Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljöarbete, SAM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljöarbete, SAM"— Presentationens avskrift:

1 AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljöarbete, SAM
Föreskriften ersätter den tidigare ”Internkontroll av arbetsmiljön” Den har ungefär samma innehåll men har förtydligats, kortats ner. Kommentartext har flyttats till en egen publikation.

2

3 Nyheter De psykiska och sociala frågorna betonas starkt
Företagshälsovården knyts till arbetsmiljöarbetet som en expertresurs Rutiner ska alltid finnas och kunna redovisas. Alla arbetsgivare ska ha skriftliga riskbedömningar Skriftliga handlingsplaner ska göras Inhyrd arbetskraft omfattas.

4 Varför ska vi arbeta systematiskt med arbetsmiljön?
”För att vi ska känna till - och veta betydelsen av - alla de faktorer som kan påverka arbetsmiljön - så att vi kan skapa en arbetsmiljö där alla mår bra” Systematiskt arbetsmiljöarbete Syfte att behärska alla de faktorer som kan påverka arbetsmiljön så att åtgärder blir av innan människor kommer till skada

5 Hur ska vi arbeta systematiskt?
Inventera Planera Genomför Följ upp

6 Arbetsgivaren Har Ett Om-fattande Arbetsmiljöansvar (Kap 2 AML)
Ansvaret preciseras i föreskriften Här framgår hur arbetsgivaren ska bedriva ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” samt vilka krav som ställs på aktiviteten AML har mer övergripande beskrivningar av ansvaret. Föreskriften preciserar hur det ska gå till. Föreskriften kan köpas för ca 75.- men går att tanka hem gratis från Arbetsmiljöverkets hemsida.

7 Vad ska man utgå ifrån ? Den egna situationen, organisationen
Fysisk- och psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljölagen AML Föreskrifter AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling) Avtalsmål (arbetsmiljö- och utv.avtal mm) Arbetsmiljöpolicyn i företaget Det finns ett flertal föreskrifter som ska följas. De mest aktuella på kontor framgår av en senare bild.

8 Anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet AML 3 kap 4 §

9 gäller alla faktorer i arbetsmiljön !

10 En arbetsmiljöpolicy Tydliga mål för arbetet med SAM
Metoder för hur målen ska uppnås Chefsansvaret

11 Delegering av ”ansvar”, befogenheter och resurser
Fördelningen görs på olika nivåer och enskilda personer/chefer ( skriftligt) Är du beredd ? Alla informeras Ja, fast efter utbildning

12 Arbetsgivarens undersöknings- skyldighet
Risker ska kartläggas och bedömas för att kunna undanröjas så tidigt som möjligt (riskanalys) - Omedelbara åtgärder samt genomförandeplaner. Kartläggningen omfattar t ex teknik, utrustning, arbetsinnehåll - och orga- nisation, variation, sociala kontakter Inflytande och samarbete.

13 Arbetsgivarens utredning
All ohälsa, alla olycksfall* och allvarliga tillbud ska utredas En årlig skriftlig sammanställning och presentation ska göras Sammanställning av all sjukfrånvaro * Till AM-inspektionen

14 Kunskap Alla anställda ska få de kunskaper som behövs för att AM-kraven ska kunna uppfyllas. - Chefer och arbetsledare behöver gedigen kunskap om arbetet, risker och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. - Grundutbildning, påbyggnad och interna rutiner.

15 Planera åtgärder EXEMPEL
VAD VARFÖR HUR VEM NÄR KOSTN/VINST UPPFöljn: 1 P/S Rond Veta Enkät SKO, Alla Hösten ? v15 2 Friskvård, förebygga offert Chefen v vinst ! 3 F. Hälsovård förebygga offert 4 Chefsutbildning Prevent EXEMPEL

16 Uppföljning Allt arbete med SAM följs upp årligen.
Undersök hur det blev Det som inte funkar bra förbättras.

17 Skriftlig dokumentation
Bra för att verkligen komma igång och följa upp De årliga sammanställningarna och planerna ska alltid vara skriftliga

18 ” En armés moral präglas av hur man tar hand om sina dödade och sårade ” okänd överste


Ladda ner ppt "AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljöarbete, SAM"

Liknande presentationer


Google-annonser