Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabsberedskap och uthållighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabsberedskap och uthållighet."— Presentationens avskrift:

1 Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabsberedskap och uthållighet

2 Genom en väl genomförd och planerad stabstjänst där hänsyn tas till omständigheter och förutseende skapas:  Tid  Arbetsro  Kvalitet  Uthållighet

3 Stabsberedskap  Staben bör vara indelad så att arbete kan genomföras fort- löpande utan avbrott - skiftgång.  Staben bör inte ansträngas mer än nödvändigt.  Stabschefen reglerar stabsberedskapen med utgångspunkt från aktuell arbetsbelastning och bedömt behov.  Stabsberedskap regleras med bokstäver, siffror eller färger.  Stabschefen reglerar olika stabsberedskapsgraders innebörd vad avser bemanning. Ex. 1Full bemanning med helt skift 2Halv/anpassad bemanning 3Minimibemanning (vakthavande +)  Stabschefen kan göra avsteg från bemanningsläget (+/-) då så erfordras/är lämpligt m.h.t. verksamhet, behov m.m.

4  Utrymme och möjlighet till vila för personalen skapas genom att anpassa beredskapen.  Då vakthavande förstärks denne lämpligen med represen- tanter för funktioner.  Exempel på tablå över beredskap och bemanning Stabsberedskap Stabschef Stf stabschef Vakthavande Stabslag A Stabslag B Funktionslag A Funktionslag B ur funktionslag B Funktionslag A ur stabslag A ur stabslag B ur funktionslag A Stabsberedskap 1Stabsberedskap 3 Tid

5 Uthållighet  Uthålligheten kan också ökas …  … genom att tillföra ny personal.  … genom att överföra uppgifter på annan aktör …  … genom att minska periodiciteten i rapportering etc. …  … genom att göra uppehåll i verksamhet …  … genom att minska omfånget av verksamheten …  … eller …

6 Upprätta en stabsberedskapsplan avseende bemanning för följande 24 timmarna med utgångspunkt i det scenario som presenterats. Uppgift

7


Ladda ner ppt "Regionalt råd – Hooks Herrgård 2012-01-19--20 Stabsberedskap och uthållighet."

Liknande presentationer


Google-annonser