Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG - Lägesrapport - 1 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG - Lägesrapport - 1 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG - Lägesrapport - 1 september 2015

2 Hälso- och sjukvårdsavtalet … fjärde avtalet sedan regionbildningen 1999. … omarbetas vart fjärde år för att moderniseras utifrån behov och synpunkter … ska underlätta samarbetet lokalt genom att det finns en tydlig ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården … omfattar patientgrupper där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt ansvar (HSL §18 samt sjukvård i ordinärt boende) … patientnyttan är vägledande … är det huvudavtalet som reglerar ansvar och gränssnitt mellan parterna. Läs mer: www.vastkom.se/avtal

3 Resultat efter höstens arbete Nuvarande avtal är förlängt med ett år, till den 31 mars 2017 Parterna har möjlighet att säga upp avtalet före den 31 mars 2016 Säkra fördjupad dialog med parterna om innehållet och inkomna synpunkter - politiskt såväl som på tjänstemannanivå För lite fokus på det gemensamma ansvaret och samverkan. Istället fokus organisationernas behov – Den politiska viljeinriktningen!Den politiska viljeinriktningen! En arbetsprocess startar nu med målet att ta fram avtalsförslag som utgår från nuvarande avtal, inkomna synpunkter och som ger stöd till implementering och förståelse när det träder i kraft Nuläge

4 Resultat efter höstens arbete Patienten får aldrig bli lidande för att parterna inte är överens Medborgarens rätt till vård är central Skattemedel ska användas effektivt utifrån de lagar och regler som gäller Kommun och Region är medspelare, inte motspelare Beakta den ansvarsfördelning som skatteväxlingen 1999 vilar på Bygg inga parallella funktioner Var och en har ett ekonomiskt ansvar för de beslut och ordinationer som görs inom respektive organisation Den politiska viljeinriktningen

5 Uppdraget – Ställningstaganden i VästKoms styrelse och Samrådsorganet Kommunalförbunden ska säkra de politiska dialogytorna kring Hälso- och sjukvårdsansvaret – dialogmöten Ramen för det kommande avtalet ska vara densamma som tidigare, dvs. den ansvarsfördelning som skatteväxlades 1999 Partsgemensam arbetsorganisation med processledarresurser knyts till uppdraget med framtagande av nytt avtal samt för omfattande implementeringsinsatser i kommunerna och regionens verksamheter Politisk struktur kopplad till arbetsorganisationen för nytt avtal – Styrgrupp Arbetsprocess och organisering ska präglas av öppenhet, dialog genom bred representation från parterna

6 Arbetsprocess Stärkt politiskt omhändertagande Hälso- och sjukvårdsansvar & Tillämpning (VAD & HUR) Dialog och implementering

7 Resultat efter höstens arbete Strategi Mandat Samordning Planering Beredning Sakkunskap Information Samråd Politik Det politiska samrådet VästKom/VGR LiSA-gruppen VästKom Koncernstab HoS Kommunalförbunden VGK HoS-förvaltningar VGR Nätverk MAS/MAR, SocC. (VGK) Sektorsråd, LG etc. (VGR) Styrgrupp Operativ ledningsgrupp Arbetsgrupp Vårdens övergångar Arbetsgrupp Ansvar & Avvikelser Processledare VGR + VGK Politiker VGK och VGR Pär Levander + 5 VGK representanter Tobias Nilsson + 5 VGR representanter Rose-Marie Nyborg (VGR) Sverker Andersson (VästKom) Arbetsgrupp Tillämpning Referensgrupp VGK Referensgrupp VGR Arbetsgrupp ÖK Psykiatri/ Missbruk i VG Arbetsgrupper 1 Delprocessled. 3 från VGR 2 från VGK 1 Gbg-stad Ny form för samverkan och omhändertagande av hälso- och sjukvårdsansvarsfrågorna

8 Arbetsorganisation – Bemanning VGK (per 150904, rekrytering pågår och väntas bli klar för VGR inom kort) Styrgrupp Politiker representerande kommunerna via de fyra kommunalförbunden samt Göteborgs stad – VGR återkomma till SRO den 23 september Operativ Ledningsgrupp Pär Levander, utvecklingsstrateg, VästKom Elisabeth Jonsson, Socialstrateg, Boråsregionens kommunalförbund Idalena Svensson, Planeringsledare, Göteborgs stad Helena Mårdstam, Chef socialpsykiatri, Trollhättan Petra Nydal, Chef rehabilitering, Göteborgs stad Per Granath, Förvaltningschef vård & omsorg, Skövde Ansvarig VGR: Tobias Nilsson, chefsstrateg, Koncernstab hälso- och sjukvård

9 Arbetsorganisation – Bemanning VGK (per 150904, rekrytering pågår och väntas bli klar för VGR inom kort) Arbetsgrupp ”Ansvar & Avvikelser” Lasse Lindén, Förbundsdirektör, Fyrbodal Birgitta Granhed-Olofsson, MAS, Göteborgs stad Karin Hallberg, Socialchef, Vänersborg Gunilla Hård, MAS, Falköping Arbetsgrupp ”Vårdens övergångar” Ingela Sunneskär, MAS, Bollebygd Elisabeth Dannberg, Områdeschef HoS, Göteborgs stad Lena Bjugård Bränfeldt, Socialchef, Skara Delprocessledare: Ann-Sofie Rundberg, Stabschef, NU-sjukvården Arbetsgrupp ”Tillämpning” Angela Olausson, MAS, Götene Titti Hermansson, Områdeschef HoS, Göteborgs stad Carina Stavåsen, MAS, Svenljunga Gunnel Svensson, MAS, Munkedal Arbetsgrupp ”ÖK Psykiatri/Missbruk” Annika Andersson, Stadsdelschef, Borås Bengt Höglander, Socialchef, Tidaholm Susanne Åhman, Socialchef, Alingsås Ulla Carlshamre, Planeringsledare, Göteborgs stad Anitta Into, enhetschef, Trollhättan För VästKom; Gunilla Bothén, Boråsregionens kommunalförbund Delprocessledare VGR: Mats Möller, Koncernstab hälso- och sjukvård

10 Tidplan Nu 8/9 LiSA-grupp 23/9 VästKom AU + SRO 13/11 VästKom styrelse 27/10 LiSA- grupp 13/11 VästKom AU + SRO Januari 2016 13/1 EXTRA LiSA-grupp EXTRA SRO + VästKom AU 31 mars 2016 Kontinuerliga rapporter om förhandlingsläget till parterna via samverkansytor inom kommunalförbunden/VästKom/VGR och mellan regionen och kommunerna Parterna ska i god tid före 31/3 2016 hinna värdera avtalsförslag inför ev. uppsägning Parterna har möjlighet att under hand fatta andra gemensamma beslut till fördel för målet om ett bra och utvecklat avtal (t.ex. tidplan) Vägen mot nytt avtal…


Ladda ner ppt "Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG - Lägesrapport - 1 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser