Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljöarbete, SAM. 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljöarbete, SAM. 2."— Presentationens avskrift:

1 1 AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljöarbete, SAM

2 2

3 3 Nyheter De psykiska och sociala frågorna betonas starkt De psykiska och sociala frågorna betonas starkt Företagshälsovården knyts till arbetsmiljöarbetet som en expertresurs Företagshälsovården knyts till arbetsmiljöarbetet som en expertresurs Rutiner ska alltid finnas och kunna redovisas. Rutiner ska alltid finnas och kunna redovisas. Alla arbetsgivare ska ha skriftliga riskbedömningar Alla arbetsgivare ska ha skriftliga riskbedömningar Skriftliga handlingsplaner ska göras Skriftliga handlingsplaner ska göras Inhyrd arbetskraft omfattas. Inhyrd arbetskraft omfattas.

4 4 ”För att vi ska känna till - och veta betydelsen av - alla de faktorer som kan påverka arbetsmiljön - så att vi kan skapa en arbetsmiljö där alla mår bra” Varför ska vi arbeta systematiskt med arbetsmiljön?

5 5 Hur ska vi arbeta systematiskt? Genomför Inventera Planera Följ upp

6 6 Arbetsgivaren Har Ett Om- fattande Arbetsmiljöansvar (Kap 2 AML) Ansvaret preciseras i föreskriften Ansvaret preciseras i föreskriften Här framgår hur arbetsgivaren ska bedriva ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” samt vilka krav som ställs på aktiviteten Här framgår hur arbetsgivaren ska bedriva ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” samt vilka krav som ställs på aktiviteten

7 7 Den egna situationen, organisationen Den egna situationen, organisationen Fysisk- och psykosocial arbetsmiljö Fysisk- och psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljölagen AML Föreskrifter AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling) Föreskrifter AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling) Avtalsmål (arbetsmiljö- och utv.avtal mm) Avtalsmål (arbetsmiljö- och utv.avtal mm) Arbetsmiljöpolicyn i företaget Arbetsmiljöpolicyn i företaget Vad ska man utgå ifrån ?

8 8 Anställda ska medverka i arbetsmiljöarbetet AML 3 kap 4 §

9 9 gäller alla faktorer i arbetsmiljön !

10 10 En arbetsmiljöpolicy Tydliga mål för arbetet med SAM Tydliga mål för arbetet med SAM Metoder för hur målen ska uppnås Metoder för hur målen ska uppnås Chefsansvaret Chefsansvaret

11 11 Fördelningen görs på olika nivåer och enskilda personer/chefer ( skriftligt) Fördelningen görs på olika nivåer och enskilda personer/chefer ( skriftligt) Delegering av ”ansvar”, befogenheter och resurser Ja, fast efter utbildning Alla informeras Är du beredd ?

12 12 Arbetsgivarens undersöknings- skyldighet Risker ska kartläggas och bedömas för att kunna undanröjas så tidigt som möjligt (riskanalys) Risker ska kartläggas och bedömas för att kunna undanröjas så tidigt som möjligt (riskanalys) - Omedelbara åtgärder samt genomförandeplaner. - Omedelbara åtgärder samt genomförandeplaner. Kartläggningen omfattar t ex teknik, Kartläggningen omfattar t ex teknik, utrustning, arbetsinnehåll - och orga- nisation, variation, sociala kontakter nisation, variation, sociala kontakter Inflytande och samarbete.

13 13 Arbetsgivarens utredning All ohälsa, alla olycksfall* och allvarliga tillbud ska utredas All ohälsa, alla olycksfall* och allvarliga tillbud ska utredas En årlig skriftlig sammanställning och presentation ska göras En årlig skriftlig sammanställning och presentation ska göras Sammanställning av all sjukfrånvaro Sammanställning av all sjukfrånvaro * Till AM-inspektionen

14 14 Kunskap Alla anställda ska få de kunskaper som behövs för att AM-kraven ska kunna uppfyllas. Alla anställda ska få de kunskaper som behövs för att AM-kraven ska kunna uppfyllas. - Chefer och arbetsledare behöver gedigen kunskap om arbetet, risker och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. - Chefer och arbetsledare behöver gedigen kunskap om arbetet, risker och åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. - Grundutbildning, påbyggnad och interna rutiner. - Grundutbildning, påbyggnad och interna rutiner.

15 15 VAD VARFÖR HUR VEMNÄR KOSTN/VINST UPPFöljn: 1 P/S Rond VetaEnkät SKO, AllaHösten 0 ? v15 2 Friskvård, förebyggaoffert Chefenv.23 vinst ! 3 F. Hälsovård förebygga offert 4 ChefsutbildningPrevent 14.000.- Planera åtgärder

16 16 Uppföljning Allt arbete med SAM följs upp årligen. Allt arbete med SAM följs upp årligen. Undersök hur det blev Undersök hur det blev Det som inte funkar bra förbättras. Det som inte funkar bra förbättras.

17 17 Skriftlig dokumentation Bra för att verkligen komma igång och följa upp Bra för att verkligen komma igång och följa upp De årliga sammanställningarna och De årliga sammanställningarna och planerna ska alltid vara skriftliga

18 18 ” En armés moral präglas av hur man tar hand om sina dödade och sårade ” okänd överste


Ladda ner ppt "1 AFS 2001:1 Systematisk Arbetsmiljöarbete, SAM. 2."

Liknande presentationer


Google-annonser