Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bastaktikhandledarna Särskild händelse. Bastaktikhandledarna Särskild händelse 1.en befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse som innefattar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bastaktikhandledarna Särskild händelse. Bastaktikhandledarna Särskild händelse 1.en befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse som innefattar."— Presentationens avskrift:

1 Bastaktikhandledarna Särskild händelse

2 Bastaktikhandledarna Särskild händelse 1.en befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse som innefattar eller kan förväntas innefatta brott eller annan störning av den allmänna ordningen eller säkerheten 2.ett visst evenemang, om händelsen eller evenemanget är eller förväntas bli så omfattande eller av så allvarlig natur att Polisen för att kunna lösa sina uppgifter måste organisera, leda och använda sina resurser i särskild ordning

3 Bastaktikhandledarna Särskild händelse till särskilda händelser kan hänföras

4 Bastaktikhandledarna Särskild händelse - Särskild händelse - en parallell organisation VB, npoCh, grpCh, YB KC, PIC, platsch

5 Bastaktikhandledarna Organisation – särskild händelse

6 Bastaktikhandledarna Kommenderings Chef Kommenderingschef, Kommenderingschef, högsta polisbefäl som direkt underställd länspolismästaren leder en polisinsats på övergripande operativ nivå ansvarar för den övergripande operativa ledningen vid en särskild händelse VB ansvarar för inledande åtgärder vid överraskande särskilda händelser normalt är det kommenderingschefen som har att fastställa beslut i stort för insatsen. Kommenderingschef, Kommenderingschef, högsta polisbefäl som direkt underställd länspolismästaren leder en polisinsats på övergripande operativ nivå ansvarar för den övergripande operativa ledningen vid en särskild händelse VB ansvarar för inledande åtgärder vid överraskande särskilda händelser normalt är det kommenderingschefen som har att fastställa beslut i stort för insatsen.

7 Bastaktikhandledarna Chef är ensam ansvarig för sina beslut Denne kan i utövandet av ledning, t ex vid hög belastning, biträdas av en stab (inre- resp yttre stab) Stabens uppgifter kan vara såväl framtagande av beslutsunderlag som genomförande av beslut och uppföljning Chef är ensam ansvarig för sina beslut Denne kan i utövandet av ledning, t ex vid hög belastning, biträdas av en stab (inre- resp yttre stab) Stabens uppgifter kan vara såväl framtagande av beslutsunderlag som genomförande av beslut och uppföljning StabStab

8 Bastaktikhandledarna Stabens funktioner

9 Bastaktikhandledarna Polisinsatschef – PIC Särskilda händelser innebär som regel ett stort tryck på polisinsatschefen Polisinsatschef (PIC) med fältstab, utses av KC för att leda den minutoperativa verksamheten på fältet PIC erhåller uppdrag enligt ett BIS (beslut i stort) PIC utses alltid genom en order eller ett beslut Till PIC utses den polis som bedöms mest skickad för uppgiften, det gäller att se mer till faktisk kompetens än tjänstegrader Vid en överraskande särskild händelse ligger det naturligtvis närmast till hands att utse ett tjänstgörande yttre befäl /grpCh till PIC

10 Bastaktikhandledarna Beslut i Stort Beslut i stort är ramen för polisinsatsens genomförande BIS ger besked om varför en insats skall genomföras och vad som skall uppnås BIS uttrycker en så klar och tydlig förklaring som möjligt av uppdragets övergripande syfte, resurser, önskat slutläge och en övergripande beskrivning av hur man skall nå dit samt då det är möjligt kriterier på framgång Beslut i stort skall innehålla en måldel och en genomförandedel Av beslut i stort skall framgå: syftet (varför) och målen (vad) med polisinsatsen (måldelen), helheten, delsyften och huvuddragen av hur polisinsatsen skall genomföras kommunikativa och taktiska förhållningssätt (genomförandedelen), riktlinjer och eventuella begränsningar, kriterier på framgång. Beslut i stort är ramen för polisinsatsens genomförande BIS ger besked om varför en insats skall genomföras och vad som skall uppnås BIS uttrycker en så klar och tydlig förklaring som möjligt av uppdragets övergripande syfte, resurser, önskat slutläge och en övergripande beskrivning av hur man skall nå dit samt då det är möjligt kriterier på framgång Beslut i stort skall innehålla en måldel och en genomförandedel Av beslut i stort skall framgå: syftet (varför) och målen (vad) med polisinsatsen (måldelen), helheten, delsyften och huvuddragen av hur polisinsatsen skall genomföras kommunikativa och taktiska förhållningssätt (genomförandedelen), riktlinjer och eventuella begränsningar, kriterier på framgång.

11 Bastaktikhandledarna Tvingar chefer att tänka på de övergripande frågeställningarna Ger underställda möjligheter att verka även om sambandet bryter samman Bidrar till bättre motivation för underställda -sannolikt Ger underställda bättre förutsättningar att improvisera framgångsrikt Ger tydligare struktur för beslutsfattande Tvingar chefer att tänka på de övergripande frågeställningarna Ger underställda möjligheter att verka även om sambandet bryter samman Bidrar till bättre motivation för underställda -sannolikt Ger underställda bättre förutsättningar att improvisera framgångsrikt Ger tydligare struktur för beslutsfattande Beslut i Stort


Ladda ner ppt "Bastaktikhandledarna Särskild händelse. Bastaktikhandledarna Särskild händelse 1.en befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse som innefattar."

Liknande presentationer


Google-annonser