Relacom AB  Sourcecom Svenska AB  TDC Sverige AB  TeliaSonera AB

19 Produkter i ramavtalet  Aktiv nätverksutrustning - Aruba,Belkin,Cisco,3COM,HP,D-link, Extreme,Foundry, Huawei, Juniper, Linksys,Netgear,Planet m fl  Telefonisystem -Alcatel, Astraa, Auerswald, Avaya, Cisco, Innovaphone,Mitel, Nortel,Telepo m fl - Unified Communication: Astraa,Alcatel IBM, Cisco,Microsoft,Polycom,Tandberg,Netwise,Trio m fl  Säkerhet -Alcatel,Cisco,Clavister,Checkpoint,D-link,Fortinet,F- F-secure,Juniper,Symantec m fl

20 Produkter i ramavtalet  Stödsystem - Astraa, Cisco, Mitel,Nice, Nortel, Teleopti, Trio, Visionsutveckling, Sourcetech m fl  Nät - Alcatel,Allied Telesin, AMP,Belkin,Compex m fl  Kontaktcenter - Astraa, Alcatel, Avaya, Callguide, Cisco, Genesys, Mitel, Nortel, Teleopti,Visionsutveckling m fl  Övervakning och trafikoptimering - Castle Rock,D-link,Expand,IPswitch,Packeteer,HP,CA,IBM m fl

21 Produktrelaterade leverantörstjänster  Förstudier  Design&konfiguration  Projektledning  Installation  Säkerhet&riskanalyser  Systemspecialister  Övervakning  Service och underhåll med olika servicenivåer  Utbildning

22 Ramavtal Service,underhåll,utökningar och uppgraderingar på befintliga abonnentväxlar  Ramavtal för att försörja myndigheternas befintliga utrustning/system med produkter och tjänster.  Befintliga system i huvudsak Alcatel,Cisco,Astraa(Ericsson), Nortel  Ingen nyförsäljning av produkter

23 Ramavtalsinformation  Fem ramavtalsleverantörer  Underleverantörer finns men inga återförsäljare  Avtalstid 24 månader( Juli2009 – 6 juli 2011)  Option på 24 månaders förlängning  Två avropsordningar: - Tillämpning av villkoren i ramavtalet(rangordning) - Förnyad konkurrensutsättning

24 Ramavtalsleverantörer  Cygate AB  TDC Svenska AB  TeliaSonera AB  Datametrix Outsourcing AB  Relacom AB

25 Produktrelaterade leverantörstjänster  Produktrelaterade leverantörstjänster - Förstudie,installation,konfiguration, projektledning, systemspecialist  Utbildningstjänster  Användaradministration  Trafikmätning  Service och underhåll

26 Ramavtal Telefoner,kommunikationsutrustning och tillbehör  Telefoner - fasta och mobila, ej abonnemang.  Kommunikationsutrustning( bryggor,switchar,routers,brandväggar, kablage m m)  Tillbehör till ovanstående produkter  För inköp av produkter via webbshop eller postorder, - väl fungerande logistik och inköpsverktyg - snabba leveranser  Inga leverantörstjänster - Service och underhåll på produkterna

27 Ramavtalsinformation  Nio ramavtalsleverantörer  Underleverantörer finns men inga återförsäljare  Avtalstid 24 månader - 20110630  Option på 24 månaders förlängning  Två avropsordningar: - Tillämpning av villkoren i ramavtalet(rangordning) - Förnyad konkurrensutsättning

28 Ramavtalsleverantörer Leverantör TelefonerKommunikationsutrustning 1. TDC x 2. Stjärna Fyrkant x 3. Dustin x x 4. Addicom x 5. TeliaSonera x x 6. Electra/Ringup x 7. Atea x x 8. Portal ab x x 9. Direktronik x x

29 Produkter i ramavtalet  Telefoner - Fasta och mobila telefoner - De vanligast förekommande på marknaden  Kommunikationsutrustning - De vanligaste förekommande märkena på marknaden  Tillbehör - Väskor,hörlurar/headset, minnen m m

30 Produktrelaterade leverantörstjänster  Service och underhåll  Tjänst i form av hantering av abonnemang och register över t ex mobiltelefoner

31 Ramavtal  Kommunikation som tjänst  Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission

32 Kommunikation som tjänst  Telefoni och datakommunikation (ljud bild data(nätverk))  Köper funktion/tjänst (köper/äger ej produkter)  Service och tillgänglighet (SLA) sex olika klasser  Administration och kontroll  Leverantörstjänster  Leverantören ansvara för helheten  Allt ingår – teknik, tjänster, m m  ”två hål i väggen”

33 För vem passar kommunikation som tjänst?  Man efterfrågar ett helhetsansvar och en helhetslösning från en leverantör.  Kontinuerliga förändringar inom organisationen skapar behov av flexibilitet.  Organisationen saknar egen driftsorganisation för telefoni.  Då budgeterbara kostnader önskas i stället för investeringar

34 Leverantörer kommunikation som tjänst  TDC  Telenor  Tele2  TeliaSonera  Avropas genom förnyad konkurrensutsättning

35 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission  Etablerade operatörstjänster  WAN tjänster, transmission  Ej telefoner  Avropas genom förnyad konkurrensutsättning

36 Leverantörer Fasta op.Mobila op.Transmission Atea Sverige--X Banverket ICT--X BorderlightX-X DGCX-X Hi3G-XX IP-onlyX-X TDCXXX Tele2XXX TelenorXXX TeliaSoneraXXX VenteloXX-

37 Information om Ramavtalen  Vägledning och checklistor på www.avropa.sewww.avropa.se  IT-upphandlingens webb http:itupphandling.kammarkollegiet.se  IT-upphandlingens Kundstöd : Telefon: 08-700 07 70 e-post: itukundstod@kammarkollegiet.se

38 Ramavtal och avropsordningar Dante – Skåne 2010-01-25 – Hans Sundström

39 Intressenter i IT-upphandlingen - Regeringen, Finansdepartementet -Cirka 800 – 900 myndigheter, kommuner o landsting, (Från några anställda till tusentals anställda) -Konkurrensverket, -SKL, Sveriges kommuner och landsting, -IT-branschen, Almega -Cirka 140 ramavtal – omsättning ca 7,5 miljarder De största IT-företagen - men även de små SME och de sk. Micro företagen, Tidningar: ComputerSweden, Anbudsjournalen Upphandling24

40 Lagen om offentlig upphandling (LOU) Tillåtet Ramavtals upphandlingar tydligt tillåtet (klassiska sektorn), Modernisering Anpassa till ny teknik – elektroniska medel Implementera rättspraxis, Effektivisering Färre regler – samordning varor, tjänster och bygg Mer lättlästa bestämmelser, Nya lagarna följer upphandlingsprocessen kronologiskt.

41 Vilka är svårigheterna?  Överprövningar, överprövningar och återigen överprövningar  Tolkningar av nya LOU - Samtliga villkor fastställda, - Förnyad konkurrensutsättning, - Tillåtet i samma ramavtal? Avgjort av Kammarrätten i Göteborg – ej prövat av regeringsrätten, - Oprövad lagstiftning, - Kräver högre kompetens hos avropande myndigheter.

42 Förnyad konkurrensutsättning  5 kap. Ramavtal  5 kap 6 § LOU - samtliga villkor fastställda  5 kap 7 § LOU – förnyad konkurrensutsättning

43 Definitioner Upphandlingen avslutad ramavtalen används genom avrop Skriftligt samråda Avropsförfrågan/tidsfrist Avropssvar/samtidig öppning Avrop/tilldelning

44 5 kap 7 § LOU – förnyad konkurrensutsättning ” Dess villkor får om det är nödvändigt preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i förfrågningsunderlaget till ramavtalet.” ”1. Den upphandlande myndigheten för varje kontrakt som skall tilldelas skriftligen samråda med de leverantörer som kan genomföra kontraktet,”

45 Avropsförfrågan För att uppnå bästa lösning för kunden!  Fråga samtliga leverantörer  Precisera behovet i funktionella termer  Ange beställarspecifika uppgifter  Begäran om prisuppgift och leveransdatum

46 Avropsförfrågan  Återupprepa inte ställda skall-krav,  Formulera inte nya skall-krav,  Återupprepa inte referenstagningen,  Möjligt att vikta om krav utifrån egna behov,  Krav måste kunna återfinnas i ramavtalsupphandlingen.

47 Principerna för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke- diskriminerade sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingarna skall vidare principerna om ömsesidig erkännande och proportionalitet iakttas.

48 Avtalsdokument Viktigt att sätta sig in i vilka rättigheter och skyldigheter man har enligt ramavtalet  Huvudtext  Allmänna villkor telefoni  Allmänna villkor Uppdragskonsulttjänster  Funktioner, produkt tjänster och priser  Säkerhet  Service och tillägg  Administration och kontroll  Underleverantörer  Avropsberättigade

49 Nya lagstiftningen leder till: Nya krav på IT-upphandlingen  Ökat behov av informationsinsatser/avropsstöd till avropande myndigheter - Vägledningar - Beställarstöd på webben - Avtalsstöd - Stöd vid överprövningar av avrop  Stora investeringar i e-stöd behöver genomföras - Upphandlingsprocessen - Avropsprocessen

50 Framtid och nya krav på IT-upphandlingen  Verktyg för att genomföra förnyad konkurrensutsättning,  IT-upphandlingen saknar verktyg,  HANSEL i Finland testar verktyg, IT-upphandlingen kommer att följa utvecklingen,  Prioriterad fråga som bör kunna genomföras under DANTE:s livsperiod

51 Frivilliga delar i det klassiska direktivet som införs och bör införas snarast  Inköpscentraler (art 1.10) införs den 1 juni 2010 - finns i 2 kap. 9 a § LOU (endast en upphandlade myndighet kan vara IC) S A K N A S och E F T E R L Ä N G T A S  Dynamisk inköpssystem (art 33))  Elektronisk auktion (art 54))  Konkurrenspräglad dialog (art 29)

52 Rättsmedel och ramavtal  Rättsmedelsdirektivet införs den 1 juni 2010 Regler om ramavtal som har särskild betydelse i ändringsförslaget i LOU  Underrättelseskyldighet enligt 9 kap. 9 § gäller även vid tilldelning av kontrakt på grund av ramavtal,  Med hänsyn till vikten av ett effektivt förfarande gäller inte reglerna om avtalsspärr,  Möjlighet att iaktta en avtalsspärr – 10 dar elektroniskt eller 15 dar) som möjliggör att ingångna avtal inte kan ogiltigförklaras.


Ladda ner ppt "RAMAVTALEN  Struktur och innehåll Dante – Skåne 2010-01-25 Inger Höglund."

Liknande presentationer


Google-annonser