Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stabsarbetsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stabsarbetsplan."— Presentationens avskrift:

1 Stabsarbetsplan

2 Stabsarbetsplanens syfte
Stabsarbetsplanen är ett verktyg för att på ett tydligt och visuellt sätt förmedla beslut, tider, prioriteringar och andra för staben viktiga händelser till samtliga medlemmar i staben. en plan för genomförande av stabsarbetet på ett struktu-rerat sätt, och syftar till att bringa ordning och reda. Stabarbetsplanen utvecklas ur en bedömning av läget stabens arbets- och bemanningsituation

3 Stabsarbetsplan EXEMPEL
Omfattning och innehåll varierar givetvis beroende på händelse, men kan/bör omfatta följande punkter: A. Bedömning av läget B. Klarläggande av arbetssituationen C. Förteckning över aktuella och förutsedda arbetsuppgifter D. Planläggning på sikt EXEMPEL

4 Stabsarbetsplan EXEMPEL Bedömning av läget
Läget i stort (samlad lägesbild). Behöver ytterligare personal/kompetenser tillföras? Vilka handlingsmöjligheter finns med nuvarande inriktning? Tillgång till resurser och uthållighet hos dessa? Var och när finns ytterligare resurser att tillgå? Hur mycket? Finns behov av ytterligare samverkan? Vilka direktiv, anvisningar etc. har meddelats? Vilka nya direktiv, anvisningar etc. behöver förberedas/utarbetas? Här avses såväl personella som materiella resurser, och inte enbart för stabens egna behov.

5 Stabsarbetsplan EXEMPEL B. Klarläggande av arbetssituationen
Vilka är de aktuella och förutsedda arbetsuppgifterna? Hur långt har aktuella arbetsuppgifter framskridet och när måste de vara klara? Hur mycket stabspersonal är tillgänglig? Hur är personalens kondition (viloläge), kompetens? Vilka samverkansresurser finns? Sambandsläget?

6 Stabsarbetsplan EXEMPEL
C. Förteckning av aktuella och förutsedda arbetsuppgifter Inhämtning och bearbetande av underlag för bedömande och beslut. Utformning av direktiv, anvisningar, order etc. Konsekvensanalyser. Föredragningar. Samverkan och samordning med andra aktörer. Prioritering av verksamhet. Kontroll av verksamhet. Förberedelser och genomförande av stabsorienteringar. Förberedelser för och genomförande av presskonferens. Stabsberedskap. Avlösningar.

7 Stabsarbetsplan EXEMPEL D. Planläggning på sikt
Alternativ planläggning (omfallsplanering) Mottagning och insättning av tillförda resurser. Utrymning/Omflyttning? Inkvartering/Mottagande. Informationsverksamhet.

8 Överväganden/ slutsatser
Lednings- och beslutsprocessen Underlag för beslut Värdering Samman- ställning Överväganden/ slutsatser Förslag till beslut Beslut Uppföljning

9 Stabsarbetsplan Fördelning, prioritering och ”tidsättning” av arbetsuppgifter. Stabsarbetsplanen kan redovisas i form av en dygnsvis tidsplan med en horisontell tidsaxel indelad i timmar.

10 Stabsarbetsplan EXEMPEL Tid Beredskap 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Beredskap Stabsber 1 Stabsber 3 Stabsber 1 Stabslag A Vakthavande B B Funktionslag 2 2 1 1 Stabsorientering Tp/Försörjn Vatten/Värme Hv Samverkan Personal Planering Reservkraft Tp Order Föredragning reservkraft 15.30 Info (mynd.medd) Förber. Presskonferens Förber. Rapportering (extern) Rapportering (intern) Reservkraft Tp Analyser

11 Uppgift Upprätta en stabsarbetsplan för de följande 24 timmarna med utgångspunkt i det scenario som presenterats.

12 Exempel på lösning


Ladda ner ppt "Stabsarbetsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser