Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRAFIKSÄKERHET I LÄNETS UTVECKLING Ambitioner och resultat AVSIKTSFÖRKLARING Fokusering på trafiksäkerhetsaspekter i vårt arbete i länet Säkra egna transporter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRAFIKSÄKERHET I LÄNETS UTVECKLING Ambitioner och resultat AVSIKTSFÖRKLARING Fokusering på trafiksäkerhetsaspekter i vårt arbete i länet Säkra egna transporter."— Presentationens avskrift:

1 TRAFIKSÄKERHET I LÄNETS UTVECKLING Ambitioner och resultat AVSIKTSFÖRKLARING Fokusering på trafiksäkerhetsaspekter i vårt arbete i länet Säkra egna transporter

2 TRAFIKSÄKERHETEN I ETT REGIONALT PERSPEKTIV God livsmiljö – viktigt för en hållbar utveckling Utgångspunkten är individen och den livsmiljö som västernorrlänningen vistas i Trafiksäkerhet en del av livsmiljön Tillgänglighet och säkerhet är av central betydelse för medborgare och näringsliv

3 Utveckling av trafikolyckor Antal döda och svårt skadade per 10 000 invånare Jan-Sep 2006 Uppgifter enligt STRADA Vägverket samt SCB

4 SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET Trafiksäkerhetsaspekter tas upp i våra samråd med kommuner i olika planeringsfrågor Aktivt jobba för val av alkolås istället för körkortsindragning - 77 personer i länet valt denna möjlighet Deltar i samarbetsprojekt för minskning av älgolyckor Samarbete med vägverket, NTF, MHF bl a för införande av ”Skellefteåmodellen” Regionalt råd för alkohol och droger – för ökad samsyn och minskad konsumtion

5 SÄKRA EGNA TRANSPORTER AMBITION Egen personal ska använda bilbälte, vara nyktra, hålla hastighetsgränser, säkra last. Trafiksäkra och välservade fordon, dubbade vinterdäck Utbildning vid halkbana för personalen

6 SÄKRA EGNA TRANSPORTER, forts INSATSER Alla 14 tjänstebilar har - antisladdsystem - bältespåminnare vid båda framsätena - alkolås Halkkörning erbjuds personalen varje år …PLANERADE INSATSER Personaldag om trafiksäkerhet


Ladda ner ppt "TRAFIKSÄKERHET I LÄNETS UTVECKLING Ambitioner och resultat AVSIKTSFÖRKLARING Fokusering på trafiksäkerhetsaspekter i vårt arbete i länet Säkra egna transporter."

Liknande presentationer


Google-annonser