Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ursprungsmärkning av el Stf GD Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen EDIEL-konferensen 5 oktober i Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ursprungsmärkning av el Stf GD Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen EDIEL-konferensen 5 oktober i Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Ursprungsmärkning av el Stf GD Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen EDIEL-konferensen 5 oktober i Stockholm

2 Bakgrund Kravet på ursprungsmärkning kommer från Elmarknadsdirektivet Regeringsuppdrag i oktober 2010 : ”inom ramen för befintligt regelverk pröva att åstadkomma en frivillig branschlösning för att samordna regelverken för ursprungsgarantier och ursprungsmärkning av el. I det fall detta inte är möjligt ska förslag till ett utvecklat regelverk för ursprungsmärkning av el tas fram. ” Uppdraget ska utföras i samråd med Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Konsumentverket

3 Utgångspunkter för uppdraget Kunden ska förses med lättillgänglig, korrekt och jämförbar information om elens ursprung Systemet ska i möjligaste mån harmoniseras med utvecklingen i Norden och i Europa Systemet måste vara dynamiskt för att kunna anpassas till framtida utvecklingsmöjligheter Systemutformningen måste väga korrekthet mot enkelhet

4 Knäckfråga 1: Spårning Implicit och explicit spårning: EIs förslag: – Produktionsspecificerad el spåras genom UG – Icke-produktionsspecificerad el spåras genom residualmixen

5 Knäckfråga 2: Miljöpåverkan Redovisning av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall EIs förslag: – EI tillhandahåller uppgifter avseende residualmixen – Företagen åläggs beräkna miljöpåverkan avseende den egna energimixen

6 Knäckfråga 3: Residualmixen EIs förslag: – Nordisk bas även fortsättningsvis. Detta är en förutsättning för framtida nordisk domän och en naturlig del av nordisk slutkundsmarknad – Flera byten av bas skulle försvåra förståelsen av systemet – Siffror för den nationella residualmixberäkning tillhandahålls av EI – Elhandelsföretagen beräknar utifrån denna den egna energimixen

7 Knäckfråga 4: Redovisningsperiod

8 Vad händer nu? Rapport till regeringen lämnad 1 oktober Föreskrift utsänd på remiss 1 oktober Ändringar/anpassningar beroende på vilka remissvar som inkommer Föreskrift publiceras vid årsskiftet 2011/12

9 Vad händer nu? Företagen ska under 2013 redovisa ursprung efter det ”nya systemet” för kunderna Det innebär att elhandelsföretagen behöver köpa ursprungsgarantier motsvarande den volym som sålts produktionsspecifikt under 2012 EI åtar sig att årligen tillhandahålla uppgifter rörande residualmixens sammansättning samt dess miljöpåverkan EI har som tillsynsmyndighet ansvar att övervaka att föreskriften följs


Ladda ner ppt "Ursprungsmärkning av el Stf GD Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen EDIEL-konferensen 5 oktober i Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser