Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars-Görans utmaning - och er! 2009-09-04. Vad är på gång? Det politiska läget 2010 års budget Förtroendemannaorganisation Förvaltningsorganisation Många.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars-Görans utmaning - och er! 2009-09-04. Vad är på gång? Det politiska läget 2010 års budget Förtroendemannaorganisation Förvaltningsorganisation Många."— Presentationens avskrift:

1 Lars-Görans utmaning - och er! 2009-09-04

2 Vad är på gång? Det politiska läget 2010 års budget Förtroendemannaorganisation Förvaltningsorganisation Många olika bollar i luften Uppdragshandlingen

3 Vilka utmaningar står kommunen inför de närmsta 5-10 åren? En svag ekonomi idag som riskerar bli ännu svagare Stora investeringar Behov av samverkan internt och externt Stora strukturella förändringar Generationsväxling inom personalen Svårighet att rekrytera kompetent personal

4 Brister/tendenser vi ser idag En lång och svår budgetprocess Oförmåga/ovilja att se helheter Konkurrens mellan olika verksamheter och nämnder En förhållandevis svag kommunstyrelse Otydlig ledarstruktur Sannolikt förändrade uppgifter för miljö- och byggnämnden i framtiden

5 Effekter av fullmäktiges junibeslut UH Arbetsorg SBF. Klar! UH Arbetsorg VF. Utmaningen UH KS arbetsorg: Kommunkansli. HC UH KS arbetsorg: AME/IFO. EBT UH KS arbetsorg: Ledningsfunktion. MLÖ UH KS arbetsorg: Utvecklingsavd. JEL UH kost. Beslut klart! UH städ. Fortsättning följer! UH analys av verksamheternas struktur

6 Uppdragshandlingen De övergripande målen Frigöra/skapa ekonomiska resurser, nå budgetbalans Omstrukturera verksamheterna Skapa engagemang, delaktighet, samsyn och effektivitet Minimera den interna konkurrensen Skapa tydligt ledarskap Hålla 5-10 år

7 Arbetsprocessen Välfärdschefen ansvarar Rapporterar till KLG Processinriktat arbetssätt - stor delaktighet Klart till årsskiftet

8 Några frågor och ett påstående Vilja/våga/kunna arbeta med förslag till strukturella förändringar! Hur få ihop två kulturer till en? Hur förändra arbetet inom ramen för samverkansavtalet? Hur skapa likvärdiga förutsättningar mellan rektorer och andra enhetschefer? Tematisk eller geografisk ansvar? Hur samverka ännu bättre? Hur ska ledningsorganisationen se ut? Administrationens placering i Forum?

9 ONBUN Välfärdschef Välfärdsförvaltning Sektor för vård, omsorg och skola

10 Välfärdsnämnd Välfärdschef Välfärdsförvaltning Sektor för vård, omsorg och skola

11 ONBUN Välfärdschef Välfärdsför- valtning för vård och omsorg Välfärdsför- valtning för skola

12 Lycka till i ert arbete


Ladda ner ppt "Lars-Görans utmaning - och er! 2009-09-04. Vad är på gång? Det politiska läget 2010 års budget Förtroendemannaorganisation Förvaltningsorganisation Många."

Liknande presentationer


Google-annonser