Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till. Större genomslag för specialister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till. Större genomslag för specialister."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till

2 Större genomslag för specialister

3 Program Rollen som specialist ”Impact” Motstånd paus Vad gör de som lyckas? Påverkansstilar och situationer Tillämpningsövning Avrundning och avslut

4

5 Harvard University

6 Studie av framgångsrika HR- medarbetare 20 Fortune 500-företag 10 HR-medarbetare från varje 5 var toppresterare i minst 4 av 5 år 5 var medelpresterare i minst 4 av 5 år Totalt 200 HR-personer i studien Testade och jämförde deras tankemönster (motiv)

7 Motiv driver resultat Tankar (motiv) Tankar (motiv) Beteenden (handlingar) Beteenden (handlingar) driver Resultat skapar

8 Sociala motiv Prestation (Achievement) Vänskap (Affiliation) Påverkan (Power)

9 9 Social Motive Dominance Distributions of Top Performing Senior Human Resource Professionals Power with Dominant InterActive Power: High Concern with Influence & Impact with Dominant Results Focus through Working with Others Achievement: High Concern with Personal Task Accomplishment; Incremental Improvement Affiliation: High Concern with Friendship and Being Liked Percentage of HR Managers with Dominance

10 Tankemönster InterAktiva påverkare Auktoriteter Relationer Känslor Handling

11 Den InterAktive Specialisten Påverkan är en kritisk framgångsfaktor i många specialistroller där målet är att göra skillnad och påverka andra Optimalt motiv beror på rollen Vara så InterAktiv som möjligt Hur man ser på sin roll När man är i situationer där man behöver påverka andra

12 Definiera din impact Vad är ditt jobb? Beskriv vilken skillnad du gör (jag hjälper/stöttar, jag skapar förutsättningar, jag påverkar, jag tar fram information så att…) Vad är det i att lyckas med detta som gör dig stolt/glad över ditt jobb? Vad känner du när du tänker på det som gör dig stolt/glad? Hitta flera nyanser/motsägelser inom denna känsla (å ena sidan känner jag…men å andra sidan känner jag också…)

13 Definiera din impact, forts. Vilka personer behöver du påverka för att uppnå det som gör dig stolt i ditt arbete? Hur behöver du vara i dessa relationer? (Tänk ömsesidig respekt, empati även vid motsatta åsikter) Vilka har inflytande (i kraft av position, kompetens, personlighet?) Vilket inflytande har dina relationer?

14 Stakeholders Beslutsfattare Intraprenörer Dörröppnare Experter Sponsorer/Coacher Opinionsledare Användare/Brukare Samarbetspartner

15 Motstånd Naturligt De flesta agerar rationellt, utifrån sin horisont

16 Orsaker till motstånd 1.Lågt upplevt värde. 2.Passar inte med nuläget. 3.Risk att misslyckas. 4.Osäkerhet och rädsla för det okända. 5.Bristande trovärdighet. 6.Rigiditet och bristande stöd för förändringen. 7.Tidigare misslyckanden. 8.Hot mot särintressen. 9.“Not Invented Here”-syndromet. 10.Bristande kontroll.

17 © Anders Kinding Hay Group anders_kinding@haygroup.com Paus

18 Vad kännetecknar en effektiv påverkare? Myt ”Kan sälja snö till eskimåer” Fakta Lyssnar mer än argumenterar för sin sak Vet mycket om kollegor, vad de gillar/ogillar, vad som verkligen motiverar dem Ses av andra som ”förstående” eller ”empatisk” i motsats till ”övertygande” och ”vältalig”

19 Mindset och beteende InterAktivt mindset Situationsanpassat påverkansbeteende

20 Simon Synek

21 Ömsesidighet Fokus på arbetet Ge befogenhet Paradox & komplexitet

22 PUSH PULL

23 I mötet: anpassa påverkan efter situation och relation Situation/relation Den andra parten respekterar din kompetens Alternativa åsikter kan kontrolleras mot fakta Du har relevant information Känslor under kontroll Påverkan Kom med förslag som baseras på väl underbyggda argument

24 I mötet, forts. Situation/relation Situationen kan ses som förhandling Du har legitima behov Kräver inte engagemang Du har kontroll över valutor som betyder något för motparten Påverkan Uttryck vad du tycker är positivt och negativt Var tydlig med vad du behöver Erbjud utbyten och påtryckningar

25 I mötet, forts. Situation/relation Den andra parten måste engageras Du är öppen för synpunkter Den andra parten har inget att förlora Den andra parten är känslomässigt berörd Påverkan Visa öppenhet Involvera, ställ frågor Lyssna aktivt

26 I mötet, forts. Situation/relation Den andra partens intressen stämmer med dina Den andra parten litar på dig Den andra parten har känslor som kan lyftas fram Något måste hända nu Påverkan Framhäv gemensamma intressen Prata om framtiden som om vi vore där

27 Tillämpningsövning I grupper om 3. Totalt 20 minuter. Rotera fokus Presentera ett möte som du står inför. Vad är ”verkliga syftet” med mötet? Vem är din viktigaste påverkansperson? Vilken av de 4 situationerna stämmer bäst in? Diskutera det bästa beteendet för dig.

28 Framgångsfaktorer BEHOVET av idén eller förändring, såsom det UPPLEVS av organisationen. FÖRDELARNA med idén eller initiativet, i förhållande till KOSTNADERNA. Förslaget PASSAR in i organisationen. RISKEN för företaget att genomföra förslaget.

29 Frågor, avslut och nätverkande

30 Kontakt Jonas Rickle Jonas.rickle@positively.se 0733 998530 Anders Kinding Anders.kinding@positively.se 0705 401224 www.positively.se Följ oss på Linked InLinked In Blogg: makeameaningfuldifference.semakeameaningfuldifference.se


Ladda ner ppt "Välkommen till. Större genomslag för specialister."

Liknande presentationer


Google-annonser