Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården"— Presentationens avskrift:

1 Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården
Mona Insulander epidemiolog/sjuksköterska Helena Hervius Askling bitr.smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm Seminarium Elevhälsa september2014

2 Vilka vacciner har barnet fått hittills?
Vad saknas jämfört med vårt svenska barnvaccinationsprogram? Grundvaccinering/booster i det allmänna programmet Riktade vacciner i det särskilda programmet Vilka vacciner kan användas för att komplettera? Förslag på individuellt vaccinationsschema.

3 Nyinvandrade barn bör före vaccination påbörjas ha genomgått hälsoundersökning(HU) med rekommenderad provtagning http//apps.who.int/immunization.monitoring/en/ globalsummary/countryprolileselect.cfm

4 Nationella vaccinprogram
Allmänna program Elevhälsan: vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och MPR samt HPV för flickor födda 1999 eller senare Särskilda program för riskgrupper, beslut under 2015, till dess gäller socialstyrelsens rekommendationer för BCG och hepatit B vaccination

5 Hepatit B vaccin Resultat på hepatit B serologin i samband med HU visar HBsAg neg. = Ej bärare av hepatit B virus men säger inget om barnets vaccinationsstatus. Ej skadligt att ge vaccin även om barnet redan är vaccinerad För bättre kunskap om immunstatus för hepatit B, kontrollera även antiHBs Om barnet är HBsAg neg och anti HBs pos, behöver barnet inte vaccineras

6 Hepatit B vaccin Barn till föräldrar från länder med hög prevalens av hepatit B bör erbjudas Infanrix hexa i det allmänna barnvaccinationsprogrammet vid 3,5 och 12 månader Gäller barn födda från 2005 I SLL erbjuds alla barn Infanrix hexa det allmänna barnvaccinationsprogrammet vid 3,5 och 12 månader Gäller för barn födda från januari 2013

7 Vaccinprogram i andra länder
De flesta länder vaccinerar mor difteri, stelkramp och kikhosta. Räkna givna doser om de inte är givna med för tätt intervall(<1mån) eller före 6 veckors ålder BCG och hepatit B räknas från födelsen Hepatit B ingår i flera länders vaccinprogram, men inte i Norden och England

8 Vaccinprogram i andra länder
Poliovaccin ges ofta som oralt vaccin (OPV) om tre eller fler doser givits, komplettera med 1 dos inaktiverat poliovaccin(IVP) om 0-2 doser givits börja om med IPV Monovalent mässlingsvaccin ges ofta vid 9 månades ålder. Doser givna före 12 månaders ålder räknas inte Om barnet endast fått vaccination mot mässling börja om med Priorix (vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund)

9 Grundvaccin Infanrix hexa = DTaP IpV Hib hepB
Infanrix-Polio+Hib = DTaP IpV Hib Pentavac = DTaP IpV Hib Infanrix-Polio = DTaP-IPV Tetravac = DTaP-IPV SSI difterivaccin 25Lf/dos D 0,5 ml SSI tetanus T 1,0 ml

10 Boostervaccin diTekiBooster (dTap) Boostrix (dTap)
Högre halt pertussisantigen Använt i Danmark i 15 år; inga kikhosteutbrott Boostrix (dTap) Boostrix Polio (dTap-IPV) Triaxis (dTap)

11 Grundvaccination avdödade/inaktiverade innefattar
Primärvaccination: 2 eller 3 doser med 1-2 månaders mellanrum Boosterdos efter minst 6 månader

12

13 Fall 1 Flicka 16 år från Thailand
Vaccinerad med 4 doser mot difteri, tetanus och pertussis, senaste vid 18 månaders ålder. Minst 3 doser OPV BCG vaccinerad MPR vid 9 månader och 7 år

14

15 Förslag på individuellt schema fall 1
Behöver en dos IPV samt fulldos DTaP En dos Infanrix polio/Tetravac, off label vaccination Alternativ D+T+polio SSI difterivaccin 25Lf/dos 0,5 ml, SSI tetanus 1,0 ml, Imovax polio eller VeroPol Är HU gjord? En dos MPR (vaccination mot hepatit B)

16 Fall 2 Pojke 14 år från Afghanistan, ensamkommande, inget vaccinationsdokument HU: neg för Hepatit B och HIV, PPD = 5 mm Serologi visar att han saknar skydd för difteri och tetanus Ärr efter BCG vaccination

17 Förslag på individuellt schema fall 2
Infanrix-Polio vid 0, 2 och 6 månader, off label (Engerix B vid 0, 2 och 6 månader) (Infanrix hexa vid 0, 2 och 6 månader) off label MPR 2 doser med minst 1 månads mellanrum dTap + Polio efter 3-5 år

18 Fall 3 Pojke 8 år från Somalia Enligt mor är alla i familjen friska.
8-åringen är vaccinerad som andra barn i Somalia, han har fått BCG vaccination. HU visar att han är HIV neg och hepatit B neg. PPD=11mm

19 Fall 3 fortsättning http//apps.who.int/immunization.monitoring/en/
globalsummary/countryprolileselect.cfm BCG och OPV vid födseln DTwP och OPV vid 6,10,14 veckor Tetanus vid 4 och 5 månader Mässling 9 månader

20 Förslag på individuellt schema fall 3
PPD =11 mm Remiss för utredning tbc Infanrix hexa off label Engerix B efter 1 månad soc. rek Infanrix hexa efter 6 månader off label Infanrix hexa off label vaccination, data saknas för barn över 36 mån. Får vaccination mot Hib vilket de inte behöver MPR 2 doser med minst 1 månads mellanrum efter svar på tbc utredning Därefter följa det ordinarie vaccinationsprogrammet

21 Förslag på individuellt program fall 3 alternativ 2
Infanrix-polio 2 doser med 6 månaders mellanrum Engerix B 0, 1 och 6 månad soc. rek fr. 2005 MPR 2 doser med minst 1 månads mellanrum efter svar på tbc utredning Därefter följa det ordinarie vaccinationsprogrammet

22

23 Olle 6 år kommer i sällskap med mamma för att vaccinera sig mot MPR.
Olles mamma berättar hela familjen ska flytta till Brasilien efter sommarlovet och planering av vaccinationer pågår. I går fick Olle dessutom en dos TBE-vaccin på vårdcentralen, inför sommarsäsongen.

24 När i förhållande till varandra vill du ge TBE- och MPR-vaccin?
Samma dag eller 4 veckors mellanrum Intervallet spelar ingen roll Samma dag eller två veckors mellanrum Samma dag eller en veckas mellanrum

25 Huvudbudskap avseende intervall mellan vacciner:
Det går bra att kombinera vacciner oavsett intervall mellan doserna.

26 Med två veckors mellanrum Samma dag eller med 4 veckors mellanrum
Olle ska också få Gula Febern vaccin inför Brasilienresan. Olles mamma undrar nu när han kan få det efter dagens MPR-dos? Det spelar ingen roll Med två veckors mellanrum Samma dag eller med 4 veckors mellanrum Med 4 veckors mellanrum

27 Huvudbudskap avseende intervall mellan vacciner:
Det går bra att kombinera vacciner oavsett intervall mellan doserna. Undantag: Om flera levande parenterala vacciner; ge samtidigt eller med fyra veckors mellanrum. Barn < 1 år; följ BVCs riktlinjer Biverkningar är alltid lättare att utvärdera om vaccinerna ges separat/med 1-2 veckors intervall

28 11-årig flicka från Syrien
11-årig flicka från Syrien. Hon har med sig dokumenterad oralt poliovaccination (3 doser) men i övrigt oklart vaccinationsstatus och saknar antikroppstitrar för difteri och tetanus. Förutom provtagning och MPR-vaccination hur gör du? Börjar om med hexavalent vaccin 3 doser (DTaP, Hib, Polio, hepatit B) Ger separata doser difteri respektive tetanus 3 doser vardera. Ger DTaP-Polio 3 doser (Tetravac eller Infanrix-Polio)

29 Samma flicka bör erbjudas BCG-vaccination då hon saknar ärr och har en ökad risk för exposition i familjen. PPD är restnoterat. Hur gör du? Vaccinerar ändå. Liten risk för pågående tbc-sjukdom då den kliniska undersökningen är helt u.a Vaccinerar inte. Inväntar tillgängligt PPD. Vaccinerar efter IGRA-test.

30 Tack! Smittskyddstockholm.se ->vaccination Vacciner A-Ö Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn Intervall


Ladda ner ppt "Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn inom skolhälsovården"

Liknande presentationer


Google-annonser