Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens ledningsstab 1 2014-09-09. Landstingsdirektörens ledningsstab 2 Vem är jag? 62 år ( nästan ) Sambo sedan 35 år tillbaka, en utflugen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens ledningsstab 1 2014-09-09. Landstingsdirektörens ledningsstab 2 Vem är jag? 62 år ( nästan ) Sambo sedan 35 år tillbaka, en utflugen."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens ledningsstab 1 2014-09-09

2 Landstingsdirektörens ledningsstab 2 Vem är jag? 62 år ( nästan ) Sambo sedan 35 år tillbaka, en utflugen dotter Två hundar Beteende-/samhällsvetare ( Linköping ) Reservofficer 8 år på Sveriges Läkarförbund ( utredare/ombudsman ) 5 år Karlshamn ( avdchef, personalkontoret ) Landstinget sedan 1991 –Ansvarig för uppdragsstyrningen sedan 2010 –Samlat ansvar för uppföljning sedan årsskiftet 2014-09-09

3 Landstingsdirektörens ledningsstab 3 Uppdragsstyrning Vad som är rätt vet vi inte – men vi har tankar och idéer

4 Landstingsdirektörens ledningsstab 4 2014-09-09 UPPDRAGSSTYRNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. VARFÖR DÅ? Syftet med uppdragsstyrning ( som styrmodell ) är en tydlig(are) koppling mellan; –Befolkningens medicinska behov av hälso- och sjukvård –Vilka förutsättningar gäller för kvalitet, tillgänglighet mm –Vad får den kosta –Vilken hälso- och sjukvård ska erbjudas Uppdragsstyrning tillämpas i de flesta landsting Uppdragsstyrning är i sig ingen ”räddning” –Uppföljning/analys –Beslut –Beslut som genomförs!

5 Landstingsdirektörens ledningsstab 5 2014-09-09 UPPDRAGSSTYRNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. VAD VET VI? Befolkningens behov – nej! –Innebär att behovet måste kartläggas – behovsanalyser Vad erbjuds – ja. –Vi vet inte om utbudet stämmer med behoven –Vi vet inte om utbudet stämmer med politiska prioriteringar Förutsättningarna – relativt väl Kostnaderna – nej –Övergripande nivå – ja –”Rätt” kostnad för diabetesvården - nej –Innebär att den ekonomiska styrmodellen måste utvecklas ( Kostnad per patient - KPP )

6 Landstingsdirektörens ledningsstab 6 UPPDRAGSSTYRNINGENS DELAR Landstingsplanen 2011-2014 –Tydligare politiskt dokument –Gäller hela perioden –Långsiktiga målen Behovsanalyser –Några behovsgrupper per år –Fastställs av HSB –Kontinuerligt Planeringsförutsättningar, årligen –Fastställs i juni varje år –Vad vi vet om behov, förutsättningar, resurser, ekonomi mm 2014-09-09

7 Landstingsdirektörens ledningsstab 7 UPPDRAGSSTYRNINGENS DELAR Uppdrag till divisionerna –Vilken Hälso- och sjukvård ska ges –Förutsättningar –Resurser –Fastställs av LS ( LF ? ) i november Uppdraget är divisionens underlag för planering av resurser och produktion 2014-09-09

8 Landstingsdirektörens ledningsstab 8 Uppdrag – vilken nivå? Gör 1000 höftledsoperationer för 10 miljoner! –Finns det någon drivkraft att göra 100 operationer billigare? eller –I oktober är 1000 operationer klara – slutar vi operera? eller –I oktober är pengarna slut ”Ta hand om de sjuka” Antalet höftledsoperationer/1000 invånare ska vara på samma nivå som i riket 2014-09-09

9 Landstingsdirektörens ledningsstab 9 Processen Hela processen måste ske i dialog och samverkan mellan medborgare-förtroendevalda-verksamhet 2014-09-09

10 Landstingsdirektörens ledningsstab 10 BEHOV och ”HUR” Uppdragen beskrivs utifrån befolkningens behov, men…styrelse/fullmäktige har också ansvar för hur verksamheten bedrivs Ägardirektiv, exempelvis personalpolitik, ekonomisk redovisning mm mm 2014-09-09

11 Landstingsdirektörens ledningsstab 11 SAKNAS NÅGOT? Blev det som ni hade bestämt? Uppföljning – och analys – kommer att utvecklas under 2011 Hur många mål behövs för att styra åt rätt håll? –100? –10? –Under 2009 fick LS ca 600 sidor text/tabell uppföljning! När ska man mäta? –När man tror sig vara framme? –Kontinuerligt? 2014-09-09

12 Landstingsdirektörens ledningsstab 12 BESLUT OCH UPPFÖLJNING BESLUT SOM INTE FÖLJS UPP ÄR INGA BESLUT!!! 2014-09-09

13 Landstingsdirektörens ledningsstab 13 2014-09-09 NULÄGE - uppföljning Alldeles för många personer lägger ner alldeles för mycket tid och energi på att ta fram alldeles för mycket information, som med brister i kvaliteten och avsaknad av tid för analyser, gör styrningen av landstinget till en omöjlig uppgift

14 Landstingsdirektörens ledningsstab 14 Hur följer man upp Mäta för att forska Mäta för att leda Mäta för att ”straffa” –Varför har du inte…… –Avsaknad av åtgärder 2014-09-09

15 Landstingsdirektörens ledningsstab 15 2014-09-09 Uppföljningsinformation Informationsmängder – nuläge/fundering Uppföljningsinformationen till LS är i dag ca 600 sidor text/tabeller per år + information på avdelning-/basenhets-/divisionsnivå + informationen på intranät (KLIW/Blues/Cognos ) + information från SKL/SOS/Nysam m.fl. Direktiven för den interna information totalt ca 75 sidor Rätt information? Arbetsinsats? Tid för analys? Styrningseffekt? INFORMATIONSSTRESS?????

16 Landstingsdirektörens ledningsstab 16 Polenfärjan – mäta för att styra/leda Vad behöver fartygschefen veta för att vara i Karlskrona kl 08.00? Var är jag? Vad är klockan? Hur fort går det? 2014-09-09

17 Landstingsdirektörens ledningsstab 17 Polenfärjan – mäta för att veta Maskinchefen måste mäta/veta många faktorer Kocken måste veta Personalchefen måste veta Ekonomichefen måste veta Alla måste mäta/veta – men fartygschefen behöver bara veta när någon mätning visar att chefen riskerar målet 2014-09-09

18 Landstingsdirektörens ledningsstab 18 Uppföljning/styrning 2011 Kostnadseffektivitet jmf med andra landsting Produktion, resurser och ekonomi ”hänger ihop” Följa upp; –Personal- och övriga driftskostnader –Arbetade timmar –Producerad sjukvård Ungefär 10 mål Mäts/redovisas varje månad När produktionen är oförändrad – eller ökar – och arbetade timmar minskar och kostnaderna sjunker – då vet vi att vi är på rätt väg 2014-09-09

19 Landstingsdirektörens ledningsstab 19 2014-09-09 20150101 Styrning och uppföljning - uppdragsprocessen Planeringsförut- sättningar 2012 Planeringsförut- sättningar 2013 Planeringsförut- sättningar 2014 Planeringsförut- sättningar 2015 3) 2011010120120101 2013010120140101 1) Uppdrag 2012 direktiv 2012 Uppdrag 2013 direktiv 2013 Uppdrag 2014 direktiv 2014 Uppdrag 2015 direktiv 2015 4) 5) Funktionsprocesser 6)Uppföljnings- och analysprocessen Behovsanalyser 2)


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens ledningsstab 1 2014-09-09. Landstingsdirektörens ledningsstab 2 Vem är jag? 62 år ( nästan ) Sambo sedan 35 år tillbaka, en utflugen."

Liknande presentationer


Google-annonser