Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hans Fredlund, docent, smittskyddsläkare Annethe Thegel, hygiensjuksköterska Smittrisk vid obduktion? Universitetssjukhuset Örebro Region Örebro län 21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hans Fredlund, docent, smittskyddsläkare Annethe Thegel, hygiensjuksköterska Smittrisk vid obduktion? Universitetssjukhuset Örebro Region Örebro län 21."— Presentationens avskrift:

1 Hans Fredlund, docent, smittskyddsläkare Annethe Thegel, hygiensjuksköterska Smittrisk vid obduktion? Universitetssjukhuset Örebro Region Örebro län 21 maj 2015

2

3 Skyddsåtgärder Basala hygienrutiner Handtvätt, handdesinfektion, handskar, plastförkläde, stänkskydd Städning en arbetsmiljöfråga Avfallsrutiner

4 Nya fall av tuberkulos 2008/100 000 invånare

5

6 Tuberkulos i Sverige Incidens från över 300 till <10 SE SENARE BILD:::

7 Rapporterade fall av tuberkulos i Sverige 2013 (n=655) per ursprung.

8

9

10

11 Skyddsåtgärder Basala hygienrutiner Handtvätt, handdesinfektion, handskar, plastförkläde, stänkskydd Städning en arbetsmiljöfråga Avfallsrutiner Vid tbc andningsskydd FFP3, BCG vaccination

12 Blodsmitta vid obduktion Hepatit B – möjlig; vaccinerad väl? Hepatit C - nej Hiv - nej

13 Skyddsåtgärder Basala hygienrutiner Handtvätt, handdesinfektion, handskar, plastförkläde, stänkskydd Städning en arbetsmiljöfråga Avfallsrutiner Vid tbc andningsskydd FFP3, BCG vaccination Stick- och skärsäkra rutiner, hepatit B vaccination

14 Creutzfeldt-Jakobs sjukdom ”Transmissibla spongiforma encefalopatier" (TSE) Nya varianten av CJD = vCJD: BSE, galna kosjukan Sporadisk CJD: 1/milj/år Iatrogen (överförd inom sjukvården) CJD: 0 sedan 1985 Familjär (ärftlig) CJD: finns kring Medelhavet Mer sällsynta TSE-former: GSS, kuru m fl Prionsjukdom – förändrat protein i hjärnan. Snabb demenssjukdom hos yngre Diagnos via en kombination av symtom och fynd, analys av likvor. För säker diagnos krävs neuropatologisk undersökning efter döden Obduktion i Uppsala, Huddinge?

15 Ebola Mellan 1976 och 2013 flera utbrott i Afrika Sammanlagt 1716 fall 25-90% dödlighet

16 Aktuellt utbrott i Västafrika Maj 2015: Guinea, Sierra Leone och Liberia ( Nigeria och Senegal) >26.000 fall >11.000 dödsfall ( minst 150 hälsoarbetare) Osäkert mörkertal Beräknad dödlighet <50%

17 Blödarfeber - ebola Inkubationstid för ebola 2-21 dagar. Influensaliknande symptom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor, illamående, kräkningar och diarréer, efter några dagar blödningar på huden och i inre organ. Vätskebrist - chocktillstånd. Betydande dödlighet. Vanligen ingen specifik behandling. Molekylärbiologisk diagnostik på Folkhälsomyndigheten Beredskapsplaner finns vid centrala myndigheter, landsting/regioner. Högsäkerhetsenheten i Linköping 2-3 vårdplatser. Ingen obduktion – vätsketäta liksäckar – kremering. Vid osäker diagnos kan provtagning för hjärtblod komma ifråga.

18 Skyddsåtgärder Basala hygienrutiner Handtvätt, handdesinfektion, handskar, plastförkläde, stänkskydd Städning en arbetsmiljöfråga Avfallsrutiner Vid tbc andningsskydd FFP3, BCG vaccination Stick- och skärsäkra rutiner, hepatit B vaccination Instrumenthantering


Ladda ner ppt "Hans Fredlund, docent, smittskyddsläkare Annethe Thegel, hygiensjuksköterska Smittrisk vid obduktion? Universitetssjukhuset Örebro Region Örebro län 21."

Liknande presentationer


Google-annonser