Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella avdelningen (IA) Energimarknadsrådet 6 maj 2015 Petra Lindmark, Internationell samordnare och analytiker Caroline Törnqvist, Avdelningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella avdelningen (IA) Energimarknadsrådet 6 maj 2015 Petra Lindmark, Internationell samordnare och analytiker Caroline Törnqvist, Avdelningschef."— Presentationens avskrift:

1 Internationella avdelningen (IA) Energimarknadsrådet 6 maj 2015 Petra Lindmark, Internationell samordnare och analytiker Caroline Törnqvist, Avdelningschef

2 Vår vision – Att skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader. – Vår största utmaning är att både säkra spelreglerna idag och att långsiktigt utveckla marknadernas funktion. Företag och kunder ska veta vad som gäller och känna sig trygga, så att de kan vara aktiva parter på marknaderna. – Vår målsättning är att Ei ska delta aktivt i dialogen om hur elmarknaden ska utvecklas inom Norden och EU.

3 Vårt uppdrag För Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, Samarbeta med europeiska tillsynsmyndigheter och med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter i syfte att verka för en harmonisering av regelverk så att likvärdiga förutsättningar skapas på marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU. (se, förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen)

4 Våra övergripande prioriteringar 2015 Vi arbetar för väl fungerande regionala slutkundsmarknader. Fokus på: – Design av framtidens slutkundsmarknader – Identifiera och undanröja barriärer för integrerade slutkundsmarknader – Effektivare informationsutbyte mellan aktörerna

5 Våra övergripande prioriteringar 2015 Vi arbetar med de frågor som vi bedömer vara kritiska för att uppnå en väl fungerande nordisk och europeisk grossistmarknad för el. Fokus på – Regler för gränsöverskridande handel (nätkoder och guidelines) – Åtgärder för att öka förbrukarflexibiliten – Visionsarbete och utveckling av morgondagens nordiska och europeiska elmarknad (t.ex. Bridge 2025, Energiunionen)

6 Vi arbetar även med… Främja utbyggnad av en europeisk nätinfrastruktur el och gas Ökad försörjningstrygghet (Security of Supply SoS) el och gas Gemensam europeisk marknadsövervakning (REMIT) Framtidens energinät (Smarta nät/ marknads design)

7 Hur kan ni samverka med oss? ACER,CEER och NordREG publicerar många av sina arbeten där intressenter förväntas lämna sin synpunkter. I viktiga frågor där Ei vill ha intressenternas synpunkter anordnas hearings. Inom kort finns en referensgrupp som ska bistå oss i det internationella arbetet. Följ oss på webben www.ei.se (prenumerera på internationella nyheter och våra internationella sidor).www.ei.se

8 Tack!


Ladda ner ppt "Internationella avdelningen (IA) Energimarknadsrådet 6 maj 2015 Petra Lindmark, Internationell samordnare och analytiker Caroline Törnqvist, Avdelningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser