Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor
Våra tre förskolor har tre avdelningar var. Hos oss går det ca 58 barn och det arbetar 10 pedagoger på varje förskola. Vi har stora gårdar med mycket grönska och olika uterum för aktiviteter. Vi har en kock på varje förskola som lagar god och näringsriktig mat från grunden. Miljöerna är väl anpassad för den aktuella barngruppen och det är lek, lärande och glädje som präglar våra verksamheter! Vår verksamhetsidé -Vi har rutiner, struktur och trygghet för barnen, men samtidigt jobbar vi för en förskola som utmanar, väcker lust att lära, glädje och nyfikenhet. Som främjar samspel och sociala relationer samt vilar på en demokratisk grund. -Alla pedagoger är engagerade i barnen och visar nyfikenhet inför det de säger och gör. -Barnen och föräldrarna som går på förskolan ska känna sig trygga och tycka att det är lustfyllt och roligt att komma till förskolan. Därför är det viktigt att de möter personal som är glada, trygga, engagerade och ger dem ett respektfullt bemötande. -Vi anser att lärande sker mellan människor i sociala sammanhang, men även i relationer och jämförelser av olika saker. Vi försöker stimulera varje barn efter just dess intressen och förutsättningar. -Genom pedagogisk dokumentation- att observera och reflektera runt det barnen gör och tänker - ser vi läroprocesserna och hur vi bäst kan utveckla miljön och verksamheten vidare. -Vårt arbetssätt innebär att vi ofta delar in barnen i mindre grupper; i de små grupperna har barnen större möjligheter att komma till tals, pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar. Barnens intresse och nyfikenhet ligger som grund till det vi gör i större och mindre projektarbeten. -Säkerheten framför allt!Vi har tydliga rutiner för både anställda och vikarier runt säkerhet och krissituationer. All personal utbildas regelbundet i HLR och första hjälpen för barn. Verksamhetens mål -Detta år lägger vi fokus på vårt värdeord: ”Förundran”, som ska genomsyra våra mål i språk, matematik, uteverksamheten, och vår värdegrund som strävar mot att alla barn känner sig trygga, sedda och får rika möjligheter att utforska material, aktiviteter och fenomen i samspel med andra barn och pedagoger. - Vi fortsätter också utveckla vårt miljö- och Grön Flagg arbete genom att i ännu större utsträckning utgå från barnen och deras intressen. -Vi kommer även arbeta med vårt verktyg för dokumentation och information genom ”Förskoleappen”, samt göra barnen ännu mer delaktiga i sin egen utveckling och läroprocesser genom att utbilda pedagoger och barn i att använda Ipads i olika projekt.

2 Välkommen att kontakta oss eller gå in på www. ekero
Välkommen att kontakta oss eller gå in på för mer information Självservice Innan ni börjar på förskolan så går ni in i systemet ”Självservice” på Där anmäler ni schema, era inkomstuppgifter, och kontrollerar att era mail -och telefonuppgifter stämmer. Det är viktigt att ni fortsättningsvis går in och ändrar i Självservice om ni t.ex byter mailadress: alla föräldrabrev och annan info skickas nämligen till de adresser ni uppgett där. Förskolechef Elin Elfqvist Tel Biträdande förskolechef Carina Säll Förskolesamordnare och Pedagogista Brunna förskola Lisa Andersson Förskolesamordnare Gröna Lunds förskola Alexandra Stenrud Förskolesamordnare Stamvägens förskola Veronika Aronsson


Ladda ner ppt "Välkommen till Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor"

Liknande presentationer


Google-annonser