Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MÅL FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Anpassa verksamheters lokaler till antalet barn och elever.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MÅL FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Anpassa verksamheters lokaler till antalet barn och elever."— Presentationens avskrift:

1 MÅL FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Anpassa verksamheters lokaler till antalet barn och elever.

2 BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat: Lokalöversyn Vingåkers kommun ska verka för bättre och effektivare lokalanvändning och att den totala lokalytan minskar. Med detta ges nämnderna och förvaltningarna i uppdrag att göra inventeringar och analyser över den nuvarande lokalanvändningen. Vilka lokaler finns, hur stor är den totala lokalytan. Till vad, när och av vilka används lokalerna?

3 Inte bara ekonomi vägleder arbetet Alla barn som lämnar grundskolan har självkänsla, empati, god livskunskap och lust till ett livslångt lärande. Vingåkers skolor är stimulerande, trygga och har hög undervisningskvalitet. Kultur i vid bemärkelse genomsyrar verksamheten. Kontakter med det lokala samhället och näringslivet är en naturlig del av verksamheten. Alla respekterar varandra och känner glädje och stolthet i en lärande organisation. Barn- och utbildningsnämndens vision

4 Grundförutsättningar enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 081124 för planperioden 2009-2011 2009 ska en besparing på 500 tkr göras på av BoU nyttjade lokaler. 2010 ska besparingen vara 1,5 miljon. 2011 ska en besparingen vara 3,0 miljoner.

5 Elevutvecklingen i Vingåker Årskurs F-6, 7-9 och totalt i kommunen

6 Födelsetal i hela kommunen

7 Hur liten/stor kan en skola bli? Utbildningsresultat. Forskningsresultat visar inte att storleken på skolan är utslagsgivande. Den viktigaste faktorn är bra lärare. Social kompetens. Inte heller här kan man se att skolstorleken har avgörande betydelse. Personalens agerande har stor betydelse. Ekonomi. Ekonomin sätter gränser för hur mycket lärarresurs som kan avsättas och för vad lokalerna får kosta. Lokaler. Även lokalyta är viktig och lokalernas utformning är avgörande för genomförandet av den pedagogiska verksamheten. Sårbarhet. Verksamheten måste kunna fungera även när en pedagog är sjuk. Bra undervisning ska ske i en trygg miljö inom ramen för de styrdokument som finns.

8 FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG ALTERNATIV AALTERNATIV BALTERNATIV C Skola. Ytterskolorna behåller åk F-3, Sa+Hn åk F-5, Vidåker åk 6-9. Vidåker får ev lokalstöd från Hansjö. Skola. Ytterskolorna behåller åk F-3, Sävsta åk F-3, Hansjö åk 4-6, Vidåker åk 7-9. Skola. Mn och Hö F-6, Sa och Hn F-6, Vr 7-9. Bp och Ör till tätorten. Fritidshem i alla ytter- områden + Hn + Sa. Skol- skjuts mellan skola och fritidshem vid behov. Förskola. Knattebo upphör i övrigt ingen förändring av verksamhet.


Ladda ner ppt "MÅL FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Anpassa verksamheters lokaler till antalet barn och elever."

Liknande presentationer


Google-annonser