Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."— Presentationens avskrift:

1

2 Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

3 Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Framgår det av landstingsplanen vilka mål, effekter och värden som ska nås för era medborgare, patienter och brukare Går mål, effekter och värden att mäta… …eller beskriver landstingsplanen enbart aktiviteter som ska utföras i verksamheterna?

4 Dags för filmen Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Uppdrag

5 Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Ett sätt att beskriva helheten Behov/förutsättningar * Mål, prioriteringar, ramar Uppdrag Tillgänglig och i rimlig tid Säker Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Kvalitativt likvärdig jämlik Effektiv Patientfokuserad Befolkningens synpunkter Konsumtions- mönster Medicinsk utveckling läkemedel, teknik Fastställda prioriteringar Nationella kunskapsunderlag * Fakta som är analyserat, hänger ihop och är ”paketerat” med god pedagogik! Befolkningens självupplevda hälsa Befolkningsutveckling demografi Befolkningens hälsa, sjukdomars utbredning och förekomst, folkhälsa Uppföljning Hur vården motsvarar uppdragen (upplevd hälsa, patienttillfredsställelse, medicinska resultat, långsiktigt – folkhälsa

6 Dags för film! Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Roller, ansvar och beslutsprocesser

7 Realistiska uppdrag – tydliga roller –Är rollerna och uppdragen mellan de olika politiska nivåerna tydliga? –Är gränssnittet mellan landstings- uppdraget och partipolitiken tydlig? –Är rollerna mellan förtroendevalda, tjänstemän och verksamhetsansvariga tydliga?  Vad och hur- frågor? – Vad ska förtroendevalda besluta om? – Vad ska tjänstemännen besluta om? – Vad ska verksamhetsansvariga besluta om? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

8 Styrning mot olika mål  Styrningsform  Ekonomistyrning  Produktionsstyrning  Kunskapsstyrning  Behovsstyrning  Mål  God ekonomisk vinst  God produktion  God hälso- och sjukvård  God hälsa Hur skapar vi incitament för en mer behovsbaserad, hälsofrämjande styrning med målet – en bättre hälsa?

9 Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa Hälsoförhållanden i befolkningen Behov Prioritering Förebyggande Behandling Rehabilitering Omvårdnad Målformulering Uppföljning - hälsovinster Behovsstyrning Val av åtgärder Prioritering av åtgärder Utförande Produktions- styrning Planering Ekonomi- styrning Ekonomi- styrning Ekonomi- styrning Ekonomi- styrning EvidensKunskapsbaserade ställningstaganden Implementering Styrning och förbättring Uppföljning Kunskapsstyrning Ekonomi- styrning Går det att kombinera olika styrningsformer?

10 Att välja betyder också att välja bort  Hur ser det ut idag?  Vad vill ni förändra? Varför?  Vad får det för konsekvenser för medborgarna, patienterna, närstående?  Hur skapar ni opinion kring behovet av förändring?  Vilket underlag behöver ni för att föra en dialog om kommande konsekvenser? I vilken form och med vilket ordval?  Hur hanterar ni oro? Vilka målgrupper är de viktigaste (medborgare, patienter, närstående, personal)? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

11 Dags för ett radioinslag Så här brukar det inte låta hos er, eller? Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa

12 Dags för ett radioinslag Så här brukar det inte låta hos er, eller?


Ladda ner ppt "Vision, mål och uppdrag Nätverken Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser