Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

H+Energisystem Presentation av projektet. Energistrategi 2035 Den energi som används i Helsingborg 2035 kommer från uthålliga förnybara energikällor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "H+Energisystem Presentation av projektet. Energistrategi 2035 Den energi som används i Helsingborg 2035 kommer från uthålliga förnybara energikällor."— Presentationens avskrift:

1 H+Energisystem Presentation av projektet

2 Energistrategi 2035 Den energi som används i Helsingborg 2035 kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden skall vara energineutral i den meningen att tillförseln av förnybar energi från anläggningar inom staden motsvarar den mängd energi som staden använder. Energianvändningen är effektiv och resurssnål Samverkan i energifrågorna inom kommunen är god

3 H+ Energisystem För H+området är ambitionsnivån ännu högre => Plusenergiområde Här har vi chans att etablera ett systemsynsätt som kan tillämpas på hela stadens utveckling

4

5 Öresundskrafts naturliga roll Energi för en bättre värld. Kraft för regionen. Öresundskraft äger energiinfrastruktur i H+området Betydande andel av Öresundskrafts vinst ingår i projektets finansiering Samverkar med H+ genom att agera projektledare för energiperspektivet. Vi avser att göra det genom att samverka med andra.

6 Kravspecifikation för systemlösningen Energiöverskott över året Förnybar energi Kostnadsneutralt Återvunna produkter från området räknas som förnybara I sammanräkningen av olika energibärare tillämpas primärenergibegreppet Produktion utanför området skall kunna motiveras

7 Omfattning H+ Energisystem Energi El Värme Kyla Transport Bränsletransport Transportenergi Avfall Förbränning Biogas VA Värmeåtervinning Biogas Förbränning

8 Intresseområden Systemlösning Smart Cities SmartGrids Drivkrafter H+ Styrmedel Regelverk Affärs- modeller Teknik- lösningar Standarder Aktörer Kundnytta Integritet/ säkerhet KompetensFinansiering Användar- beteende Efterfrågeflexibilitet Hemautomation Lågenergihus Distribuerad mikroproduktion Smarta Mätare TPA Primärenergi Energilagring Elbilar Energieffektiva produkter Värmepumpar Leverans- säkerhet Balanshantering Informations- infrastruktur Virtual Powerplants Energi- återvinning

9 Delprojekt Systemlösning - Förstudie Förstudie Design Kartläggning av ramvillkor Identifiering av best practice Scenarier för energibalans Affärsmodeller Planering av designfasen 2013 Genomförande 2012

10 Delprojekt Systemlösning - Design Förstudie Design 2012 Förankring/Intressentdialog Fördjupad energibalans Fördjupade konsekvensanalyser Teknikval/Dimensionering 2013 Genomförande

11 Under första halvåret 2012 vill vi göra följande leveranser Principiell bild av systemscenariot med huvudkomponenter Övergripande energibalans som visar överskott i systemlösningen Bidragsansökan (EU etc) Energikrav på byggnaderna i området Metod för effektivt energibeteende Affärskoncept för att åstadkomma systemlösningen Utvecklad kompetens inom hållbara energisystem och hållbar stadsutveckling Slutrapport från förstudien Uppdaterad projektplan för fortsatt arbete i designfasen

12 Best practice Vi är inte ute efter att bedriva forskning. Vi vill använda den bästa befintliga kunskapen.

13 Nollscenario (Business as usual) Business as usual => Normalt värmebehov: -90 GWh/år Normalt elbehov: -36 GWh/år Transportenergi: -47 GWh/år Energi i avfall: +16 GWh/år Solelpotential: +12 GWh/år Några ramvillkor Storlek: 100 hektar Invånare: 11 000 Nya bostäder: 5 000 st Bostadsyta 570 000 m 2 Verksamhetsyta: 365 000 m 2


Ladda ner ppt "H+Energisystem Presentation av projektet. Energistrategi 2035 Den energi som används i Helsingborg 2035 kommer från uthålliga förnybara energikällor."

Liknande presentationer


Google-annonser