Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spanarna på Sånga Säby Högst subjektiva citat och sammanfattningar från Jennie Malm och Hans-Olof Stålgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spanarna på Sånga Säby Högst subjektiva citat och sammanfattningar från Jennie Malm och Hans-Olof Stålgren."— Presentationens avskrift:

1 Spanarna på Sånga Säby Högst subjektiva citat och sammanfattningar från Jennie Malm och Hans-Olof Stålgren

2 Ett nätverk som fungerar •När alla stannar och sitter kvar en halvtimme efter filmförevisningen och prata, ”i biosittning” finns det ett underlag för effektivt nätverkande.

3 Kaj Mickos: Från bröstpump och blöjpulka till professor emeritus •”Det är den som har lättast att anpassa sig som överlever.” •”Samla inte på bra lösningar utan på bra problem” •”Skall man ändra något måste man veta var man är” •Det gäller att producera innovationer och inte bara vänta på ett ”happy moment”, att ständigt kunna återupprepa ett önskat resultat när man behöver det” •I Innovation Plant är det människorna med idéer och drivkraft att genomföra den som är huvudresursen. •Higtech, Lowtech eller Notech spelar ingen roll bara det har en kapacitet att nå marknaden. Men Ingenting är stort på en gång. •I en innovationsmaskin arbetar vi med de personer som äger problemet. Släpp in fler människor. •”Ska ni producera innovationer måste ni ha kunskaper och erfarenheter. Vi hjälper gärna till.”

4 Mångfald av inspiratörer •Stor variation i upplägg. Stor variation mellan Länsstyrelsernas agerande och skrivningar. •Kartläggning av engagemang i den egna organisationen •Några fokuserar på Leader •Synergieffekter mellan inspiratörer i informationen •Skapat gynnsamma möten mellan organisationer. Upptäckt gemensamma ståndpunkter •Viktigt att hålla sams i lokal utveckling •Ersättningar till företagares och föreningars deltagande. ”De har ingen som betalar lönen” •Vad gör vi när inspiratörernas aktiviteter skapar efterfrågan på mer insatser, upprepningar etc?

5 Bengt Almkvist, Skärgårdarnas Riksförbund •Det har tidigare funnits särskilda program riktade till skärgårdarna och den problematiken. Nu är vi hänvisade enbart till Landsbygdsprogrammet. •Skärgårdsfrågorna är likartade i hela landet. •Viktigt att kunna arbeta också med ett nationellt fokus.

6 Niklas Purfürst, Programgenomförandet •Vi är inte ensamma om att ha ett landsbygdsprogram. Det är väldig skillnad i prioriteringarna. •27 nationella strategier. •94 landsbygdsprogram •Stora skillnader i prioriteringar mellan olika axlar och åtgärder. •Det svenska programmet •Inarbetade välkända stöd har nått målen medan nya stöd har lite svårare. Information behövs. •Det mesta är justerbart. Vill regeringen genomföra en förändring kan man göra det, men det måste då förankras i Kommissionen.

7 Svante Axelsson, SNF •2009 i Köpenhamn skall de nya klimatmålen spikas. Ersätter Kyotoprotokollet •För Sverige är klimatomställning en möjlighet och inte ett bara ett hot. Vi är ett föredöme som höjer välfärden trots att vi sänker utsläppen och har en tuff klimatpolitik. •Ett ökat oljepris och spannmålspris är kanske den bästa klimatpolitiken på kort sikt. •”Det är en konkurrensfördel för EU att gå före och köra fort i klimatarbetet.” •”Vi behöver mer barnmorskor i Sverige för att föda fram de nya lösningarna.”

8 Peter Eriksson, Brålanda Biogas •En nybliven mångmiljonär berättade. •Använder man biogas blir det en dubbel sänkning av utsläppen av växthusgaser. •Jordbruksverket tar fram riktlinjer för ett stöd som riktar sig enbart till biogasproduktion för jordbrukare.

9 Utvärdering •Lämna utvärderingarna till Marie Ramnér


Ladda ner ppt "Spanarna på Sånga Säby Högst subjektiva citat och sammanfattningar från Jennie Malm och Hans-Olof Stålgren."

Liknande presentationer


Google-annonser