Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MOMS OCH LOKALHYRA ULLA WERKELL. bortom den vanliga världen... ligger [mervärdesskatte]världen, ett slags fiskal temapark där faktiska och rättsliga realiteter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MOMS OCH LOKALHYRA ULLA WERKELL. bortom den vanliga världen... ligger [mervärdesskatte]världen, ett slags fiskal temapark där faktiska och rättsliga realiteter."— Presentationens avskrift:

1 MOMS OCH LOKALHYRA ULLA WERKELL

2 bortom den vanliga världen... ligger [mervärdesskatte]världen, ett slags fiskal temapark där faktiska och rättsliga realiteter är upphävda eller förvrängda”

3 UNDANTAG FRÅN SKATTEPLIKTEN Sjukvård, tandvård och social omvårdnad Utbildningstjänster Bank och finansieringstjänster Försäkringstjänster Kulturområdet Fastighetsområdet Överlåtelse av verksamhet (hel eller del av)

4 UNDANTAG PÅ FASTIGHETSOMR. (3 KAP ML) Ej moms vid uthyrning eller försäljning av fastighet Omfattar tillhandhållande av gas, vatten, el etc Undantag från undantaget, se 3 kap 3 § ML (bl a frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal)

5 FRIVILLIG SKATTSKYLDIGHET FÖR UTHYRNING Syfte - regler om frivillig skattskyldighet Huvudregel uthyrning av lokal ej skattepliktigt ej utgående moms ej avdrag för ingående moms Undantagsregel frivilligt skattskyldig utgående moms avdrag för ingående moms Syfte konkurrensneutralitet ingen ”dold” moms i hyra

6 ÄNDRADE REGLER FRÅN OCH MED 2014 Frivillig skattskyldighet inträder genom att faktura med moms ställs ut inom sex månader fr.o.m. första dagen i den hyresperiod fakturan avser Eventuell kreditering ska ske inom fyra månader Retroaktiv avdragsrätt även vid uppförandeskede, dock först vid tillträde

7 VILLKOR FÖR FRIVILLIG SKATTSKYLDIGHET Uthyrning, helt eller delvis, av vad som utgör fastighet enligt mervärdesskattelagen Stadigvarande uthyrning (minst 1 år eller på obestämd tid) Uthyrning på heltid Uthyrning skall ha påbörjats (huvudregel) Hyresgästen skall bedriva momspliktig verksamhet i lokalerna (huvudregel)

8 UTHYRNING KAN SKE TILL Momspliktiga företag Staten Kommun, landsting och kommunalförbund

9 SKATTSKYLDIGHETEN UPPHÖR Vid användning i egen skattefri verksamhet användning för bostadsändamål uthyrning till icke momspliktig verksamhet om byggnad rivs eller förstörs överlåtelse om gemensam ansökan att skatt- skyldigheten skall upphöra Frivilligt utträde inte möjligt

10 VAD ÄR PÅ GÅNG Förhandsbesked beträffande begränsad uthyrning Hemställan om rätt till momsavdrag Frivillig skattskyldighet ska kunna medges för uthyrning till hyresgäst som bedriver verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning Slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad för att möjliggöra frivillig skattskyldighet för vård- omsorg- och flyktingboende (hemställan inlämnad)


Ladda ner ppt "MOMS OCH LOKALHYRA ULLA WERKELL. bortom den vanliga världen... ligger [mervärdesskatte]världen, ett slags fiskal temapark där faktiska och rättsliga realiteter."

Liknande presentationer


Google-annonser