Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stabsarbetsplan. Stabsarbetsplanens syfte  Stabsarbetsplanen är ett verktyg för att på ett tydligt och visuellt sätt förmedla beslut, tider, prioriteringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stabsarbetsplan. Stabsarbetsplanens syfte  Stabsarbetsplanen är ett verktyg för att på ett tydligt och visuellt sätt förmedla beslut, tider, prioriteringar."— Presentationens avskrift:

1 Stabsarbetsplan

2 Stabsarbetsplanens syfte  Stabsarbetsplanen är ett verktyg för att på ett tydligt och visuellt sätt förmedla beslut, tider, prioriteringar och andra för staben viktiga händelser till samtliga medlemmar i staben. en plan för genomförande av stabsarbetet på ett struktu- rerat sätt, och syftar till att bringa ordning och reda.  Stabarbetsplanen utvecklas ur en bedömning av läget stabens arbets- och bemanningsituation

3 Stabsarbetsplan Omfattning och innehåll varierar givetvis beroende på händelse, men kan/bör omfatta följande punkter: A. Bedömning av läget B. Klarläggande av arbetssituationen C. Förteckning över aktuella och förutsedda arbetsuppgifter D. Planläggning på sikt EXEMPEL

4 Stabsarbetsplan A.Bedömning av läget Läget i stort (samlad lägesbild). Behöver ytterligare personal/kompetenser tillföras? Vilka handlingsmöjligheter finns med nuvarande inriktning? Tillgång till resurser och uthållighet hos dessa? Var och när finns ytterligare resurser att tillgå? Hur mycket? Finns behov av ytterligare samverkan? Vilka direktiv, anvisningar etc. har meddelats? Vilka nya direktiv, anvisningar etc. behöver förberedas/utarbetas? Här avses såväl personella som materiella resurser, och inte enbart för stabens egna behov. EXEMPEL

5 Stabsarbetsplan B. Klarläggande av arbetssituationen Vilka är de aktuella och förutsedda arbetsuppgifterna? Hur långt har aktuella arbetsuppgifter framskridet och när måste de vara klara? Hur mycket stabspersonal är tillgänglig? Hur är personalens kondition (viloläge), kompetens? Vilka samverkansresurser finns? Sambandsläget? EXEMPEL

6 Stabsarbetsplan C. Förteckning av aktuella och förutsedda arbetsuppgifter Inhämtning och bearbetande av underlag för bedömande och beslut. Utformning av direktiv, anvisningar, order etc. Konsekvensanalyser. Föredragningar. Samverkan och samordning med andra aktörer. Prioritering av verksamhet. Kontroll av verksamhet. Förberedelser och genomförande av stabsorienteringar. Förberedelser för och genomförande av presskonferens. Stabsberedskap. Avlösningar. EXEMPEL

7 Stabsarbetsplan D. Planläggning på sikt Alternativ planläggning (omfallsplanering) Mottagning och insättning av tillförda resurser. Utrymning/Omflyttning? Inkvartering/Mottagande. Informationsverksamhet. EXEMPEL

8 Underlag för beslut Värdering Samman- ställning Överväganden/ slutsatser Förslag till beslut Samman- ställning Beslut Uppföljning Lednings- och beslutsprocessen

9 Fördelning, prioritering och ”tidsättning” av arbetsuppgifter. Stabsarbetsplanen kan redovisas i form av en dygnsvis tidsplan med en horisontell tidsaxel indelad i timmar. Stabsarbetsplan

10 Tid Beredskap 0910111213141516171819202122230001 Stabslag Stabsorientering Samverkan Planering Order Info (mynd.medd) Presskonferens Stabsber 1 Stabsber 3 A Funktionslag B 1 2 Föredragning reservkraft 15.30 Vakthavande 0203040506070809101112 1 2 B Tp/FörsörjnHvVatten/Värme ReservkraftTp Förber. Stabsarbetsplan Stabsber 1 Rapportering (extern) Rapportering (intern) Förber. Analyser ReservkraftTp Personal EXEMPEL

11 Upprätta en stabsarbetsplan för de följande 24 timmarna med utgångspunkt i det scenario som presenterats. Uppgift

12 Exempel på lösning


Ladda ner ppt "Stabsarbetsplan. Stabsarbetsplanens syfte  Stabsarbetsplanen är ett verktyg för att på ett tydligt och visuellt sätt förmedla beslut, tider, prioriteringar."

Liknande presentationer


Google-annonser