Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling av sjukvården med kunskapsstyrning Södra Regionvårdsnämnden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling av sjukvården med kunskapsstyrning Södra Regionvårdsnämnden."— Presentationens avskrift:

1 Utveckling av sjukvården med kunskapsstyrning Södra Regionvårdsnämnden

2 Nytt Regionavtal, 2015 § 1 AVTAL Detta avtal reglerar samverkan inom främst hälso- och sjukvården mellan de fyra landstingen (nedan kallat Sjukvårdshuvudmännen) i Södra sjukvårdsregionen (nedan kallat Regionen) dvs Landstinget Blekinge Region Halland Region Kronoberg Region Skåne § 9 MEDICINSK SAMVERKAN GENOM KUNSKAPSSTYRNING Södra sjukvårdsregionen skall ha en organisation för kunskapsstyrning. Syftet är att den ska medverka till att de medicinska resultaten skall få en större betydelse i ledning, styrning och uppföljning av vårdens prestationer och ge stöd och möjlighet till utvecklingen av en säker, god och likvärdig vård i hela Regionen. Kunskapsstyrning som begrepp är inte tydligt definierat och uppfattningen om vad begreppet står för och omfattar varierar. Den del av kunskapsstyrningen som här avses gäller Införandet av ny kunskap och nya metoder på ett ordnat sätt i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och därmed även utrangera gamla metoder Bidra till jämlik och likvärdig vård inom Regionen Använda relevanta register för kvalitetsuppföljning och utveckling Stödja utvecklingen av gemensamma vårdprocesser Stödja hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

3 Regionala Medicinska Kunskapsgrupper: Lungsjukdomar och AllergiEj klart Hjärta/Kärl sjukdomarSteen Jensen Endokrina sjukdomar inkl diabetes Stefan Sjöberg Barn- och ungdomsmedicinAnna Bärtås Nervsystemets sjukdomar Jesper Petersson Rörelseorganens sjukdomar Magnus Eneroth Njur- och UrinvägssjukdomarKarl-Göran Prütz Psykisk ohälsa Ej klart Palliativ vårdCarl Johan Fürst Resursgrupper: AllmänmedicinSten Tyrberg Bild- och funktionsmedicin Ej klart (tf Peter Leander) Grupper

4 Uppdrag - Regionala medicinska kunskapsgrupper Krono berg Hallan d Blekin g Skåne Grad av jämlikhet och kvalitet i vården Tid Var är vi idag? (medicinsk behandling, kvalitet, riktlinjer, vårdplaner etc) Vad behöver göras? Hur vet vi att det går åt ”rätt håll”? Bidra till jämlik och likvärdig vård inom Regionen

5 Kunskapsstyrning – Olika nivåer, samma mål Nationellt sammarbete 6 sjukvårdsregioner, Nationell samverkan för kunskapsstyrning (NSK) Uppdrag/samarbete: SKL, Regering, Socialstyrelse etc Regionalt sammarbete, SSR 10 Medicinska kunskapsgrupper med förankring i de 4 landstingen ”Rekommenderande” till resp landsting Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf (1982:763) säger att målet med svensk hälso- och sjukvård är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. ”Lokalt” Kunskapsorganisationer med olika stukturer Varje landsting autonomt Jämlik och likvärdig

6 Var kommer uppdragen ifrån? 3. SRVN Bidra till jämlik och likvärdig vård inom regionen via intentionen i Regionavtalet §9, 2015 4. Lokalt Förslag initierade av respektive huvudman, med syfte att se om man kan göra regional tillämpning 1. NSK/SKL Tex vårdprogram/riktlinjer, drivna från nationella programråd/kunskapsgrupper 2. Myndigheter Tex remissrundor Bidra till jämlik och likvärdig vård inom Regionen

7 Kunskapsgrupper vs Chefssamråd Kompletterande uppdrag! Kunskapsgrupper: Utveckla den medicinska behandlingen … i strävan att få en likvärdig och jämlik högkvalitativ vård i hela SSR Chefssamråd: Utveckla förutsättningarna för att ge medicinsk behandling … i strävan att få en likvärdig och jämlik högkvalitativ vård i hela SSR


Ladda ner ppt "Utveckling av sjukvården med kunskapsstyrning Södra Regionvårdsnämnden."

Liknande presentationer


Google-annonser