Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skane.se/Utvecklingscentrum Effektivare vårdadministration - ett förbättringsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Effektivare vårdadministration - ett förbättringsprogram."— Presentationens avskrift:

1 www.skane.se/Utvecklingscentrum Effektivare vårdadministration - ett förbättringsprogram

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum Syfte och mål med programmet Skapa mer tid med patienterna genom att minska vårdpersonalens administrativa uppgifter. Deltagande team skall uppnå sina uppsatta förbättringsmål under programtiden. Deltagande team skall också ha lärt sig förbättringsarbetets metod och arbetssätt, så att de kan arbeta vidare med nya förbättringar efter programmet.

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum Programdesign – Effektivare vårdadministration Lärande- seminarium 1 2013 - 11/9 Lärande- seminarium 2 2013 – 10/10 Lärande- seminarium 3 2013 – 4/12 Lärande- seminarium 4 2014 – 13/2 Lärande- seminarium 5 2014 – 1/4 Presentation av programmet Eget arbete - nulägesanalys - påbörja kartläggning Fortsätt kartläggning Informera, förankra Fortsätt kartläggning Informera, förankra Förändringspsykologi Erfarenhetsutbyte Testa förändringar Följ upp målen Testa förändringar Följ upp målen Göra en presentation Syfte-mål, mått Erfarenhetsutbyte - kartläggning Processkartläggning Leda i förändring Planera tester Redovisning ”Hålla kvar” Chefer

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Till denna gång Börja testa förändringar (PGSA). Skapa delaktighet med berörda arbetskollegor.

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum Program LS 4

6 www.skane.se/Utvecklingscentrum Avsätts tid till förbättringsarbetet? Finns det tillgång till ”objektiva” data som stödjer förbättringsarbetet? Hur har Ni fått övriga medarbetare delaktiga? Hur har Ni hanterat motstånd? Erfarenhetsutbyte – MixMax


Ladda ner ppt "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Effektivare vårdadministration - ett förbättringsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser