Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande av Rakel. Införande av Rakel inom Svenska Kraftnäts egen organisation och anläggningar > Investeringsbeslut 2009-06-24 > Egen kommunikationscentralterminal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande av Rakel. Införande av Rakel inom Svenska Kraftnäts egen organisation och anläggningar > Investeringsbeslut 2009-06-24 > Egen kommunikationscentralterminal."— Presentationens avskrift:

1 Införande av Rakel

2 Införande av Rakel inom Svenska Kraftnäts egen organisation och anläggningar > Investeringsbeslut 2009-06-24 > Egen kommunikationscentralterminal > Anslutning av SvK växel > Krisledningsorganisationen > Vakthavande reparationsledare (VHR) > 35 stationer (SvK huvudman) > Förråd > Driftcentraler > 124 abonnemang, kostnad ca. 8 mkr > Projektdirektiv tas fram – Projektplan - Genomförande

3 I Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi, 2008-12- 11 ges uppdrag att: > ”Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarsområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.”

4 Införande hos SvK entreprenörer och inom elförsörjningen > Krav i SvK Drift- och underhållsupphandling - 2011 > ”SvK-stationer” där annan är huvudman > Kraftsamling - information > Diskussion med branschen - beredskapsåtgärd


Ladda ner ppt "Införande av Rakel. Införande av Rakel inom Svenska Kraftnäts egen organisation och anläggningar > Investeringsbeslut 2009-06-24 > Egen kommunikationscentralterminal."

Liknande presentationer


Google-annonser