Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utpekandet av nya limniska och marina Natura 2000-områden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utpekandet av nya limniska och marina Natura 2000-områden"— Presentationens avskrift:

1 Utpekandet av nya limniska och marina Natura 2000-områden
Marie Löfberg Natura samordnare

2 Brister i N2000-nätverket Brister från EU
Brister som är nationellt identifierade Klart 1 maj 2015

3 EU-brister, Måste göras-uppgifter
Sandfält (2330) Barbastell Bechstein fladdermus Limniskt - Utter* Marint - Havsgrottor (8330)* och Tumlare*

4 Länsstyrelsen föreslår 16 nya limniska och marina Natura 2000-områden i Skåne
Utter Tumlare Havsgrottor 8330 0-20 ha ha ha ha ha

5 Vad kan påverka uttern negativt ?
Utsläpp av miljöfarliga ämnen Vattenkraftverk och vandringshinder Trafik Förlust av habitat till exempel att buskar och träd längs med ån tas bort Skarhult, Eslöv Foto: Per Blomberg

6 Vad kan påverka tumlaren negativt ?
Undervattensbuller Störning från fritidsbåtar och turism Fiske

7

8 Processen och myndigheters roll
1 Ta fram förslag 2 Förankra förslag 3 Skicka förslag till Naturvårdsverket  Regeringen  EU-kommissionen (2 år)

9 För de områden där förslaget antas fortsätter följande process
4 Åtagande att bevara naturtyper etc. 6 Bevarandeplan (6 år efter beslut av EU) 5 Kartläggning av området 7 Genomförande av åtgärder Om förslaget antas: God bevarande status Skyldigheter Staten åtar sig att skydda naturtyper och arter som nages i bevarandeplanen gentemot EU Inte som med naturreservat är mer lokala/regionala regler kan upprättas.

10


Ladda ner ppt "Utpekandet av nya limniska och marina Natura 2000-områden"

Liknande presentationer


Google-annonser