Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PGSA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PGSA."— Presentationens avskrift:

1 PGSA

2 Nolans förbättringsmodell
Mål ! Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått ! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer ! Agera Planera PGSA-hjul Test ! Studera Göra Källa: The Improvement Guide - A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance (Langly, Nolan et al)

3 PGSA Ett hjul för lärande och handlande
De tre vanligaste sätten att använda PGSA-cykeln: Att få kunskap för att besvara någon av de tre frågorna Att testa en förändringsidé Att sprida en förändring

4 Förändringsidéer Idékällor beprövade förändringskoncept/idéer
brainstorming kartläggning av processer erfarenheter från andra inom/utanför området

5 Vad tror vi att förändringen ska leda till? (Hypotes)
TEST Planera P Förändringsidé Vad tror vi att förändringen ska leda till? (Hypotes) Planera detaljerna: vem, vad, när och hur! Är alla med ”på tåget”!

6 Genomför testet enligt planen
Göra Genomför testet enligt planen Beskriv ev svårigheter, avvikelser från planen och oförutsedda effekter Påbörja datainsamlingen G

7 Tolka, analysera och redovisa era data
TEST Studera S Hur gick det? Tolka, analysera och redovisa era data Jämför resultatet med hypotesen/förutsägelsen

8 Agera Vilka slutsatser drar vi av testet? Vad lärde vi oss?
Vad kan föras vidare till nästa testcykel? - Behöver vi testa i större skala? - Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av de resultat testet visade?

9 Många små förändringar ger resultat PGSA-hjul/tester
Do Study Plan Act Do Study Plan Act Do Study Plan Act Do Study Plan Act

10 Verksamhetsutveckling/kvalitetssäkring


Ladda ner ppt "PGSA."

Liknande presentationer


Google-annonser