Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KEMI NO år 6 Källängens skola. KEMI KEMI VAD ÄR KEMI? NO år 6 Källängens skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KEMI NO år 6 Källängens skola. KEMI KEMI VAD ÄR KEMI? NO år 6 Källängens skola."— Presentationens avskrift:

1 KEMI NO år 6 Källängens skola

2 KEMI KEMI VAD ÄR KEMI? NO år 6 Källängens skola

3 VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: –Egenskaper –Uppbyggnad –Reaktioner med varandra KEMI

4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet… KEMI

5 ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet Glans Färg Form Struktur Smak Doft Strömledningsförmåga Magnetiskt? KEMI

6 ATOMER OCH MOLEKYLER ATOMER: Naturens byggstenar Det finns drygt 100 stycken olika att bygga med. Exempel: syre, väte, kol, svavel, järn, kvicksilver, bly, uran… KEMI

7 ATOMER OCH MOLEKYLER Atomerna kan kombineras på oändligt många olika sätt i teorin MOLEKYL: Atomer som sitter ihop i en grupp T.ex. vatten, syrgas, salt, bensin, brons, stål, bakpulver… KEMI

8 GRUNDÄMNEN OCH KEMISKA FÖRENINGAR Ofta delar man in ämnen i grundämnen och kemiska föreningar Grundämne –Ett ämne som bara består av en enda sorts atomer (t.ex. syreatomer eller kolatomer) –Delas in i metaller (ca 75 % av alla grundämnen) och icke-metaller –Metaller ca 75 % av alla grundämnen Glänser, leder värme och elektricitet bra Fasta i rumstemperatur, förutom kvicksilver som är flytande Starka, lätta att forma om man värmer eller smälter dem Kemisk förening Innehåller fler än en sorts atomer. T.ex. vatten som består av syre- och väteatomer. KEMI

9 GRUNDÄMNEN OCH KEMISKA FÖRENINGAR KEMI

10 PERIODISKA SYSTEMET KEMI Grupp: Grundämnena i en grupp har ofta gemensamma egenskaper. Tillhör då samma grundämnesgrupp. Period: Alla grundämnen i en period har lika många skal. http://www.yo utube.com/w atch?v=AGZ 20OrmYBs

11 ATOMENS UPPBYGGNAD (Nils Bohrs modell) I mitten av atomen finns atomkärnan Atomkärnan består av protoner och neutroner. Runt kärnan, i ett elektronmoln (skal), kretsar elektroner. Protonerna är positivt laddade. Man säger att varje protons laddning är +1. Elektronerna är negativt laddade. Man säger att varje elektrons laddning är -1. Neutronen har ingen laddning. Det finns lika många protoner som elektroner i en atom och atomen blir därmed elektriskt neutral. KEMI

12 Helium 2 He Neon 10 Ne Argon 18 Ar Krypton 36 Kr L M K: max 2 e - L: max 8 e - M: max 8 e - om det ligger ytterst Om det finns skal utanför kan man dock få plats med 18 elektroner i M-skalet. K + + ++ + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - -- ATOMENS UPPBYGGNAD

13 KEMINS SPRÅK Alla grundämnen har en kemisk beteckning som är gemensam över hela världen. En molekylformel visar hur atomerna sitter ihop i molekylerna. Med hjälp av dessa förkortningar kan kemister skriva reaktionsformler som beskriver: –Hur ämnen är uppbyggda –Vad som händer när ämnen reagerar med varandra KEMI Väte = H Syre = O Kol = C Kväve = N Järn = Fe Guld = Au Silver = Ag 2 H 2 + O 2 → 2 H 2 O Vätgas = H 2 Syrgas = O 2 Vatten = H 2 O

14 En syremolekyl skrivs O 2 Två syremolekyler skrivs 2O 2 Tre syremolekyler skrivs 3O 2 KEMINS SPRÅK KEMI Kemiska tecknet för syre är O. När syre förekommer som gas är atomerna bundna till varandra två och två så att de bildar små grupper, molekyler.

15 RENA ÄMNEN OCH BLANDNINGAR Rent ämne –I ett rent ämne finns bara en sorts molekyler. T.ex, destillerat vatten. –Rena ämnen är mycket sällsynta Blandning –En blandning består av flera olika sorters molekyler. T.ex. kranvatten. –I en blandning är ämnena inte bundna till varandra. De ämnen som ingår har kvar sina kemiska egenskaper. –Ex: Svavel och järn i pulverform blandas. Järn är svart och magnetiskt men svavel är gult och omagnetiskt. När vi blandat dem kan vi skilja dem åt igen med en magnet. KEMI

16 ÄMNENS TRE FASER Ämnens tre faser: –Fast –Flytande –Gas Nästan alla ämnen finns i de tre olika formerna Smältpunkt och kokpunkt är olika för olika ämnen KEMI

17 FASÖVERGÅNGAR KEMI SMÄLTNING KONDENSERING FÖRÅNGNING STELNING


Ladda ner ppt "KEMI NO år 6 Källängens skola. KEMI KEMI VAD ÄR KEMI? NO år 6 Källängens skola."

Liknande presentationer


Google-annonser