Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kv. Aspebacken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kv. Aspebacken."— Presentationens avskrift:

1 Kv. Aspebacken

2 Kv. Aspebacken

3

4

5 Bakgrund Ca 2 ha stort område – stålgjuteriet, hembygdsparken och området fram till Tomtebobron Stålgjuteri 1913 – 2014 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Kommunen och LUAB (Ljungby utveckling AB) huvudsakliga fastighetsägare

6 Projektets syfte Göra det gamla stålgjuteriet och hembygdsparken m.m. till en naturlig del av staden. Omvandla området till ett attraktivt område med en blandning av olika typer av bebyggelse och funktioner/användningsområden. Tillgängliggöra och öppna upp f.d. industriområdet och hembygdsparken. Öka tillgängligheten till Lagan och förbättra möjligheten att röra sig längs vattnet. Få en balans mellan bevarande och förnyelse. Vidareutveckla de kvaliteter som finns och komplettera med nytt. Utnyttja äldre bebyggelse i området för publik verksamhet, t.ex. kulturverksamhet och utbildning En blandning av bostäder och verksamheter behövs för att få en levande stadsdel hela dygnet. Bostäder finansierar kulturen. Ta hänsyn till miljö, geoteknik och översvämningsrisk.

7 Processen Medborgardialog höst 2013, vår och höst 2014, vår 2015
Arkitektuppdrag Idéer och skisser för gestaltning och utformning Två arkitektkontor – BSV och Tyréns Utställning vintern 2014/2015 Ingen vinnare – ”plocka russinen ur kakan” Planläggning av området – genom planprogram och detaljplaner

8 Kommunens uppdrag till arkitekterna
Ta fram idéer och skisser som behandlar gestaltning och utformning av området. Överskådliga skisser och idéer ska kunna användas för utställning till allmänheten. Användning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – främst för publik verksamhet, kultur, utbildning m.m. Förnyelse av hembygdsparken Utveckla stråket Storgatan – kvarteret Aspebacken – hembygdsparken – Tomtebobron Förbättra kontakten med ån Lagan, t.ex. med strandpromenad Arbeta med grönska – träd och plantering Bebyggelse med en blandning av verksamheter och bostäder Trafik och stråk Parkering och cykelparkering Etappindelning vid utbyggnad (och rivning) Ta hänsyn till miljö, geoteknik och översvämningsrisk

9 Preliminär tidplan T.o.m. 31/ Utställning av båda förslagen på biblioteket 27 januari 2015 Workshop med utvärdering av arkitektförslagen Vår – sommar 2015 Planprogram tas fram Höst 2015 Programsamråd Vår 2016 Samråd detaljplan Höst 2016 Granskning detaljplan Vår 2017 Detaljplan antas (+laga kraft?)

10 Utställning av arkitektförslagen
Arkitektförslagen är utställda på biblioteket 28/ – 31/ Förslagen finns även på: Synpunkter på förslagen kan lämnas i kommunhuset, i låda på biblioteket eller skickas till Miljö- och byggförvaltningen, Ljungby kommun, Olofsgatan 9, Ljungby. Dessutom kan synpunkter lämnas digitalt här: Den 27/1 kl 18 är det workshop i hembygdsparken. Syftet med mötet är att utvärdera vad som är positivt och negativt med de båda arkitektförslagen, samt att ge möjlighet att komma med egna idéer för området.


Ladda ner ppt "Kv. Aspebacken."

Liknande presentationer


Google-annonser