Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad står vi inför i hälso- och sjukvården? Förändringar på kort och lång sikt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad står vi inför i hälso- och sjukvården? Förändringar på kort och lång sikt."— Presentationens avskrift:

1 Vad står vi inför i hälso- och sjukvården? Förändringar på kort och lång sikt

2 Vart ska vi? Målet är att skapa en högkvalitativ och hållbar hälso- och sjukvård även i framtiden Redan under 2015 behöver besparingar på 200 miljoner kronor göras för att komma till en långsiktigt hållbar ekonomi och högkvalitativ vård – viktigt att vara förberedd på förändringar Vi behöver göra förändringar för att skapa en hållbar och bra arbetsmiljö och en patientsäker vård Förändringarna ska hålla i sig på sikt!

3 Vart ska vi och hur ska vi nå dit? Vi vill från ett läge med högt kostnadsläge och medelgod kvalitet (punkt A) till ett läge med minst lika god kvalitet men med lägre kostnadsnivå (B) För att nå dit behöver vi ha fokusera på Vår utbudsstruktur (nivåstrukturering, utbudspunkter och vårdplatser) Effektivitet i utförandet och ständiga förbättringar Samverkan mellan specialiserad vård och primärvård En hållbar bemanningsstruktur Behov och ambitionsnivå (Intäkter, avgifter) Förändringar ska hålla i framtiden!

4 Varför är ekonomin så dålig nu? Vi har under lång tid levt över våra tillgångar – högre kostnadsnivå än jämförbara landsting Vi har tenderat att vara för ambitiösa i förhållande till ekonomi – erbjudit mer vård än jämförbara landsting

5 Allvarligt läge Förändringar måste ske – förändringar kommer att märkas Kostymen är för stor – vi ska använda våra resurser på ett så klokt sätt som möjligt Gemensamt ansvar att ta fram förslag på åtgärder – hela hälso- och sjukvården berörs Det är i vardagen och verksamheten som förbättringarna sker Alla besparingar/effektivisering viktiga – stora som små Ny- och återanställningar prövas – inga uppsägningar

6 Vad har vi att ta hänsyn till på lång sikt? Vi ska ge våra patienter en tillgänglig och säker vård av hög kvalitet Våra medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö Åldrande befolkning ställer krav på hälso- och sjukvården Svårt bemanningsläge – brist på sjuksköterskor och specialistläkare, i framtiden även undersköterskor Teknisk och medicinsk utveckling ger möjligheter men kostar mer Kommande regionbildning?

7 Vad tittar vi på? Utbudspunkter? Nivåstrukturering? Vårdplatser? Vårdköp? Primärvårdens roll? Hållbar kompetensförsörjning och bemanning? Hushållning i vardagen? Personcentrerad vård?

8 Vad händer nu? De förändringar verksamheterna själva kan fatta beslut om ska genomföras så snart som möjligt. De beslut verksamhetscheferna inte kan fatta själva fattar ledningen beslut om eller politiken.

9 Vad händer nu? 11 maj – förslag ska sammanställas 18 maj – de förslag som medarbetarna berörs av presenteras i verksamheten via chef 18 maj – förslag presenteras för arbetsutskottet 18 maj – förslag presenteras på Navet, presskonferens, ltdalarna.se 1 juni – landstingsstyrelsen fattar beslut 1 juni – beslut presenteras på Navet, ltdalarna.se 15-16 juni – beslut i fullmäktige. De beslut som medarbetarna berörs av presenteras i verksamheten via chef. 15-16 juni – beslut presenteras på Navet, ltdalarna.se Höst 2015 – omställning, kommunikation med medarbetare, medborgare, patienter om förändringen


Ladda ner ppt "Vad står vi inför i hälso- och sjukvården? Förändringar på kort och lång sikt."

Liknande presentationer


Google-annonser