Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsvärdering. Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning Belåning Lagfartsansökan Exekutiva.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsvärdering. Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning Belåning Lagfartsansökan Exekutiva."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsvärdering

2 Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning Belåning Lagfartsansökan Exekutiva förfaranden

3 Fastighetsvärdering Värderingsmetoder Ortsprismetoden -Erfarenhetsmetoder -Fastighetstaxering Nuvärdesmetoden -Massvärdering Produktionskostnadsmetoden

4 Fastighetsvärdering Prisbildning Vad påverkar priset? Marknaden Objektet Finansiering Planer och miljö Irrationella faktorer

5 Fastighetsvärdering Prisbildning Objektet Storlek Standard Läge Tomten Underhåll/Finish Uppvärmning

6 Fastighetsvärdering Prisbildning Finansiering Ränteläget Befintliga lån Kontantinsats Säljarrevers Byteslägenhet

7 Fastighetsvärdering Prisbildning Planer och miljö Byggrätt Skola och butiker Immisioner Strand Rekreation

8 Fastighetsvärdering Prisbildning Irrationella faktorer Väder vid visningen Rätt/Fel färger i huset Grannarna Ordning/Städning Styling

9 Fastighetsvärdering Planpåverkan Naturresurslagen Plan- och bygglagen Miljöbalken Väglagen Järnvägslagen

10 Fastighetsvärdering Miljöpåverkan Trafik Industribuller Lukt Grannar Gräs/Betong Vatten

11 Fastighetsvärdering Marknadsanalys Omvärldsbevakning Vad händer i orten Objektet

12 Fastighetsvärdering Finansiering Mäklarens roll Bankkontakter Inteckningar Reverser Annan finansiering

13 Fastighetsvärdering Förändring av fastigheten Hyreshus - Bostadsrätt Avstyckning av tomt/er Tredimensionell fastighetsbildning Ändrad byggrätt Ändrad taxering


Ladda ner ppt "Fastighetsvärdering. Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning Belåning Lagfartsansökan Exekutiva."

Liknande presentationer


Google-annonser