Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivare vårdadministration - ett förbättringsprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivare vårdadministration - ett förbättringsprogram"— Presentationens avskrift:

1 Effektivare vårdadministration - ett förbättringsprogram

2 Syfte och mål med programmet
Skapa mer tid med patienterna genom att minska vårdpersonalens administrativa uppgifter. Deltagande team skall uppnå sina uppsatta förbättringsmål under programtiden. Deltagande team skall också ha lärt sig förbättringsarbetets metod och arbetssätt, så att de kan arbeta vidare med nya förbättringar efter programmet.

3 Programdesign – Effektivare vårdadministration
Syfte-mål, mått Erfarenhetsutbyte - kartläggning Processkartläggning Presentation av programmet Eget arbete - nulägesanalys - påbörja kartläggning Förändringspsykologi Erfarenhetsutbyte Leda i förändring Planera tester Redovisning ”Hålla kvar” Lärande- seminarium 1 /9 Lärande- seminarium 2 2013 – 10/10 Lärande- seminarium 3 2013 – 4/12 Lärande- seminarium 4 2014 – 13/2 Lärande- seminarium 5 2014 – 1/4 Chefer Chefer Fortsätt kartläggning Informera, förankra Fortsätt kartläggning Informera, förankra Testa förändringar Följ upp målen Testa förändringar Följ upp målen Göra en presentation Sidan 17 i handboken

4 Till denna gång Börja testa förändringar (PGSA).
Skapa delaktighet med berörda arbetskollegor.

5 Program LS 4

6 Erfarenhetsutbyte – MixMax
Avsätts tid till förbättringsarbetet? Finns det tillgång till ”objektiva” data som stödjer förbättringsarbetet? Hur har Ni fått övriga medarbetare delaktiga? Hur har Ni hanterat motstånd?


Ladda ner ppt "Effektivare vårdadministration - ett förbättringsprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser