Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion - pedagogisk. Organisation & roller Förskolechef Ki Andersson Pedagogiska handledareVaktmästare & Lön & IT Maria Tsingos & Linda StenbergConny.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion - pedagogisk. Organisation & roller Förskolechef Ki Andersson Pedagogiska handledareVaktmästare & Lön & IT Maria Tsingos & Linda StenbergConny."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion - pedagogisk

2 Organisation & roller Förskolechef Ki Andersson Pedagogiska handledareVaktmästare & Lön & IT Maria Tsingos & Linda StenbergConny Andersson Lokalvård Pedagoger & Kök Anna-Karin Rossi Ämnesansvar -Mat & miljö & naturvetenskap, -Språk, -Matematik, -IKT, -Skapande & konsktruktion

3 Vår vision… Bara Bra Möten! Våra honnörsord… Trygghet Nyfikenhet Glädje Vår profil… Mat & Miljö

4 Hemsida http://www.forskolanekot.se Kalender Logga in – Google Konton

5 SKA-modell (Pärm 1)

6 Skollag Lpfö98/10 Lokal arbetsplan …ett dokument framarbetat av Ekot som beskriver vår värdegrund och hur det gestaltar sig i verksamheten Likabehandlingsplan …ett dokument framarbetat av Ekot som stödjer vårt dagliga arbete mot diskriminering och för likabehandling Läsårsplanering/pedagogiska år …ett dokument som finns till stöd för vad som sker på Ekot under året FN´s barnkonvention …ett dokument som stödjer barns rättigheter Utbildningsplan för respektive kommun …kommunernas egna lokala arbetsplan

7 Dokumentation Dokumentation… …är en samling dokument som beskriver ett föremål eller en situation. Pedagogisk dokumentation… …är när vi diskuterar och reflekterar kring en dokumentation. Individdokumentation… …är till för barns individuella utveckling. T.ex. bilder, fotoram, teckningar, bild och text från utflykt, aktivitet mm. S.k. informationsdokumentation. T.ex. bild, observation, film, teckning m.m. blir pedagogisk när vi tillsammans i arbetslaget reflekterar kring den och använder den för att utveckla verksamheten. T.ex. vidareutvecklingssamtal, egna anteckningar, Bibas. Vi använder bl.a. ett stödmaterial från Skolverket när vi arbetar med pedagogisk dokumentation: Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Dokumentation PP

8 Material till vidareutvecklingssamtal Vidareutvecklings -samta l

9 Hur tänker vi kring reflektion och hur gör vi?hur gör vi

10 Vår modell för summering MÅL

11 Pedagogiska året (pärm 2)

12 BIBAS (Pärm 3) Du som pedagog möter barn utifrån deras förutsättningar och behov. De pedagogiska handledarna finns som stöd tillsammans med ett nära samarbete med specialpedagog. Vid behov startas ett s.k. barnärende som dokumenteras i BIBAS-pärmen. En del av det material vi använder…

13 Pärm 4 Uppdateras kontinuerligt i augusti för alla barn Det material vi använder…

14 Ämnesområden - nuläget IKT Matematik Mat & Miljö, utomhuspedagogik, Grön Flagg Språk Skapande & Konstruktion Aktuellt på hemsidan…

15 Avslutningsvis… Summering & frågor


Ladda ner ppt "Introduktion - pedagogisk. Organisation & roller Förskolechef Ki Andersson Pedagogiska handledareVaktmästare & Lön & IT Maria Tsingos & Linda StenbergConny."

Liknande presentationer


Google-annonser