Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it"— Presentationens avskrift:

1 Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it
Användningsforum Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it Offentliga rummet, 2 juni 2015 Andreas Richter, projektledare för Användningsforums kansli

2 Vad är Användningsforum?
Regeringens expertforum om tillgänglighet och användbarhet i it Digitala lösningar ska vara så tillgängliga och användbara som möjligt för alla oavsett funktionsförmåga Regeringens expertforum om tillgänglighet och användbarhet i it Tillgänglighet = för personer med funktionsnedsättning Tillsatt 2012. Sedan 2014 hos Digitaliseringskommissionen Avslutas vid årsskiftet 2015/2016 Digitala lösningar ska vara så tillgängliga och användbara som möjligt för alla oavsett funktionsförmåga Användningsforum kom till som en del av den digitala agendan: ”För att säkerställa att användar- och tillgänglighetsperspektivet uppmärksammas på hög strategisk nivå kommer regeringen inrätta ett användningsforum”. 25 ledamöter: - experter inom sitt område - personliga mandat från fyra områden: forskning, myndighet, näringsliv och civilsamhället T.ex. Eva-Karin Anderman från SVID, Katarina Lindblad-Gidlund MiUN, Mia Ahlgren Handikappförbunden, Anna Gillquist, Sveriges kommuner och landsting Ordförande Erik Borälv är till vardags på Vinnova och har uppdrag om Öppna data. CC BY-NC-SA 2.0 Pete Prodoehl

3 Experter

4 Vadå användbarhet? Möjligheten att använda en produkt/tjänst för att uppnå ett mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt CC BY-NC 2.0 Kent Wien

5 Vadå tillgänglighet? Att så många som möjligt ska kunna använda, oavsett förmåga eller behov CC BY-SA 2.0 Samir Luther Universell utformning – utformning så att produkter m.m. ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning

6 Användbarhet = tillgänglighet?
Inte nödvändigtvis Användbarhet och tillgänglighet kan mötas: Utformning med användbarhetsmetoder där den tilltänkta målgruppen inkluderar personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning heterogen grupp standarder och andra metodstöd hjälper till att säkra att olika behov tillgodoses

7 Strategiskt viktiga insatser
Intervjuer med ledamöter för att identifiera strategiskt viktiga frågor för ökad användbarhet och tillgänglighet. De sex viktiga frågorna: Slutanvändaren i fokus Nationell styrning och uppföljning På ledningens agenda Standarder och metodstöd En central del i upphandling av digitala lösningar och tjänster Med utbildning som grund Intervjuer med ledamöter för att identifiera strategiskt viktiga frågor för ökad användbarhet och tillgänglighet Strategiskt viktiga frågor: Slutanvändaren i fokus (slutanvändarens fokus) – det måste vara en självklarhet att utgå från användarnas behov vid utveckling av digitala lösningar. Nationell styrning och uppföljning – många ledamöter efterfrågar tydlig styrning på nationell nivå för att nå målen. På ledningens agenda – frågan om tillgänglighet och användbarhet behöver hanteras av ledningen både i offentlig och privat verksamhet. Standarder och metodstöd – finns men ökade satsningar behöver göras. Det behöver utvecklas mer metodstöd för beställare och utvecklare. En central del i upphandling av digitala lösningar och tjänster – upphandling är ett sätt att få genomslag för tillgänglighet och användbarhet. Med utbildning som grund – kunskap om tillgänglighet och användbarhet kan behöva öka hos användare och tjänstemän såväl i offentlig som privat sektor.

8 Rekommendationer Digital kompetens
Sträva efter universell utformning Höj kompetensen om digitala frågor på ledningsnivå Användbarhet och tillgänglighet ska ha en given plats i beställning och upphandling Stimulera en höjning av privatpersoners digitala kompetens Workshopens rekommendationer grupperades i fyra övergripande rekommendationer Sträva efter universell utformning. Gör att fler kan inkluderas. Tröskeln för digital delaktighet sänks. Mer effektivt för organisationer med mindre telefonsupport etc. Höj kompetensen om digitala frågor på ledningsnivå. Nödvändigt för att driva på och hänga med i utvecklingen. Användbarhet och tillgänglighet ska ha en given plats i beställning och upphandling. Offentlig sektor kan leda utveckling och dra med sig privat sektor Stimulera en höjning av privatpersoners digitala kompetens. För att möta den digitala utvecklingen, inkludera dem som ännu inte är med.

9 E-legitimation Samarbete med E-legnämnden sedan 2012
Resultat: E-legnämnden har uttalade krav på användbarhet i riktlinjer för utfärdare av e-legitimation Nu startar projekt för att höja användbarhet och tillgänglighet i ”anvisningstjänsten” Samarbete med E-legnämnden sedan 2012 E-legnämnden har uttalade krav på användbarhet och riktlinjer för utfärdare av e-legitimation Samarbetet har hittills lett till en vägledning: ”E-legitimation: 12 möjligheter att förbättra användbarheten” Aktuellt nu: ”Anvisningstjänstens” användbarhet Stimulera särskilt användbar/tillgänglig e-legitimation?

10 Beställning/upphandling
KTH har tagit fram skriften Att beställa användbara it-system Goda exempel: 6 olika organisationers beställning av användbar/tillgänglig it Pågående arbete med en prototyp till digital version - visualisering KTH har tagit fram skriften Att beställa användbara it-system Goda exempel: 6 olika organisationers beställning av användbar/tillgänglig it Prototyp till visualisering av beställningsprocess: hur standarder och metodstöd kan stödja processen. Lobbar för att användbarhet och tillgänglighet ska bli en del av Upphandlingsmyndighetens uppdrag

11 Läs och se mer från oss! Rapporten Om digital kompetens Rapporten innehåller de rekommendationer AnvFo lämnat i Digitaliseringskommissionens betänkande Strategiskt viktiga frågor för tillgänglighet och användbarhet Rapporten baseras på intervjuer med ledamöter Att beställa användbart Skriften beskriver arbetssätt för att beställa användbart och tillgängligt. Ger sex beskrivningar från offentliga och privata organisationer Tips för användbar och tillgänglig it Filmer som beskriver och visar nyttan av användbar och tillgänglig it

12 Följ/kontakta Användningsforum
Andreas Richter, ,

13 Goda/lärande exempel Användningsforum vill få in exempel på metoder, processer, produkter och tjänster Än så länge är ribban inte så hög – det bästa får inte vara det godas fiende Hjälp oss uppnå målet 100 exempel före dec 2015!

14 Designprinciper Brittiska statens designprinciper, översatta och anpassade till Sverige. Utgå från behoven Gör mindre Låt användningsdata styra designvalen Kämpa för att göra det enkelt Gör om. Gör sen om igen Utveckla för att inkludera Ta hänsyn till sammanhanget Bygg digitala tjänster – inte webbplatser Var konsekvent, men inte identisk Arbeta öppet: det gör tjänster bättre

15 Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper
I samarbete med Konstfack Syfte: att visa och tillämpa en metod för att utveckla designprototyper tillsammans med slutanvändare Görs inom reseområdet – lokaltrafik Användare i olika åldrar och med olika funktionsförmågor Workshops med resande, myndigheter, reseleverantörer, it-utvecklare Rapport inkl. videoprototyper:

16 Designprincip 1: Utgå från behoven*
* användarnas behov – inte myndighetens Designprocessen måste börja med att vi hittar och förstår användarnas behov. Tjänsterna måste bygga på deras behov – inte på hur våra interna processer ser ut. För att förstå behoven på djupet måste vi utgå från fakta, inte från lösa antaganden. Vi bör också komma ihåg att det användarna efterfrågar inte alltid är vad de behöver. Människor kommer till våra sajter för att lösa uppgifter utifrån de behov de har – inte för att planlöst surfa runt. Att fokusera på behoven gör att vi kan koncentrera oss på det som ger mest värde för pengarna.

17 Designprincip 4: Kämpa för att göra det enkelt
Att få något att se enkelt ut är lätt. Att göra något som är enkelt att använda är mycket svårare, särskilt när de bakomliggande systemen är komplexa. Samtidigt är det vad vi borde göra. Med stor makt följer stort ansvar. Det finns oftast inget alternativ till att använda våra tjänster. Om vi inte anstränger oss för att göra dem enkla och användbara missbrukar vi vår makt och slösar med folks tid.

18 Designprincip 6: Utveckla för att inkludera
Tillgänglig design är bra design. De produkter och tjänster vi utvecklar ska vara så inkluderande, läsbara och begripliga som möjligt. Det spelar ingen roll om något “elegant” behöver offras. Vi ska inte vara rädda för att göra saker övertydliga och vi ska inte förnya webbdesign från grunden. Vem som helst ska kunna förvänta sig att använda våra tjänster, det spelar ingen roll vilken funktionsförmåga hen har. Vår design är för alla i samhället, inte enbart för vana webbanvändare. Snarare kan vi räkna med att de som behöver använda våra tjänster är de som har svårast att använda dem. Om vi tar med deras behov från början utvecklar vi tjänster som är bra för alla.


Ladda ner ppt "Strategisk dialog kring tillgänglighet och användbarhet i it"

Liknande presentationer


Google-annonser