Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sprutbyte för injektionsnarkomaner - en effektiv åtgärd för att begränsa spridningen av blodburna virus Martin Kåberg Psykiater/Beroendeläkare Infektionsläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sprutbyte för injektionsnarkomaner - en effektiv åtgärd för att begränsa spridningen av blodburna virus Martin Kåberg Psykiater/Beroendeläkare Infektionsläkare."— Presentationens avskrift:

1 Sprutbyte för injektionsnarkomaner - en effektiv åtgärd för att begränsa spridningen av blodburna virus Martin Kåberg Psykiater/Beroendeläkare Infektionsläkare Karolinska Universitetssjukhuset

2 Sprutbyten har funnits i världen sedan 1984
Sprutbyten har funnits i världen sedan Det första sprutbytet öppnade i Holland Sverige var ett av de första länderna i värden som introducerade sprutbyte

3 Grundtes: HIV och hepatiter sprids genom att injektionsnarkomaner delar sprutor och nålar Om man delar ut sprutor och nålar kan man reducera riskbeteende i gruppen Incidens och prevalens av blodsmittor minskar Även andra missbruksrelaterade infektioner

4 Sprutbyte Vetenskapliga bevis för: - Hiv-preventiv effekt - reducerat riskbeteende - hepatit C? Rekommenderas av: - WHO, UNAIDS, Röda Korset, FHI, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen Missbruksutredningen

5 Lagen om Sprutbyte 2006 Begränsningar 20-års gräns journalföring/ID-krav 100% 1:1 byte Behandlingshem/inneliggande vård boende i respektive landsting Stockholm: Beslut i Landstingsfullmäktigemaj 2010 Beslut i Kommunfullmäktige juni 2011

6 Mål och uppdrag för sprutbytet i Stockholm
De viktigaste målen med sprutbytesprogrammet är att minska smittspridningen och att underlätta kontakterna med missbrukarna för att motivera till vård och behandling av själva narkotikamissbruket. Uppdraget för sprutbytesmottagningen kan sammanfattas så här: hantering av byten och återlämning av sprutor och kanyler testning, vaccination och rådgivning kommunikation om säkert injektionsbeteende och smittrisker skapa en kontaktskapande arena motivationsarbete och länkning till beroendevården

7 Målgrupp Målgruppen är personer som är 20 år och äldre som injicerar narkotika. Injektionsmissbruk ska styrkas med anamnestiska uppgifter och/eller stickmärken. Alla deltagare ska uppge sin identitet i form av korrekt namn och personnummer. Vid nybesök eller om besökaren inte är välkänd ska identiteten styrkas (med legitimation) Uppskattat antal besökare/besök: 3000/ per år

8 Information, rådgivning, testning och vaccination
Information och rådgivning om smittrisker och smittvägar för HIV och hepatit. Information om säker injektionsteknik, preventivmedel och kondomanvändning. HIV- tester minst en gång per halvår. Det är ett krav att deltagarna i sprutbytesprogrammet blir HIV-testade vid första besöket på mottagningen Alla deltagare ska erbjudas hepatit A, B och C tester vid första besöket, samt vaccination mot hepatit A och B. Mottagningen kommer att dela ut kanyler, sprutor, foliekoppar, filter/tussar, (rent vatten) och kondomer.

9 Motivationsarbete och länkning till avgiftning, vård och behandling
Sprutbytet ger möjligheter att nå många tunga missbrukare. En del av dessa saknar förmodligen andra fungerande vårdkontakter. Besöket bör så långt möjligt utnyttjas för samtal om missbrukssituationen, motiverande samtal för att stödja att man upphör med sitt missbruk samt information om behandlingsmöjligheter Vid behov av akuta insatser inom beroendevården ska det finnas ett snabbspår. Vid behov remitteras patienten till den psykiatriska specialistvården. Socialtjänstens insatser vid akuta behov ska ske utan dröjsmål.

10 Nära samarbete med Socialtjänstens uppsökarenheten på sprutbytesmottagningen som en del av länkningen till socialtjänsten. Uppsökarfunktionen planeras att ha en fast tid vid mottagningen samt vid behov informera deltagarna i programmet om vilka tjänster som socialtjänsten kan erbjuda. Kurator/Case manager

11 SOCIALTJÄNST KURATOR SJUKSKÖTERSKOR SMITTSKYDD SJUKVÅRD Uppsökarenhet
SPRUTBYTE SOCIALTJÄNST KURATOR Uppsökarenhet Länka till socialtjänst Ekonomi/boende Länka till missbruksvård SJUKSKÖTERSKOR Vaccination Provtagning Riskreduktion Motiverande arbete SMITTSKYDD SJUKVÅRD Infektionsläkare Beroendeläkare Barnmorska Tandvård

12


Ladda ner ppt "Sprutbyte för injektionsnarkomaner - en effektiv åtgärd för att begränsa spridningen av blodburna virus Martin Kåberg Psykiater/Beroendeläkare Infektionsläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser