Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användningsforum Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Andreas Richter, projektledare för Användningsforums kansli Offentliga rummet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användningsforum Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Andreas Richter, projektledare för Användningsforums kansli Offentliga rummet,"— Presentationens avskrift:

1 Användningsforum Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Andreas Richter, projektledare för Användningsforums kansli Offentliga rummet, 2 juni 2015

2 Vad är Användningsforum? Regeringens expertforum om tillgänglighet och användbarhet i it Digitala lösningar ska vara så tillgängliga och användbara som möjligt för alla oavsett funktionsförmåga CC BY-NC-SA 2.0CC BY-NC-SA 2.0 Pete ProdoehlPete Prodoehl

3 Experter

4 Vadå användbarhet? Möjligheten att använda en produkt/tjänst för att uppnå ett mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt CC BY-NC 2.0 Kent Wien

5 Vadå tillgänglighet? Att så många som möjligt ska kunna använda, oavsett förmåga eller behov Universell utformning – utformning så att produkter m.m. ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning CC BY-SA 2.0 Samir Luther

6 Användbarhet = tillgänglighet? Inte nödvändigtvis Användbarhet och tillgänglighet kan mötas: Utformning med användbarhetsmetoder där den tilltänkta målgruppen inkluderar personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning heterogen grupp standarder och andra metodstöd hjälper till att säkra att olika behov tillgodoses

7 Strategiskt viktiga insatser Intervjuer med ledamöter för att identifiera strategiskt viktiga frågor för ökad användbarhet och tillgänglighet. De sex viktiga frågorna: – Slutanvändaren i fokus – Nationell styrning och uppföljning – På ledningens agenda – Standarder och metodstöd – En central del i upphandling av digitala lösningar och tjänster – Med utbildning som grund

8 Rekommendationer Digital kompetens Sträva efter universell utformning Höj kompetensen om digitala frågor på ledningsnivå Användbarhet och tillgänglighet ska ha en given plats i beställning och upphandling Stimulera en höjning av privatpersoners digitala kompetens

9 E-legitimation Samarbete med E-legnämnden sedan 2012 Resultat: E-legnämnden har uttalade krav på användbarhet i riktlinjer för utfärdare av e- legitimation Nu startar projekt för att höja användbarhet och tillgänglighet i ”anvisningstjänsten”

10 Beställning/upphandling KTH har tagit fram skriften Att beställa användbara it-system – Goda exempel: 6 olika organisationers beställning av användbar/tillgänglig it Pågående arbete med en prototyp till digital version - visualisering

11 Läs och se mer från oss! Rapporten Om digital kompetens Rapporten innehåller de rekommendationer AnvFo lämnat i Digitaliseringskommissionens betänkande Rapporten Om digital kompetens Strategiskt viktiga frågor för tillgänglighet och användbarhet Rapporten baseras på intervjuer med ledamöter Strategiskt viktiga frågor för tillgänglighet och användbarhet Att beställa användbart Skriften beskriver arbetssätt för att beställa användbart och tillgängligt. Ger sex beskrivningar från offentliga och privata organisationer Att beställa användbart Tips för användbar och tillgänglig it Filmer som beskriver och visar nyttan av användbar och tillgänglig it Tips för användbar och tillgänglig it

12 Följ/kontakta Användningsforum Andreas Richter, 08-405 45 83, kansliet@anvandningsforum.se kansliet@anvandningsforum.se www.anvandningsforum.se @Anvforum

13 Goda/lärande exempel Användningsforum vill få in exempel på metoder, processer, produkter och tjänster Än så länge är ribban inte så hög – det bästa får inte vara det godas fiende Hjälp oss uppnå målet 100 exempel före dec 2015! www.anvandningsforum.se/category/exempel

14 Designprinciper Brittiska statens designprinciper, översatta och anpassade till Sverige. 1.Utgå från behoven 2.Gör mindre 3.Låt användningsdata styra designvalen 4.Kämpa för att göra det enkelt 5.Gör om. Gör sen om igen 6.Utveckla för att inkludera 7.Ta hänsyn till sammanhanget 8.Bygg digitala tjänster – inte webbplatser 9.Var konsekvent, men inte identisk 10.Arbeta öppet: det gör tjänster bättre www.anvandningsforum.se/designprinciper

15 Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper I samarbete med Konstfack Syfte: att visa och tillämpa en metod för att utveckla designprototyper tillsammans med slutanvändare Görs inom reseområdet – lokaltrafik Användare i olika åldrar och med olika funktionsförmågor Workshops med resande, myndigheter, reseleverantörer, it-utvecklare Rapport inkl. videoprototyper: www.anvandningsforum.se/projekt/hela-resan/ www.anvandningsforum.se/projekt/hela-resan/

16 Designprincip 1: Utgå från behoven* * användarnas behov – inte myndighetens Designprocessen måste börja med att vi hittar och förstår användarnas behov. Tjänsterna måste bygga på deras behov – inte på hur våra interna processer ser ut. För att förstå behoven på djupet måste vi utgå från fakta, inte från lösa antaganden. Vi bör också komma ihåg att det användarna efterfrågar inte alltid är vad de behöver. Människor kommer till våra sajter för att lösa uppgifter utifrån de behov de har – inte för att planlöst surfa runt. Att fokusera på behoven gör att vi kan koncentrera oss på det som ger mest värde för pengarna.

17 Designprincip 4: Kämpa för att göra det enkelt Att få något att se enkelt ut är lätt. Att göra något som är enkelt att använda är mycket svårare, särskilt när de bakomliggande systemen är komplexa. Samtidigt är det vad vi borde göra. Med stor makt följer stort ansvar. Det finns oftast inget alternativ till att använda våra tjänster. Om vi inte anstränger oss för att göra dem enkla och användbara missbrukar vi vår makt och slösar med folks tid.

18 Designprincip 6: Utveckla för att inkludera Tillgänglig design är bra design. De produkter och tjänster vi utvecklar ska vara så inkluderande, läsbara och begripliga som möjligt. Det spelar ingen roll om något “elegant” behöver offras. Vi ska inte vara rädda för att göra saker övertydliga och vi ska inte förnya webbdesign från grunden. Vem som helst ska kunna förvänta sig att använda våra tjänster, det spelar ingen roll vilken funktionsförmåga hen har. Vår design är för alla i samhället, inte enbart för vana webbanvändare. Snarare kan vi räkna med att de som behöver använda våra tjänster är de som har svårast att använda dem. Om vi tar med deras behov från början utvecklar vi tjänster som är bra för alla.


Ladda ner ppt "Användningsforum Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Andreas Richter, projektledare för Användningsforums kansli Offentliga rummet,"

Liknande presentationer


Google-annonser