Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tuberkulos. Syfte En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. Senaste decennierna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tuberkulos. Syfte En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. Senaste decennierna."— Presentationens avskrift:

1 Tuberkulos

2 Syfte En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. Senaste decennierna varit mycket ovanlig i sverige relaterat till möjlighet att behandla och bättre levnadsstandard. Senaste decennierna varit mycket ovanlig i sverige relaterat till möjlighet att behandla och bättre levnadsstandard. Viktig sjukdom att ha i åtanke då reaktivering av latent TB förekommer hos äldre. Viktig sjukdom att ha i åtanke då reaktivering av latent TB förekommer hos äldre. Senaste åren ökning av nya fall i och med invandring från områden med hög incidens. Senaste åren ökning av nya fall i och med invandring från områden med hög incidens.

3

4 Kort om situationen globalt Man uppskattar att ca 1/3 av världens befolkning är infekterad Man uppskattar att ca 1/3 av världens befolkning är infekterad Ca 9 miljoner människor insjuknar i aktiv sjukdom och 2 miljoner dör varje år. Ca 9 miljoner människor insjuknar i aktiv sjukdom och 2 miljoner dör varje år. Framförallt insjuknar och dör människor i Asien och Afrika Framförallt insjuknar och dör människor i Asien och Afrika På senare år ökande problem med multiresistens På senare år ökande problem med multiresistens

5 ..och i Sverige och Sörmland Jan-okt 2009: 513 nya fall i Sverige Jan-okt 2009: 513 nya fall i Sverige Jan-okt 2010: 564 nya fall Jan-okt 2010: 564 nya fall Sörmland 2005-2009: 19 fall per år i genomsnitt Sörmland 2005-2009: 19 fall per år i genomsnitt Sörmland 2010: 27 fall Sörmland 2010: 27 fall Majoriteten av fall utgörs av invandrare från högendemiska områden. Enstaka fall med reaktivering av latent tuberkulos hos äldre förekommer. Majoriteten av fall utgörs av invandrare från högendemiska områden. Enstaka fall med reaktivering av latent tuberkulos hos äldre förekommer.

6 Boven i dramat

7 Mycobacterium tuberculosis Infekterar framförallt lungor men även lymfkörtlar, skelett, tarm, meninger mm kan drabbas (spridning via lymfa och blod) Infekterar framförallt lungor men även lymfkörtlar, skelett, tarm, meninger mm kan drabbas (spridning via lymfa och blod) Sprids via upphostningar från person med aktiv lungtuberkulos. Sprids via upphostningar från person med aktiv lungtuberkulos. Störst risk för smitta vid nära och upprepad kontakt inomhus. Störst risk för smitta vid nära och upprepad kontakt inomhus.

8 Av personer exponerade för smitta blir 10- 30% infekterade. Av personer exponerade för smitta blir 10- 30% infekterade. Bland dessa är livstidsrisken att insjukna i aktiv sjukdom 10%. Hälften inom 2 år och hälften senare i livet. Bland dessa är livstidsrisken att insjukna i aktiv sjukdom 10%. Hälften inom 2 år och hälften senare i livet.

9 På Vc Symtom att reagera på ffa hos riskindivid Symtom att reagera på ffa hos riskindivid Hosta (>3 v. Ibland slem el blod) Hosta (>3 v. Ibland slem el blod) Viktnedgång Viktnedgång Nattliga svettningar Nattliga svettningar Trötthet Trötthet Feber Feber

10 Utredning Status: Lungor? Lymfkörtlar? Status: Lungor? Lymfkörtlar? Rutinprover Rutinprover Lung-röntgen (ffa apikala infiltrat, lymfkörtlar) Lung-röntgen (ffa apikala infiltrat, lymfkörtlar) PPD (positiv efter vaccination, tidigare genomgången infektion, latent TB). Pos om >10 mm Remiss till infektion PPD (positiv efter vaccination, tidigare genomgången infektion, latent TB). Pos om >10 mm Remiss till infektion

11 På infektionskliniken TB specifikt antigen Quantiferon: Ej pos efter vaccination. Pos vid aktiv, latent och tidigare genomgången TB. Sensitivitet 75-78% Specificitet 95-100% TB specifikt antigen Quantiferon: Ej pos efter vaccination. Pos vid aktiv, latent och tidigare genomgången TB. Sensitivitet 75-78% Specificitet 95-100% Sputumprov: Direktmikroskopi, PCR, Odling (~6 veckor) Sputumprov: Direktmikroskopi, PCR, Odling (~6 veckor) Efter behov: inducerat sputum, bronk/ventrikelsköljvätska Efter behov: inducerat sputum, bronk/ventrikelsköljvätska Extrapulmonellt: lymfkörtel (hel), urin, faeces, abscess, pleura, buk, skelett, cerebrospinal vätska, blod, benmärg. Extrapulmonellt: lymfkörtel (hel), urin, faeces, abscess, pleura, buk, skelett, cerebrospinal vätska, blod, benmärg.

12 Latent TB PPD >10 mm och/eller Quantiferon pos PPD >10 mm och/eller Quantiferon pos Övriga undersökningar utfaller normala Övriga undersökningar utfaller normala Avsaknad av symtom Avsaknad av symtom

13 Riskfaktorer utveckla aktiv sjukdom Nyförlösta kvinnor upp till 6 mån efter förlossningen Nyförlösta kvinnor upp till 6 mån efter förlossningen Nysmittade (inom 2 år) Nysmittade (inom 2 år) Nedsatt immunförsvar (hög ålder, sjukdomar, tex HIV, malignitet, diabetes, immunnedsättande mediciner mm) Nedsatt immunförsvar (hög ålder, sjukdomar, tex HIV, malignitet, diabetes, immunnedsättande mediciner mm) Barn och ungdomar Barn och ungdomar Patient med fibrotiska lunginfiltrat (TBC-ärr) Patient med fibrotiska lunginfiltrat (TBC-ärr)

14 Behandling, latent TB Rekommenderas till patient med ökad risk för insjuknande enl ovan. Rekommenderas till patient med ökad risk för insjuknande enl ovan. Isoniazid (T Tibinide 300 mg 1x1) 6 mån Isoniazid (T Tibinide 300 mg 1x1) 6 mån Tillägg:T Pyridoxin 40 mg 1x1 Tillägg:T Pyridoxin 40 mg 1x1 Regelbundna kontroller ALAT, Ssk besök efter 1 v. Tel-kontakt vid beh-slut. Regelbundna kontroller ALAT, Ssk besök efter 1 v. Tel-kontakt vid beh-slut.

15 Patient med latent TB utan ökad risk för insjuknande följs med lung-rtg efter 12 och 24 mån. Uppmanas höra av sig om tillkomst av symtom (hosta >3 veckor, nattsvett/feber, viktnedgång) Patient med latent TB utan ökad risk för insjuknande följs med lung-rtg efter 12 och 24 mån. Uppmanas höra av sig om tillkomst av symtom (hosta >3 veckor, nattsvett/feber, viktnedgång) Efter detta avslutas kontroller. Efter detta avslutas kontroller.

16 Behandling aktiv TB

17 Standardbeh aktiv TB Initialt 4 preparat: Isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol (+ T Pyridoxin) Initialt 4 preparat: Isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, etambutol (+ T Pyridoxin) Etambutol utsätts efter svar på resistensbestämning Etambutol utsätts efter svar på resistensbestämning Pyrazinamid utsätts efter 2 månader Pyrazinamid utsätts efter 2 månader Isoniazid+Rifampicin utsätts efter 6 månader Isoniazid+Rifampicin utsätts efter 6 månader

18 Biverkningar Vanliga: Yrsel, illamående, orolig mage (oftast övergående). Vanliga: Yrsel, illamående, orolig mage (oftast övergående). Övergående leverpåverkan. ALAT <5 accepteras utan att behandlingen behöver avbrytas Övergående leverpåverkan. ALAT <5 accepteras utan att behandlingen behöver avbrytas Ovanliga: Leverpåverkan med ALAT >5. Trombocytopeni av Rifampicin. Optikusneurit av Etambutol. Ovanliga: Leverpåverkan med ALAT >5. Trombocytopeni av Rifampicin. Optikusneurit av Etambutol.

19 Övriga åtgärder Anmälan enligt smittskyddslagen av aktiv TB. Anmälan enligt smittskyddslagen av aktiv TB. Smittspårning inleds: Kontroll av närstående, frekventa besökare i hemmet, skola, arbetsplats osv Smittspårning inleds: Kontroll av närstående, frekventa besökare i hemmet, skola, arbetsplats osv Bedömning av smittsamhet Bedömning av smittsamhet

20 Smittsamhet Endast patient med hosta smittar Endast patient med hosta smittar Patienten räknas som högsmittsam om pos direktmikroskopi/PCR på sputum Patienten räknas som högsmittsam om pos direktmikroskopi/PCR på sputum Ej längre smittsam efter 10-14 dagars adekvat behandling Ej längre smittsam efter 10-14 dagars adekvat behandling Slutenvård med isolering övervägs om små barn/immunsupprimerad finns i närmiljön Slutenvård med isolering övervägs om små barn/immunsupprimerad finns i närmiljön Slutenvård övervägs också om misstanke på dålig compliance, multiresistens, svårt sjuk patient. Slutenvård övervägs också om misstanke på dålig compliance, multiresistens, svårt sjuk patient.

21 Om behandling i hemmet förbjudet ta emot besökare och träffa barn (andras) Om behandling i hemmet förbjudet ta emot besökare och träffa barn (andras) Ok att röra sig fritt och träffa vänner utomhus Ok att röra sig fritt och träffa vänner utomhus Barn <5 år som utsatts för högsmittsam TB behandlas direkt Barn <5 år som utsatts för högsmittsam TB behandlas direkt Barn > 5 år följs upp med förnyat PPD och Quantiferon Barn > 5 år följs upp med förnyat PPD och Quantiferon

22 Förebyggande åtgärder Hälsoundersökning med screening av alla asylsökande via VC Hälsoundersökning med screening av alla asylsökande via VC Screening på MVC Screening på MVC BCG-vaccinaton till riskgrupper: Skyddar ffa små barn mot allvarlig TB. Sämre/dåligt skydd vad gäller lung-TB hos vuxna. BCG-vaccinaton till riskgrupper: Skyddar ffa små barn mot allvarlig TB. Sämre/dåligt skydd vad gäller lung-TB hos vuxna.


Ladda ner ppt "Tuberkulos. Syfte En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. En av de mest spridda infektions sjukdomarna i världen. Senaste decennierna."

Liknande presentationer


Google-annonser