Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015-2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015-2018."— Presentationens avskrift:

1 Regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015-2018

2 Förslag till utveckling av uppsiktsplikt 1.Delårsrapport med prognos upprättas 31 mars, 30 juni och 30 september 2.Rapporteringen till RS som följer RF beslut ska ske i delårsrapporter och årsredovisning 3.Utvärderingsmöte årligen inom regionstyrelsen 4.Sammanträdesdagar i slutet av månaden 5.RS presidium lämnar rapport om genomförda överläggningar, vilka protokolleras 6.ÄU presidium ska minst två gånger per år träffa sjukvårdens utförarstyrelser Regionstyrelsens ansvar för uppsikt över nämnder och styrelser

3 Tänkt plan för delårsbokslut 30 juni 2016 RS 30/8 5/8 Stänger (4 arbetsdagar) Senast beslut 15/8 MBL 22/8 RS 13/9 15/8 Utskick Inrapportering RS B 30/8 23/8 Utskick RS 5/8 Stänger Senast beslut 22/8 Inrapportering (9 arbetsdagar) MBL 5/9 6/9 Utskick RS RS B 13/9 8/8 Utskick (5 arbetsdagar) (0 arbetsdagar)

4 Förslag till utveckling av uppsiktsplikt 7. Årlig dialog mellan RS och HSS nämnder och kommittéer om tjänstemanna stödet 8. RS ska upprätta en internkontrollplan baserad på riskanalys 9. RS internrevisiorer ska årligen återrapportera uppföljningen av internkontroll arbetet till RS 10. RS presidium ska ta initiativ till fördjupade informationer utifrån uppsiktsplikten 11. RD rapport på RS ska protokolleras Regionstyrelsens ansvar för uppsikt över nämnder och styrelser

5 Förslag till utveckling av uppsiktsplikt 12. Controllingverksamheten ska ge RS möjlighet till fördjupad information där så efterfrågas. RD ska genomföra förvaltningsdialoger med verksamheter som omfattas av förtätad controlling. 13. Snabbfakta ska skickas ut till RS 14. Månadsfakta ska skickas ut till RS 15. RS ska ges bättre möjlighet att ta del av kompletterande underlag från förvaltningar och bolag genom länkat material. Regionstyrelsens ansvar för uppsikt över nämnder och styrelser

6 !


Ladda ner ppt "Regionstyrelsens ansvar för uppsikt över övriga nämnder och styrelser 2015-2018."

Liknande presentationer


Google-annonser