Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevprestationer Ledarskap Mental Fysisk Hälsa Social Trygghet Trivsel Sova Äta Röra sig Föräldrarengagemang Acki Wästlund FMS grundare och metodutvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevprestationer Ledarskap Mental Fysisk Hälsa Social Trygghet Trivsel Sova Äta Röra sig Föräldrarengagemang Acki Wästlund FMS grundare och metodutvecklare."— Presentationens avskrift:

1 Elevprestationer Ledarskap Mental Fysisk Hälsa Social Trygghet Trivsel Sova Äta Röra sig Föräldrarengagemang Acki Wästlund FMS grundare och metodutvecklare Samverkar med Karolinska Institutet, KI Lärare I idrott och hälsa Fil kand I beteendevetenskaper FMS erbjuder ALLA i skolan verktyg som skapar arbetsro, kraft och lust! KROPPEN LIVSSTILEN ARBETET FMS Elevprofil FMS Personalprofil

2 Skolans Utmaningar 25 % klarar inte gymnasiet 5 % av dessa hamnar i utanförskap och förtidspensioneras eller lever på aktivitetsbidrag Många är överviktiga Otillräckligt med tid för samtal med lärarna Elever

3 En persons Utanförskap kostar kommunen 1, 9 milj kr

4 Skolans Utmaningar Lärarna 25 % klarar inte gymnasiet 5 % av dessa hamnar i utanförskap och förtidspensioneras eller lever på aktivitetsbidrag Många är överviktiga Otillräckligt med tid för samtal med lärarna Elever Sveriges mest stressade yrkeskår Har inte tillräckligt med tid för samtal med eleverna och känner sig otillräckliga Efterlyser effektiva arbetsverktyg som hjälper dem utveckla verksamheten Skolledarna är överbelastade och ofta isolerade i sin ledarroll

5 FMS Elevprofil Avser elever i högstadit och på gymnasiet e FMS utbildar under två dagar idrottslärare och skolsköterskor i grupper om 8 Eleverna får enskilt reflektera över och besvara ett antal frågor om sin livsstil, hälsa och livet i skolan och testa sin fysiska kraft Samtal i grupp, enskilda samtal för de som önskar Individuella utvecklingsplaner Resultatredovisningar på olika nivåer Motsvarande för årskurs 0 är under utveckling!

6 Resultat för eleverna Motsvarande resultat för skolan, kommunen, länet och riket!

7 En investering i eleverna! FMS Utbildning Utbildning på den egna skolan av 2-8 idrottslärare och skolsköterskor under två dagar Startrabatt 2015: 20 % Pris: 2 800 kr per person, totalt 22400 kr Vid samordnad utbildning i Stockholm: 3500 kr per person FMS Användarlicens Årlig avgift för användning av FMS Dataprogram Startrabatt 2015: 20 % Pris: 4 kr per elev

8 Resultatredovisningar på olika nivåer FMS Personalprofil Inkl systematiskt arbetsmiljöarbete Samma som Elevprofil men anpassat till arbetslivet Ny tjänst FMS utbildar hälsopedagoger, hälsoinspiratörer, lärare i idrott och hälsa och andra med lämplig bakgrund Utbildning under tre dagar i grupper om 8 Samtal i grupp. Individuell reflektion och besvarande av frågor om livsstil, hälsa och arbete Möjlighet till individuella uppföljningssamtal som komplement Utvecklingsplan för gruppen och individuellt

9 FMS Personalprofil Klarar 6 av Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt arbetsmiljöarbete FMS Personalprofil svarar upp mot följande krav: 1. Medverkan (4 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) på olika nivåer i organisationen 2.. Skriftliga Rutiner (5 och 7 §§ AFS 2001:1) för det systematiska arbetsmiljöarbetet? 4. Undersökningar, riskbedömningar och handlingsplaner (8 och 10 AFS 2001:1) som omfattar både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden? 6. Årlig uppföljning (5 och 11 §§ AFS 2001:1) Rutiner ut för att genomföra årliga uppföljningar och att bättringsåtgärder efter genomförd årlig uppföljning blir vidtagna? 7. Företagshälsovård (12 § AFS 2001:1) Tillgång till företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp om det behövs som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbete? 8. Arbetsbelastning (2 kap 1 § och 3 kap. 2) Rutiner för att det finns resurser och rutiner för balans i arbetsåtagande för att undvika och ohälsosam arbetsbelastning Krav som tillgodoses på annat sätt: 3. Uppgiftsfördelning arbetsmiljöarbete 5. Olycksfall och tillbud 9. Våld och hot 10. Första hjälpen och krisstöd 11. Buller 12. Ventilation och luftkvalitet 13. Lokaler; städning och utrymning

10 FMS Personalprofil En investering i personalutveckling och arbetsmiljö! FMS Utbildning Utbildning av 2-8 personer på den egna arbetsplatsen under 3 dagar Startrabatt under 2015: 20 % Pris: 35 200 kr Vid samordnad utbildning i Stockholm för flera skolor/företag: 5 500 kr per person FMS Användarlicens Årlig avgift för användning av FMS Dataprogram Startrabatt 2015: 20 % Pris: 320 kr per anställd i arbetslag/arbetsgrupp/enhet

11 En investering i elever och personal Ökad livskvalitet Fler klarar gymnasiet Minskat utanförskap Minskad stress Bättre arbetsmiljö Färre överviktiga Effektivare skola Minskad sjukfrånvaro Elevprofil Personalprofil Minskade kostnader för skola och kommun

12 3En exempelskola där Acki o Ylwa genomför personalprofil och utbildar skolsköterskor och idrottslärare till FMS Elevprofilmentorer Förslag Länets bästa skolkommun Olika alternativ 1Erbjud ALLA elever I åk 7-9 + gymnasiet FMS elevprofil. Elevprofilutbildning för ALLA idrottslärare och skolsköterskor på Österåkers skolor 7-9 + gymnasier 2Genomför Personalprofil på intresserad skola

13 NYTTAN MED FMS Skolans Utmaningar Elever 25 % klarar inte gymnasiet 5 % av dessa hamnar i utanförskap och förtidspensioneras eller lever på aktivitetsbidrag Många är överviktiga Otillräckligt med tid för samtal med lärarna Lärarna Lärarna är Sveriges mest stressade yrkeskår De har inte tillräckligt med tid för samtal med eleverna och känner sig otillräckliga Skolans personal efterlyser effektiva arbetsverktyg som hjälper dem utveckla verksamheten Skolledarna är överbelastade och ofta isolerade i sin ledarroll

14 FMS Personalprofil Nyttan Ger de anställda fysisk, mental och social kompetens att minska stressen på skolan och bli bra förebilder för elever Ger ledningen ett verktyg som får olika personalkategorier att arbeta effektivare tillsammans över gränser och stuprör Tillgodoser 8 av 13 av krav från Arbetsmiljöverket när det gäller systematiskt arbetsmiljöarbete Skapar arbetsglädje, samhörighet och motivation


Ladda ner ppt "Elevprestationer Ledarskap Mental Fysisk Hälsa Social Trygghet Trivsel Sova Äta Röra sig Föräldrarengagemang Acki Wästlund FMS grundare och metodutvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser