Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marie Löfberg Natura 2000 - samordnare Utpekandet av nya limniska och marina Natura 2000-områden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marie Löfberg Natura 2000 - samordnare Utpekandet av nya limniska och marina Natura 2000-områden."— Presentationens avskrift:

1 Marie Löfberg Natura 2000 - samordnare Utpekandet av nya limniska och marina Natura 2000-områden

2 Brister i N2000-nätverket Brister från EU Brister som är nationellt identifierade Klart 1 maj 2015

3 EU-brister, Måste göras-uppgifter Sandfält (2330) Barbastell Bechstein fladdermus Limniskt - Utter* Marint - Havsgrottor (8330)* och Tumlare*

4 Länsstyrelsen föreslår 16 nya limniska och marina Natura 2000-områden i Skåne Utter 171-2500 ha 21 - 40 ha 41 - 60 ha 61 - 80 ha 0-20 ha Tumlare 2501-5000 5001-20000 Havsgrottor 8330

5 Vad kan påverka uttern negativt ? o Utsläpp av miljöfarliga ämnen o Vattenkraftverk och vandringshinder o Trafik o Förlust av habitat till exempel att buskar och träd längs med ån tas bort Skarhult, Eslöv Foto: Per Blomberg

6 Vad kan påverka tumlaren negativt ? o Undervattensbuller o Störning från fritidsbåtar och turism o Fiske

7

8 Processen och myndigheters roll 1 Ta fram förslag 2 Förankra förslag 3 Skicka förslag till Naturvårdsverket  Regeringen  EU-kommissionen (2 år)

9 4 Åtagande att bevara naturtyper etc. 6 Bevarandeplan (6 år efter beslut av EU) 5 Kartläggning av området 7 Genomförande av åtgärder För de områden där förslaget antas fortsätter följande process

10


Ladda ner ppt "Marie Löfberg Natura 2000 - samordnare Utpekandet av nya limniska och marina Natura 2000-områden."

Liknande presentationer


Google-annonser